11.05.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U Kabinetu Predsjednika Crne Gore, na njihovo traženje, organizovan je sastanak sa predstavnicima pregovaračkog tima bivših radnika KAP-a koji zahtijevaju isplatu otpremnine zbog penzionisanja, shodno Zakonu o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju. Oni su saopštili da i pored podrške koju su dobili od Predsjednika, nažalost, do sada nijesu ništa ostvarili.

Pregovaračkom timu je predočeno da je Predsjednik dao jasan stav koji je ranije javno saopšten i da nema razloga da ga mijenja.


Broj čitanja: 126

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora