07.03.2017.


Sarajevo: Afirmacija dobrih odnosa Crne Gore i BiH
Na kraju zvanične posjete BiH Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dao je izjavu za medije.

Nakon zvanične posjete BiH želim da iskažem zahvalnost svojim domaćinima, Predsjedništvu BiH i saopštim krajnje pozitivnu ocjenu ove posjete. Bila je to posjeta koja je trebala da afirmiše zaista izvanredne odnose Crne Gore i BiH, koji u uslovima osjetljivih odnosa u regionu, mogu da budu dobar primjer.
Mi smo uspjeli da zaključimo najvažnije međudržavne ugovore za razvoj naših odnosa u svim oblastima. Uvijek i posebno ističemo, Ugovor o državnoj granici koji ukazuje da se jedno osjetljivo pitanje na prostoru država bivše Jugoslavije može riješiti u dobrosusjedskoj i kvalitetnoj komunikaciji, kao i niz ugovora od kojih je veoma važan poslednji Sporazum o saradnji u oblasti evropskih integracija, koji omogućuje da se kroz razmjenu iskustava ostvari veće partnerstvo u procesu evropskih integracija.
Nosim vrlo pozitivan utisak sa sastanka sa članovima Predsjedništva koji su nesumnjivo svi opredijeljeni za evropske integracije i koji, u tom procesu i kroz te integracije, nesumnjivo mogu da grade maksimalno dobre odnose unutar BiH-afirmišući suverenitet BiH, ali i jednakopravnost tri konstruktivna naroda i jednakost dva entiteta. Želim da iskažem zadovoljstvo i sa sastanka kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH i posebno zadovoljstvo nakon sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara gospodinom Denisom Zvizdićem, gdje sam razgovarao na iste teme na koje smo razgovarali prilikom njegovog nedavnog susreta u Crnoj Gori. Mi moramo da budemo zajedno u regionalnim projektima. Da angažujemo dobru mogućnost saradnje Crne Gor i BiH u oblasti putne i energetske infrastrukture i da na predstojećem sastanku koji će biti u Trstu u okviru Berlinske inicijative nastupimo zajedno sa tim regionalnim projektima. Takođe smo dužni da u svim oblastima razvijamo odnose kojima ćemo obezbijediti bolju komunikaciju građana i bolju trgovinsku i ukupnu ekonomsku saradnju.
U tom smislu sam veoma zadovoljan da je predsjedavajući Predsjedništva BiH gospodin Mladen Ivanić na konferenciji za štampu, prihvatajući u ime Predsjedništva ideju o formiranju zajedničke kontrole na graničnim prelazima između Crne Gore i BiH pozvao Savjet ministara BiH da bude kooperativan sa tom idejom koja bi zaista trebala da olakša prelaz građana kroz jednu graničnu kontrolu, zajedničku kontrolu, i da olakša i ubrza promet robe koji će biti između dvije granice i jeftiniji i brži kroz takav model. Kao što znate mi imamo tu dobro iskustvo sa zajedničkom carinskom kontrolom između Ulcinja i Skadra i nadam se da će se taj model i realizovati u dobroj saradnji dvije vlade kakva inače postoji u odnosu Crne Gore i BiH i da ćemo uskoro biti u mogućnosti da konstatujemo da su počeli i krajnje operativni razgovori i aktivnosti na omogućavanju kontrole na graničnim prelazima samo od strane jedne zajedničke kontrole koja će zaista biti pokazatelj da na ovim prostorima i druga pitanja ekonomska možemo da rješavamo uz dobru komunikaciju naše dvije vlade. Zato vjerujem da ova posjeta je ostvarila svoj pozitivni efekat i još jednom iskazujem poštovanje prema mojim domaćinima koji su se zaista organizovali na vrhunski primjeren način našim dobrim odnosima.


Broj čitanja: 119

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora