30.09.2017.


Predsjednik Vujanović u Rožajama
Ja želim da građanima i građankama Rožaja, odbornicima i odbornicama, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Opštine da čestitam praznik. Da uputim izraze dvostrukog poštovanja. Prvo poštovanje za ono što je urađeno između dva prazmika. Očigledno kroz pažljivo i odgovorno upravljanje kroz dobar odabir ulaganja i kroz projekte koji su nesumnjivo povećali kvalitet života i pokazali da se, na pravi način i u pravo vrijeme, uložilo ono što je bilo neophodno za Rožaje. I drugo da čestitam za razvojnu viziju koja je vidljiva i koja jasno koristi resurse Rožaja u dobroj komunikaciji sa Vladom i svim onim subjektima koji su zainteresovani da se ovaj ljepotom izdašan kraj maksimalno iskoristi. Posebno me raduje odluka da se formira biznis zona. Vjerujem da će ta biznis zona ponuditi i benefite Opštine i benefite Države koji će privući investicije. Pozivam i ovom prilikom i sa ovog mjesta ljude iz dijaspore, posebno ljude koji su iz Rožaja, da ovdje ulažu. Dakle, ovdje treba ulagati ovdje ima mnogo prostora za inveticije, ovdje se investicija isplati i mislim da oni koji imaju vezu sa Rožajama trebaju da ulože ovdje da bi pokazali da uz tu emociju prepoznaju ekonomski interes da budu prisutni. Tako da ih pozivam da u ime razvoja Rožaja u ime dobrog plasmana svog kapitala i u ime državne konekcije sa ovim prostorom ovdje budu i ekonomski prisutni. Ja sam siguran u razvoj Rožaja u korišćenju njegovih resursa i u povećanju kvaliteta života svih njegovih građana.

Pitanje novinara:
Kako komentarišete ovaj sugob rektorke i Vlade i da li je autonomija univerziteta ugrožena kako tvrdi rektorka?

Odgovor Predsjendika:
Mislim da u ovoj fazi nema potrebe da dajem bilo kakav komentar. Ono što mogu da kažem je da svi oni koji su uključeni trebaju da budu maksimalno posvećeni dobrom kvalitetu nastave Visoke medicinske škole u interesu studenkinja i studenata koji ničim ne treba da budu ugroženi. Mislim da je to sada najvažniji zadatak i da se treba posvetiti obezbjeđenju nastave za ovu godinu i osigurati da ona bude kvalitetna. Nesumnjivo da oni koji su se posvetili studijama to zaslužuju i nesumnjivo da svi oni koji su obavezni da to obezbijede trebaju da ulože sve da imamo kvalitet nastave.

Pitanje novinara:
kako komentarišete to što u poslednje vrijeme iz Rožaja na zapad otišlo trbuhom za kruhom preko četiri hiljade ljudi?

Odgovor Predsjednika:
Ja sam to iskomentarisao dajući presjek onoga što je u Rožajama urađeno i vizija koja se ovdje prepoznaje. Nesumnjivo je da je ovo prostor koji ima izvanredne resurse. Nesumnjivo je da svi zajedno treba da radimo, iz države i sa nivoa lokalne uprave na stvaranju dobrog ambijenata i stimulativnih mjera da se ovdje ulaže. Kapital mora da ima garanciju dobrog plasmana, profit mora da bude izvjestan jer izvlačenje kapitala i ulaganje u ono što je vlasnik kapitala odlučio treba da ima svoju garanciju. Ja sam imao mnogo susreta sa brojnim udruženjima među njima i udruženjima Rožajaca. Prepoznao sam kod njih namjeru da ovdje ulažu i mislim da treba da se intezivira komunikacija. Dobro bi bilo, to sam i rekao predsjendniku Opštine i potpredsjedniku Vlade da se jedan ovakav film prikaže na više mjesta. Da se vidi šta se uradilo. Da se vidi šta se planira, da se vidi da je ovo Opština koja ima svoju viziju. I da se vidi da ona ima dobru konekciju sa državom i dobru konekciju sa svima onima koji imaju interes da se ovaj prostor unaprijedi. Vi ste vidjeli da je i TIKA dala značajnu podršku i razne međunarodne organizacije. Mislim da je ovo prostor koji ima svoje bogastvo prirode svoju izdašnost koji ima mogućnost velikog razvoja i prosto treba koristiti uspješne ljude iz dijaspore koji imaju emociju i ekonomski potencijal. Oni moraju da dobiju informaciju. Mislim da fali informacije koje treba dati a ja ne sumnjam da nema volje kod tih ljudi da ulažu. Mislim da će na taj način može stvarati most kojim će se oni polako vraćati u ovaj prostor. Nesumnjivo je da su to ludi snažne emocije i vezanosti za ovaj prostor i Rožaje stvarno zaslužuju snažno ulaganje i raduje me da ima uspješnih ljudi koji su spremni ovdje da ulažu.


Broj čitanja: 499

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora