26.09.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, na osnovu čl. 90 stav 4 i 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore i čl. 128 Poslovnika Crne Gore, zahtijeva sazivanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore za 30. septembar 2016. godine radi imenovanja guvernera Centralne banke Crne Gore. Zahtjev za vanrednu sjednicu je nužan zbog isteka mandata sadašnjeg guvernera mr Milojice Dakića dana 14. oktobra 2016. godine, kao i viceguvernera 21. oktobra 2016. godine. Imajući u vidu isticanje mandata guverneru, a nakon nedelju dana i viceguvernera, Centralna banka Crne Gore bi ostala bez svog rukovodioca ako se ne bi izvršio izbor novog guvernera u sazivu ove Skupštine. Za guvernera Centralne banke Predsjednik je predložio bivšeg guvernera Centralne banke Crne Gore i ministra finansija u Vladi Crne Gore, a sadašnjeg savjetnika predsjednika Vlade dr Radoja Žugića.


KABINET ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
PREDSJEDNIKA CRNE GORE


Broj čitanja: 185

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora