21.07.2017.


Predsjednik Vujanović u Beranama
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Beranama, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Berane povodom Dana Opštine.

Pitanje novinara: Danas smo čuli dosta dobrih stvari o Beranama. Ipak ono što Vi smatrate najznačajnijim po čemu bi Berane mogle da budu primjer ostalim opštinama u Crnoj Gori.

Odgovor Predsjednika:
Ja bih prije svega građanima i građankama Berana, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Opštine, odbornicima, čestitao Dan Berana. Iskazao sam poštovanje prema zaista brojnim i vidljivim uspjesima. Govorio je o tome i predsjednik Opštine. Vidjeli smo u jednom dobrom prikazu, jedna sjajna godina, da su iskorišćeni resursi Berana, da je unaprijeđena komunalna infrastruktura, da je ovu godinu obilježilo otvaranje rekonstruisanog hotela koji je u mnogo čemu bio znak prepoznavanja turističko-ugostiteljskog sadržaja. Gradski hotel koji je bio neophodan i kao šansa da se doprinese u turističko-ugostiteljskom i ukupnom smislu jednom dobrom imidžu Berana. Berane imaju jasnu projekciju svog razvoja. Ja želim da se njihovi planovi ostvare, da zaista kvalitet života u Beranama bude u skladu sa resursima Berana i da se obezbijedi razvoj Berana koji će osigurati da ovdje ljudi kvalitetno žive. Mislim da Berane i ukupno vasojevski kraj zavređuju i obaveza je svih od države do lokalne uprave, svih onih koji su posvećeni razvoju zajedničkim radom, valorizuju te vrijednosti u korist kvaliteta života svih građana Berana.

Pitanje novinara: Falilo je malo više priče o industriji i privredi i planova u vezi sa tim?

Odgovor Predsjednika: Ja mogu da kažem da je veliki učinak ove lokalne uprave valorizacija biznis zone Berana, koja bi morala da bude magnet za investitore. Ovdje je obezbijeđen dobar nivo stimulativnih mjera i zaštićena ulaganja. Ja pozivam sve investitore da u taj prostor ulažu. Berane su pokazale da mogu da iskoriste ono što su vrijednosti. Ja sam ubijeđen da ovaj kvalitet ponude u sektoru ekonomije je dobra šansa svih onih koji će da ulažu i zaista promovišem svuda, evo i sa ovog mjesta, potrebu da se ovdje ulaže. Ovdje se može kvalitetno uložiti. Može se obezbijediti dobar profit. Opština i država su osigurali garancije i mislim da nema niti jednog ulaganja koje se ovdje neće isplatiti.


Broj čitanja: 138

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora