16.02.2017.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Nakon dopisa Socijaldemokratske partije Crne Gore Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, Predsjednik Vujanović je uputio odgovor sledeće sadržine:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE

U povodu Vašeg dopisa br. Sl. - 0378 od 16. 02. 2017. godine obavještavam Vas o sljedećem:

Svojom Odlukom br. 01-20 od 04.01.2017. godine raspisao sam izbore za odbornike u Skupštini opštine Nikšić za 12. mart 2017. godine, a na temelju čl. 95. st.1 tačka 10 Ustava Crne Gore, čl. 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika i čl. 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Odredbom čl. 95 stav 1. tačka 10 Ustava Crne Gore propisano je da Predsjednik vrši poslove utvrđene Ustavom i zakonom. U konkretanom to su dva gore navedena zakona.

Odredbom čl. 42 Zakona o lokalnoj samoupravi izbore za skupštine opštine raspisuje Predsjednik države tako da se oni održavaju nakasnije 15 dana prije isteka mandata skupštine. Shodno odredbi čl. 13 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika dan održavanja izbora je neradni dan (nedelja) a prema članu 14 istog zakona izbori se raspisuju najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika i od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

Na temelju ovih zakonskih odredbi krajnji rok za raspisivanje izbora za Skupštinu opštine Nikšić bio je 12. mart 2017.g. i izbori su raspisani upravo za taj, poslednji dan, kako bi se subjektima zainteresovanim za učešće na izborima omogućio najduži rok.

Ne postoji zakonska mogućnost da se produži rok za izbore jer mandat postojećoj Skupštini ističe 27. marta 2017. godine. Ako se izbori ne bi održali 12. marta 2017. godine svi organi lokalne samouprave bi izgubili legitimnost svog funkcionisanja i zakonitog rada.

S toga je nemoguće odlagati izbore za Skupštinu opštine Nikšić jer izričitost odredbi ovih zakona to onemogućava.

Sa uvažavanjem,

Filip Vujanović


Broj čitanja: 108

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora