21.09.2017.


Govor Predsjednika Vujanovića na 72. zasijedanju Generalne skupštine UN
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović govorio je danas u sjedištu UN na Generalnoj debati 72. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija.

Prenosimo govor Predsjednika Vujanovića:

Cijenjeni Predsjedavajući,
Predsjednici država i Vlada,
Šefovi delegacija,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da vam se obratim i ponovim snažnu posvećenost Crne Gore vrijednostima Ujedinjenih nacija.

Kao jedna od najmlađih članica UN-a, Crna Gora aktivno doprinosi očuvanju mira i bezbjednosti u regionu. Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja su važan prioritet naše spoljne politike. Čvrsto smo opredijeljeni za multilateralnu saradnju i afirmaciju medjunardonih organizacija koje doprinose miru i stabilnosti.

Od velikog značaja za Crnu Goru je da je postala 29. članica Sjevernoatlantske alijanse. U Alijansi ćemo nastaviti da unapređujemo njenu saradnju i partnerstvo sa mirovnim misijama UN i regionalnim organizacijama za očuvanje i uspostavljanje mira i stabilnosti. Istovremeno, Crna Gora je odgovoran partner Evropske Unije. Pregovori za članstvo već su obezbijedili značajne ekonomske benefite.

Dame i gospodo

Međunarodna zajednica je suočena sa kompleksnim izazovima kroz dugoročne konflikate, terorizam i nasilni ekstremizam, izbjegličke krize, sistemsko kršenje ljudskih prava, siromaštvo. Ujedinjene nacije, koje su osnovane radi prevencije rata i ljudskih patnji, moraju se brže prilagodjavati ovim izazovima i usvajati nove mehanizme prevencije konflikta i rješavanja dugoročnih kriza.

Ujedinjene nacije i medjunardone i regionalne ekonomske organizacije imaju nove odgovornosti. Mir, stabilnosti, postizanje održivog i inkluzivnog razvoja i unapredjenje međunarodonih ekonomskih odnosa su osnovni elementi za ostavrenje ciljeva iz Agende 2030. Zbog toga je od posebne važnosti uspješno sprovodjenje reformskih procesa Ujedinjenih nacija i njegovih afilijacija – MMF i Svjetske banke na postizanju ravnomjernijeg ekonomskog napretka - iskorjenjivanju siromaštva, ekonomskog jačanja žena i smanjenja tehnološkog jaza medju državama i regionima.

Crna Gora ostaje posvećna naporima Ujedinjenih nacija u implementaciji ambiciozne reformske agende, uz jačanje uloge Generalne skupštine i proširenje Savjeta bezbjednosti, na principima ravnomjerne regionalne zastupljenosti. Uspješna saradanja Crne Gore sa sistemom UN nastavlja se u okviru programa „Djelujući kao jedan“. Pozitivni rezultati ovog programa su vidljivi i prepoznati od strane članica i sistema UN.

Crna Gora je dio regiona čije je iskustvo pokazalo da su dijalog i saradnja mogući i da su jedini način za prevazilaženje razlika i postizanje mira i trajnih rješenja. Zato ćemo početkom sledeće godine organizovati regionalnu konferenciju sa željom da podijelimo naša iskustva i pomognemo definisanju novih mehanizama prevencije konflikata i njihovog prevazilaženja.

Napori u prevenciji terorizma moraju se fokusirati na njegove uzroke. To je posebna odgovornost država koje su izvor terorističkih prijetnji uz neophodnu podršku međunardne zajednice. Zato visoko cijenimo inicijativu generalnog sekretara za formiranje Kancelarije za borbu protiv terorizma koja će omogućiti snažno liderstvo i povezivanje UN i njenih članica u prevenciji konflikata i terorizma.

Dame i gospodo

Crna Gora nedvosmisleno podržava napore za neproliferaciju nuklearnog oružja i ugovor o njoj kojim se obezbjeđuje unapređenje globalne stabilnosti. Svoj nacionalni okvir Crna Gora je definisala usvajanjem Strategije za neproliferaciju oružja za masovno uništenje za period 2016-2020 i Akcionog plana za njenu implementaciju.

Crna Gora snažno osuđuje testiranje nuklearnog oružja od strane Sjeverne Koreje, čime se krše međunarodne obaveze utvrđene rezolucijama Savjeta bezbjednosti i stvara ozbiljna prijetnja globalom miru i bezbjednosti. Podržavamo diplomatske napore usmjerene ka smirivanju trenutne situacije i pozivamo Sjevernu Koreju na povratak punom poštovanju svih međunarodnih obaveza.

Usvojeni kapitalno važni multilateralni sporazumi potvrđuju da je mulilateralizam neminovnost i važno sredstvo za postizanje mira, inkluzivnog održivog razvoja i poštovanja ljudskih prava. Agenda 2030 za održivi razvoj, Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa i Pariski klimatski sporazum predstavljaju univerzalnu platformu za transformaciju i progres. Za njihovu punu implementaciju, neophodna je maksimalna posvećenost svih država članica i značajna finansijska sredstva.

Crna Gora je snažno podržala proces pregovora o postizanju novog međunarodnog dogovora o klimatskim promjenama. Pariski sporazum o klimatskim promjenama je temelj daljih napora za očuvanje dugoročne stabilnosti klimatskog sistema. Imao sam zadovoljstvo i čast da u ime Crne Gore učestvujem na istorijskom Samitu u Parizu gdje je usvojen ovaj sporazum i da ga potpišem u sjedištu Ujedinjenih Nacija. U naporima za ublažavanje klimatskih promjena, Crna Gora finansijski doprinosi radu Povjereničkog fonda Međuvladinog panela za klimatske promjene.

Dame i gospodo

Preduslov mira, stabilnosti i razvoja je poštovanje ljudskih prava. Puna primjena međunarodnih standarda i normi u promociji i zaštiti ljudskih prava je obaveza svake države. Posvećeni multilateralnom sistemu zaštite i promocije ljudskih prava, posebno najranjivijih grupa, suzbijanje siromaštva i borbu protiv diskriminacije, smatramo prioritetom. Posebnu pažnju posvećujemo jačanju položaja i uloge žene u društvu i prevenciji nasilja nad njom, zaštiti i razvoju djece, borbi protiv diskriminacije LGBTI i osoba s invaliditetom. Naročito vrednujemo zajedničku inicijativu Evropske unije i Ujedinjenih nacija za eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama i pokretanje Globalne alijanse za okončanje trgovine sredstvima za izvršenje smrtne kazne i torture.

Uvjeren sam da unapređenje zaštite i poštovanja ljudskih prava, preporučuje Crnu Goru za kandidata za za članstvo u Savjetu za ljudska prava za period 2022-2024. Ovi rezultati su afirmisani i kroz ocjenu Visokog komesara za ljudska prava da je Crna Gora jedna od 33 članice UN-a koje redovno izvještavaju o implementaciji međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava.

Dajući poseban značaj kreiranju ključnih dokumenata o izbjeglicama i migrantima ukazujemo na nužnost cjelovitog pristupa vrednujući razvojnu, humanitarnu, bezbjednosnu i dimenziju ljudskih prava. Spremni smo da svojim iskustvom, posebno u saradnji sa UNHCR-om pružimo konkretan doprinos izradi dva globalna ugovora.

Enormne potrebe za pružanjem humanitarne pomoći civilima usljed konflikata i prirodnih katastrofa obavezuju UN na jačanje mehanizama humanitarne pomoći. Crna Gora je imala aktivno učešće na prvom Svjetskom humanitarnom samita prošle godine. Ovaj samit je potvrdio nužnost efikasne koordinacije međunarodne humanitarne pomoći. Zato je Crna Gora u ovoj godini uložila značajne napore za adekvatan zakonodavni i strateški okvir planiranja i sprovođenje nadzora i finansiranje međunarodne razvojne saradnje i humanitarne pomoći.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo

Dozvolite da na kraju svog izlaganja uputim čestitke u svoje, i u ime Crne Gore, gospodinu Miroslavu Lajčaku na izboru za predsjedavajućeg 72. zasijedanja Generalne skupštine. Njegova kontinuirana posvećenost dijalogu i saradnji nedvosmisleno potvrđuje da će sa uspjehom obavaljati ovu odgovornu dužnost.

Izražavam veliku zahvalnost i predhodnom predsjedavajućem gospodinu Piteru Tompsonu, posebno na uspješnom radu na Agendi UN 2030 za održivi razvoj.

Ponavljam najiskrenije čestitke novom generalnom sekretaru, gospodinu Antoniju Gutjerešu, uvjeren da će njegovo bogato profesionalno iskustvo, liderstvo i angažman doprinijeti radu i rezultatima UN u vremenu kompleksnih izazova sa kojima se suočava svijet. Takodje, upućujem i izraze iskrene zahvalnosti njegovom prethodniku gospodinu Ban Ki-Munu, na sveukupnom doprinosu u ostvarivanju ciljeva i vrijednosti UN-a i njegovoj podršci Crnoj Gori.

Želim uspješno 72. zasijedanje Generalne Skupštine UN.

Zahvaljujem na pažnji.


Broj čitanja: 297

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora