02.04.2016.


Predsjednik Vujanović prisustvovao svečanoj sjednici SO Ulcinj
Pitanje novinara: Vjerujete li Vi da će ova široka koalicija uroditi plodom?

Odgovor Predsjednika: Apsolutno sam uvjeren i vrlo se radujem i mislim da je ona dobar primjer zajedničkog djelovanja u interesu Ulcinja . Veoma pozdravljam ono što su prioriteti koje je predsjednik saopštio. Imali smo kratak razgovor prije svečane sjednice i jako je bitno da je finansijska konsolidacija prioritet. Da se već za ovako kratko vrijeme uspjelo u isplaćivanju određenih obaveza sa dobrom perspektivom za sve dugove koji opterećuju Opštinu kako bi se što prije servisirali. Da se ovo o čemu je predsjednik Cungu govorio nastavi sa afirmacijom jednog dobrog investicionog ambijenta. Ulcinj ima sjajne resurse i vrlo je važno da se privuče što više investitora i što više ljudi iz dijaspore Ulcinja. Oni su nesumnjivo raspoloženi da ulože ovdje. Treba naći ono što su stimulansi za njihovo ulaganje, iskoristiti ono što su vrijednosti Ulcinja, da se na jednoj krajnje profitnoj osnovi obezbijedi razvoj Ulcinja. Takođe me raduje da su odlučili da ove godine ne idu sa širokim kapitalnim investicijama sa nivoa budžeta opštine, nego da se opredijele da se u komunalnom smislu što bolje pripremi sezona i da se nastavi jedan dobar trend dobre turističke ponude Ulcinja, koja predstavlja tradiciju Ulcinja i koja će vjerujem pomoći budžet da se što prije konsoliduje.

Čestitajući svima u Ulcinju, Dan opštine, uvjeren sam da će građani i građanke Ulcinja, odbornici i predsjednik Skupštine i predsjednik Opštine da ostvare ono što je nesumnjivo bilo planirano.

Pitanje novinara: Pored oficijelnog stava Prištine i Podgorice i Međunarne zajednice da je granica između dvije države pravilno utvrđena, što mislite o tome da dio opozicije na Kosovu ne prihvata takvo rješenje? Kako će to dalje uticati na odnos dvije države? Da li postoji nekakvo rješenje da može da bude međunarodna arbitraža da se ovo rješenje nekako riješi?

Odgovor Predsjednika: Apsolutno neće uticati na naše odnose. Mi imamo sjajne odnose sa Kosovom i to na svim nivoima i vrlo se radujem da smo uspostavili dobru komunikaciju i saradnju. Mislim da je ona dobra i na državnom nivou i da je dobra na nivou opština. I vrlo me raduje da je ulcinjska opština u strukturi opština i komunikacija sa Kosovom uspjela da promoviše vrijednosti Ulcinja na Kosovu i da imamo iz godine u godinu kvalitetnu posjetu sa prostora Kosova, i dobru saradnju kroz turizam i ekonomiju dvije države. Sigurno je da je ovo što je unutrašnja stvar Kosova neće uticati na naše odnose. Vi znate da je više godina u jednoj dobroj komisiji dvije države utvrđivana granica na jednom dobrom principu granice iz 74. godine. Da je na Vladi Kosova prihvaćen taj sporazum o granici. Da je u Crnoj Gori i na Vladi i u Parlamentu ratifikovan. To je stvar unutrašnjih odnosa na Kosovu. Kao što vidite mi iz Crne Gore to uopšte ne komentarišemo. Smatramo da će se unutar Kosova to kvalitetno riješiti. Vrlo mi je drago da je predsjednica Jahtjaga odredila Komisiju koja se dodatno uvjerila da je markacija granice pravilno izvršena i mislim da je to pitanje koje ni na koji način ne opterećuje naše odnose. Naprotiv, pokazuje da smo se o jednom ozbiljnom pitanju kao dvije države kvalitetno dogovorili.

Pitanje novinara: Kako Vi doživljavate oslobađajuću presudu Šešelja i da li imate potrebu da mu čestitate slobodu kao naš Premijer?

Odgovor Predsjednika: Vi znate da je ne komentarišem presude. Ja sam objasnio našoj javnosti u mnogo prilika da smatram da ne treba komentarisati sudske odluke, kako domaće, tako i Međunarodnog suda. Ali evo budući da se radi o odluci Međunarodnog suda, da kažem kako ih na nivou principa doživljavam. Dakle, Međunarodni sud u Hagu je pokazao u dosadašnjim procesima da je krajnje individualizovao krivicu i da se krivični postupci vode prema licima koji su optuženi. Da bez obzira kako se postupci završe osuđujućom ili oslobađajućom presudom, oni predstavljaju individualnu odluku prema onome ko je optužen u postupku kod Haga. Prema tome, ne bi smjeli ni na koji način da utiču na odnose među narodima i među državama prostora bivše Jugoslavije. Dakle, Haški tribunal nije stvoren ni da bi mirio, ni da bi svojim odlukama svađao naše narode i naše države, nego da bi odlučivao o krivici onih koji su u haškom postupku. Tako da doživljavam presude u Hagu kao odnos prema onima koji su optuženi sa aspekta dokaza koji su primijenjeni. U odnosu na izjavu Premijera, nijesam imao doživljaj državnog ili političkog iskaza. Mislim da je on slijedio jedan običaj koji postoji u našem narodu da kad se optuženi oslobode, a bili su dugo u pritvoru, se saopšti svoj doživljaj prema toj slobodi. Dakle, Šešelj je bio oko 12 godina u pritvoru i on je tu vrstu doživljaja , po mojoj impresiji građanski saopštio , sa aspekta personalnog doživljaja, a ne državnog ili političkog doživljaja. Zna se kako je Vlada u vremenu i kada je Šešelj ovdje djelovao, se odnosila prema njemu. Vi znate da mu je uskraćen boravak u Crnoj Gori. Da je za vrijeme Đukanovićeve Vlade on prognan iz Crne Gore i da ovdje nikada radikalna ideja ne može da uspije. Ona je krajnja desna ideja. Ona se, vidjeli ste, i kroz izjavu premijera Vučića označila kao destruktivna za Srbiju i ovdje destrukcija i ekstremizma nemaju nikakav prolaz. Tako ne sumnjam da Predsjednik Vlade ima jednaki i politički i državni odnos kakav je uvijek imao prema radikalima, a ovo je izjava koja kažem slijedi na jedan građanski običaj odnos prema slobodi koja se dobila na temelju postupka koji je trajao i imao toliki dugogodišnji pritvor. Što se tiče mene, ja zadržavam svoj stav. Nijednu presudu ne komentarišem. Prema nijednom optuženom ne iskazujem svoj odnos, liše onoga što je činjenično stanje i presuda. Mislim posebno kroz ono što je moja biografija nekog čovjeka koji se bavio krivicom da je to primjeren odnos u iskazu Predsjednika Države.


Broj čitanja: 134

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora