01.06.2016.


Bugarska: Izjava Predsjednika Crne Gore za medije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović koji boravi u Sofiji na Samitu predsjednika država i vlada Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), je istakao zadovoljstvo današnjim samitom Procesa saradnje Jugoistočne Evrope, koji obilježava 20 godina trajanja ove kapitalno vrijedne, regionalne inicijative koja je posvećena saradnji zemalja u svim oblastima, afirmaciji mira, demokratije i razvoja, afirmaciji integracionih ambicija država Jugositočne Evrope. U ovom vremenu izazova, terorizma, migracije i postojeće ekonomske krize, pomoći državama Jugoistočne Evrope kroz regionalnu saradnju da se suoče sa tim izazovima. Bila je ovo prilika da se afirmiše pozicija Crne Gore kao pouzdanog partnera ove inicijative. Pozicija Crne Gore koja je u vremenu dok je bila predsjedavajuća pokazala i odgovornost i ozbiljnost i dobila komplimente za vršenje te uloge predsjedavajuće u ovoj vrlo važnoj inicijativi.

Bila je ovo, naravno, dobra prilika i za bilateralne kontakte. Posebno mi je drago da sam u razgovoru sa predsjednikom Bugarske i predsjednikom Vlade Rumunije dobio njihovu procjenu vrlo brze ratifikacije pristupnog Protokola Crne Gore za punopravno članstvo u NATO. Tako da očekujem da će i ove dvije države, kao važan dio NATO integracija, vrlo brzo ratifikovati pristupni Protokol i da ćemo i kroz tu ratifikaciju za ostale države imati snažnu poruku da proces ratifikacije treba da dobije dobru dinamiku. Takođe smo razgovarali o bilateralnim odnosima i bila je to prilika da potvrdimo vrijednost tih bilateralnih odnosa i da utvrdimo da imamo prostore saradnje koje treba koristiti za unapređenje odnosa i sa Bugarskom i sa Rumunijom i, naravno, sa ostalim državama članicama Procesa saradnje jugoistočne Evrope.


Broj čitanja: 171

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora