04.08.2017.


Predsjednik Vujanović u Plužinama
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Plužinama, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Plužine povodom Dana Opštine.

Ja želim da građanima i građankama Plužina, odbornicima, presjedniku Skupštine Opštine i predsjedniku Optšine čestitam dan Opštine i da iskažem zadovoljstvo konstatacijom predsjednika Opštine da se ovdje iz godine u godinu bolje živi, i da se iz godine u godinu bolje koriste resursi, i da svakako perspektiva onoga što je korišćeno tih resursa obećava veći kvalitet života. Ja sam uvjeren da će u saradnji sa Vladom, u saradnji sa svim onima koji brinu o kvalitetu života na ovim prostorima život se ovdje unapređivati i da ćemo biti svjedoci boljeg kvaliteta života na prostoru Plužina i Pive.

Pitanje novinara: Predsjednik Plužina, ali i skupštine, ipak su bili prilično kritični kada je u pitanju odnos države prema ovoj opštini da Vlada nema rješenje, da se ne ulaže ili da se ulaže prilično malo?

Odgovor Predsjednika: Ja sam to shvatio kao poziv za kvalitetniju saradnju i intenzivniji kontakt za bolje korišćenje onoga što su mogućnosti Plužina. Vi znate da je predsjednik Vlade imao u susret prazniku jedan jako dobar i dug sastanak sa predsjednikom Opštine i predsjednikom Skupštine opštine i da je iskazao uvjerenje i želju i namjeru za maksimalnom intenzivnom saradnjom i korišćenje resursa prostora Plužina. Ja sam ubijeđen da će i Elektropvireda imati razumijevanja za ovo što sam čuo. Da će kroz kontakt obostrano otvoren i intenzivan, iskoristiti ono što su i kvaliteti resursa ovog prostora, a što se tiče Elektroprivrede, izvršiti sve svoje obaveze koje je ugovorom preuzela.

Pitanje novinara: Htjeli smo da prokomentarišete posjetu američkog potpredsjednika Crnoj Gori. Koliko je ona značajna i osvrt na poruke koje se odnose na lidera Zapadnog Balkana kao pokretača razvoja i uopšte svega?

Odgovor Predsjednika: Svakako istorijska posjeta. Sa velikim zadovoljstvom ona je bila u Crnoj Gori. Ona je bila poruka i Crnoj Gori i regionu. Ona je bila poruka da SAD vide region kao prostor sa kojim će se očuvati partnerstva i da on pripada nesumnjivo zapadnim vrijednostima koje su interes Crne Gore. Mi smo ulaskom u NATO to i pokazali na sasvim jasan način i ja sam ubijeđen da je to bila posjeta dobrih poruka za perspektivu ovog regiona. Takođe, i poruke potrebe bolje međusobne saradnje među državama regiona. Potrebe da se posvetimo korišćenju onoga što su kvaliteti i mogućnosti te saradnje. Mi moramo međusobno da sarađujemo na jednom većem nivou, da ostvarimo sve benefite te saradnje, a očigledno je da i u okviru EU i SAD, neće izostati podrška i pomoć. Ova posjeta je bila izuzetno vrijedan dokaz toga.

Pitanje novinara: Neke od poruka odnose se na stanje u Crnoj Gori i na poziv na prevazilaženje krize. Da li Vi kao Predsjednik Države planirate neku inicijativu upravo ka prevazilaženju krize u Parlamentu i u Crnoj Gori?

Odgovor Predsjednika: Vi ste vidjeli iz riječi potpredsjednika Pensa da on smatra da je Crna Gora lider poruke stabilnosti, koja regionalno treba da se promoviše. To Crna Gora i čini. Mi jesmo prostor koji ima vrijednost stabilnosti, i ja se nadam da će se ono što je trenutna politička situacija upodobiti onome što je interes Crne Gore da nastavi da bude promotor stabilnosti. Čuli smo i njegove poruke u odnosu na potrebu da se dio opozicije koji se tretira kao građanska opozicija, vrati u Parlamentu i da unutar Parlamenta ostvaruje ono što su očekivanja njihovih birača. Dakle, bila je vrlo jasna poruka. Vjerujem da će se na pažljiv način analizirati i ubijeđen sam da će kroz to Crna Gora i tu vrstu poruke uputiti. Siguran sam da sve ono što je pozicija Crne Gore, kao države koja je posvećena promociji pravih demokratskih vrijednosti, će se nastaviti u Crnoj Gori i porukom iz Crne Gore prema regionu i dalje.

Pitanje novinara: A da li Vi konkretno u skladu sa svojim nadležnostima namjeravate aktivnije se uključiti u pozivanju i iniciranju prevazilaženju krize?

Odgovor Predsjednika: Ja sam ubijeđen da u okviru Parlamenta kriza treba da se prevaziđe i da predsjednik Parlamenta i predsjednik Vlade na vrlo jasan način i vrlo često upućuju poruku da se kriza prevaziđe kroz funkcionisanje Parlamenta u punom sastavu. Ja sam tu poruku više puta upućivao. Ja je u svakoj prilici upućujem. Mislim da je neuporedivo efektnije i, sa aspekta očekivanja glasača, efikasnije ostvarivati ono što je u institucijama sistema moguće ostvariti i ja se nadam da će to biti viđenje koje će se usaglasiti u okviru onih koji ne gledaju tako.


Broj čitanja: 101

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora