22.07.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore ( „Sl.list CG“, br. 01/07, 38/13), člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika ( „Sl. list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 „Sl.list CG“, br.46/11, 14/14, 47/14, 12/16) i člana 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05,13/06, „Sl.list CG“, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16), donosim ,


O D L U K U


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Budva i Skupštini opštine Kotor.

2. Izbori će se održati 16. oktobra 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.


Broj: 01- 720
Podgorica, 22.07.2016.godine


Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović


Broj čitanja: 206

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora