16.09.2016.


Cetinje: Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora i šefa Delegacije EU u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas na Cetinju akreditivna pisma novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - šefa Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav-a.

Predsjednik Vujanović je iskazao odlučnost Crne Gore i svih subjekata u Crnoj Gori da nastave i inteziviraju pristupni proces EU u uvjerenju da će Crna Gora biti i nadalje lider Evropskih integracija. Predsjednik je saopštio maksimalnu spremnost za saradnjom sa delegacijom EU u Crnoj Gori i ambasadorom Orav-om kao šefom delegacije i otvorenost svih državnih organa za neposrednu i intezivnu komunikaciju. Ocijenio je da na aktivnosti Crne Gore u procesu pristupanja ne treba da utiču aktuelna unutrašnja pitanja EU imajući u vidu našu punu posvećenost ovim integracijama.

Ambasador Aivo Orav-a ocijenio je da je Crna Gora postigla vrijedan uspjeh u evropskim intregracija i da je prepoznata kao država koja je maksimalno posvećena tim integracicjama. Iskazao je očekivanje da će taj proces pomoći delegacija EU u Crnoj Gori i spremnost da tome da svoj puni lični doprinos.


Broj čitanja: 165

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora