28.04.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Služba za odnose sa javnošću Predsejdnika Crne Gore prenosi javni apel Predsjednika ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon saopštenja odluke MUP-a da je, na temelju tumačenja važećih propisa, od Agencije za civilno vazduhoplovstvo i evropskkog zakonodavstva u ovoj oblasti, koje Crna Gora primjenjuje, obustavilo helikopterski prevoz medicinskog osoblja, medicinskih zaliha i bolesnih i povrijeđenih osoba, koja aktivnost je ostavljena komercijalnim službama, Predsjednik Crne Gore upućuje javni apel MUP-u da pronađe način da nastavi aktivnost medicinske pomoći bolesnim i povrijeđenim osobama. Ovakva odluka MUP-a i ako je očigledno saglasna sa navedenim propisima, u odsustvu odgovarajućih komercijalnih službi, nosi realan rizik ugrožavanja zdravlja i života građana Crne Gore i onih koji borave u njoj. Svaka država dužna je da nađe način da taj rizik isključi.


Broj čitanja: 172

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora