01.07.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom dopisa Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću od poslanika Nevena Gošovića i Velizara Kaluđerovića od 01.07.2016. godine kojim su predložili da ne potpiše Ukaz o proglašenju Zakona o održavanju stambenih zgrada koji je Skupština Crne Gore donija 28.06.2016. godine predsjednik Vujanović ih je obavjestio o sljedećem:

„U Vašem dopisu ste naveli da navedeni zakon ne treba proglasiti jer se na istim nepokretnostima gradskog-građevinskog zemljišta, uređenim zelenim, sportskim i drugim površinama, parking prostorima i drugim javnim površinama obuhvaćenim urbanističkom parcelom, na kojoj je izgrađena stambena zgrada, primjenjuju dva zakona od kojih Zakon o održavanju stambenih zgrada utvrđuje svojinu etažnih vlasnika, a Zakon o državnoj svojini utvrđuje svojinu opštine. Povodom Vašeg stava obavještavam Vas da sam već više puta javno saopštavao ustavna ovlašćenja Predsjednika Crne Gore pri proglašenju zakona shodno članu 95 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore. Naime, proglašavajući ukazom zakone Predsjednik Crne Gore ocjenjuje samo da li postoji unutrašnja kolizija odredbi konkretnog zakona i ne pripada mu pravo da ocjenjuje saglasnost konkretnog zakona sa Ustavom i drugim zakonima kao ni materijalni sadržaj konkretne norme. Prvo je u nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore a drugo Skupštine Crne Gore, koja usvaja zakone. U Vašem predlogu tvrdite da postoji kolizija zakona u odnosu na navedeno pitanje a ne unutrašnja kolizija odredaba konkretnog zakona.

Budući sam ocijenio da ne postoji unutrašnja kolizija u odredbama Zakona o održavanju stambenih zgrada, koji je Skupština Crne Gore donijela 28.06.2016.godine, potpisao sam Ukaz o njegovom proglašenju“.


Broj čitanja: 119

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora