26.04.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas predstavnike pregovaračkog tima bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica. Nakon razgovora sa njima, Predsjednik je uputio pismo ministru finansija, ministru ekonomije i ministru rada i socijalnog staranja, u kome je naveo:

’’ U prilogu Vam dostavljam dopis pregovačakog tima bivših radnika Kombinata aluminijuma iz Podgorice, sa zahtjevom za izvršenje zakona kojim je utvrđena obaveza isplate otremnine za radnike ovog kombinata koji su, nakon stečaja, otišli u prijevremenu penziju.

Danas sam primio predstavnike ovih radnika koji su me detaljno obavijestili o pravu 414 radnika, te opredijeljenom budžetu za ovu otpremninu, za tekuću budžetsku godinu, u iznosu od 5.450.000, oo eura. Saopštili su mi da su imali više sastanaka i sa Vama i sa Vašim saradnicima na kojima je konstatovana nespornost ove zakonske obaveze i opredijeljenost budžetskih sredstava za njeno izvršenje. Takođe su prenijeli da je uslov isplate nalog ministra finansija koji se unutar Vaše nadležnosti treba dogovoriti. Upoznali su me sa izuzetno teškim materijaonim stanjem njih i njihovih porodica koje bi, izvjesno, bilo olakšano isplatom otremnina.

Budući sam dao javnu obavezu pregovaračkom timu ovih radnika, pozivam Vas da, ispunjavajući unutrašnje procedure Vlade, sprovedete zakonsku obavezu i isplatite pripadajuću otpremninu bivšim radnicima KAP-a’’.


Broj čitanja: 137

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora