27.07.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore ( „Sl.list CG“, br. 01/07, 38/13), članova 13, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01,41/02,46/02,45/04,48/06,56/06, Sl.list CG“ br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16), člana 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl.list RCG“, br. 42/03,28/04,75/05,13/06 „Sl.list CG“ br.88/09,03/10,73/10,38/12,10/14,57/14,03/16) i Odluke o skraćenju mandata odbornika u Skupštini opštine Andrijevica ( „Sl.list CG – opštinski propisi“ 32/16 ) donosim,


O D L U K U


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica.

2. Izbori će se održati 16. oktobra 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore „ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi “.


Broj : 01 – 731
Podgorica, 27. jul 2016. godine


Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović


Broj čitanja: 162

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora