01.07.2017.


Hrvatska: Predsjednik Vujanović na Dubrovačkom Forumu
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovao je danas na Dubrovačkom Forumu gdje se obratio učesnocima, a nakon završenog sastanka dao je izjavu za medije.

Prenosimo izjavu Predsjednika Vujanovića


Želim da iskažem zadovoljstvo Samitom Procesa saradnje Jugoistočne Evrope, kojim je označen kraj predsjedavanja Hrvatske i početak predsjedavanja Slovenije kao i Dubrovnik Forumom na kome se raspravljala pitanja koja su se ticala Mediterana i prostora Jadrana. Bila je ovo prilika da se saopšti spremnost Crne Gore pune saradnje u Procesu saradnje Jugoistočne Evrope, kao važne regionalne inicijative Jugoistočne Evrope. Ali i na Dubrovnik Forumu ono što se očekivalo da se čuje od Crne Gore i ostalih država kakav je odnos prema procesu Berlin plus kojim EU na novi način pokazuje svoj interes za prostor Zapadnog Balkana. Saopštio sam ono što naša javnost zna. Da je Crna Gora spremna za svaku saradnju unutar regiona Zapadnog Balkana, da ima krajnje konstruktivan odnos koji podrazumijeva da se ta saradnja unaprijedi, podigne posebno na veći nivo trgovine na prostoru Zapadnog Balkana, ali bez prenošenja instrumenata suverenog vođenja ekonomske politike svake države Zapadnog Balkana. Takođe, uz nužnost da se eliminišu očigledno zablude da je prostor regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu zamjena za članstvo u EU. On to nikako nije i ne može da bude i to je vrlo jasno saopšteno iz Brisela. Da je regionalni ekonomski prostor Zapadnog Balkana način da se uspori proces pristupanja EU. On to svakako nije nego je način da kroz saradnju pokažemo sposobnost da što prije budemo u EU i treće da taj regionalni ekonomski prostor Zapadnog Balkana ne ugrožava individualni pristup EU i zamjenjuje grupnim pristupom EU. Individualni pristup je suština pristupa i u svim državnim integracijama on je pravilo koje ne može imati izuzetke u smislu ujednačavanja onih koji su brzi u osvajanju standarada i onih koji te standarde sporije ostvaruju. Prema tome Crna Gora će biti, siguran sam, u Trstu naklonjena tome da saradjuje sa svim državama Zapadnog Balkana poštujući svoj ekonomski suverenitet ali želeći da se unaprijedi trgovina koja je sada i spora i skupa i vrlo komplikaovana i koja destimuliše izvoz u države Zapadnog Balkana i saradnjom u oblasti trgovine koja po sebi ima nužnost, da bi se pokazalo da želimo da budemo dio EU podizanjanjem nivoa ekonomske saradnje posebno u oblasti trgovine i posebno u oblasti savlaađivanja graničnih barijera, naročito vancarinskih blokada koje značajno usporavaju i poskupljuju trgovinu na prostoru Zapadnog Balkana.


Broj čitanja: 73

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora