19.03.2017.


OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKA CRNE GORE
Izražavajući brigu za zdravlje majki sa troje i više djece, koje su se opredijelile na radikalizaciju protesta štrajkom glađu, pozivam ih i molim da prekidom štrajka i saradnjom sa Vladom pomognu u hitnom pronalaženju pravednog i održivog rješenja za njihove naknade.

Javnosti je poznato da sam više puta saopštio da su naknade za majke sa troje i više djece utvrđene zakonom bez adekvatnog ispitivanja njegove finansijske održivosti i bez utvrđivanja broja korisnica i konačnog budžetskog izdatka. Time jednako i izdržljivosti tako konstituisane obaveze. Tako je ova naknada utvrđena za preko 21 hiljadu korisnica i ukupni godišnji budžet od preko 72 miliona eura. Taj iznos očigledno ugrožava izvršenje ove ali i ostalih obaveza korisnika budžeta, kao i budžeta u cjelini.

Takođe je javnosti poznato da sam ukazivao na nužnost sagledavanja odgovarajućeg oblika socijalne zaštite u kome majeke sa troje i više djece ne bi bile žrtve ovakvog donošenja zakona.

Naravno nakon, donošenja zakona nijesam mogao uticati ni na osnovni ni na izmijenjeni zakon jer, kako sam bezbroj puta objašnjavao, ovlašten sam samo na sagledavanje da li postoji unutrašnja kolizija normi za konkretni zakonu. Za sadržinu zakona odgovara Skupština, a kako je bila odgovorna već sam konstatovao.

Želim da uputim poziv Vladi da ubrza cjelovito rješenje koje će obuhvatiti i majke sa troje i više djece. Naravno uz učešće njihovih predstavnica ili eksperata koje će odrediti.

Takođe upućujem poziv Ustavnom sudu Crne Gore da u što kraćem roku ocijeni ustavnost oba zakona koji se odnose na naknade za majke sa troje i više djece.

Na kraju ponavljam molbu majkama u štrajku da, vodeći računa o svom zdravlju, prekinu štrajk i kroz institucije sistema zaštite svoje pravo.


Broj čitanja: 408

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora