05.12.2017.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG“, br. 01/07 i 38/13), članova 13 i 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG„ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Sl. list SRJ“ br. 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i „Sl. List CG“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17) i člana 42. stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 „Sl. list CG“ br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16), donosim,

O D L U K U

o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Ulcinj i
Skupštini opštine Berane


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Ulcinj i Skupštini opštine Berane.

2. Izbori će se održati 4. februara 2018. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi.


Broj: 01-1132
Podgorica, 05.12.2017. godinePredsjednik Crne Gore
Filip Vujanović


Broj čitanja: 67

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora