01.03.2018.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom obraćanja gospodina dr Nikole Marojevića iz Instituta za srpsku kulturu, gospodina Bećira Vukovića, iz Društva srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine i gospodina Novice Đurića, iz Udruženja književnika Crne Gore sa predlogom za pomilovanje gospodina Milana Kneževića Služba za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića obavještava da im je upućen odgovor u kome je navedeno sledeće:

Shodno članu 7 Zakona o pomilovanju (’’Službeni list CG’’, br. 31/12), molbu za pomilovanje može podnijeti osudjeno lice, njegov bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, brat, sestra, hranilac ili lice sa kojim živi osudjeno lice u vanbračnoj zajednici.

Članom 9 stav 1 citiranog Zakona propisano je da se molba za pomilovanje podnosi Ministarstvu pravde.

Članom 9 stav 2 citiranog Zakona propisano je, da, ako je molba podnijeta drugom organu ili subjektu bez odlaganja se dostavlja Ministarstvu pravde.

Članom 10 stav 1 istog Zakona propisano je da molbu koju je podnijelo neovlašćeno lice Ministarstvo pravde odbacuje rješenjem.

Saglasno iznesenom, a imajući u vidu član 9 stav 2 citiranog Zakona Vaše obraćanje je proslijeđeno Ministarstvu pravde na dalju nadležnost.

U vezi predmetnog, ističemo da ni u jednom slučaju Predsjednik Crne Gore nije odlučivao bez podnijete molbe za pomilovanje osudjenog lica i bez sprovodjenja postupka propisanog ovim Zakonom, a niti suprotno mišljenju Ministarstva pravde. Ovaj stav je javnosti poznat i više puta sam ga saopštavao.


Broj čitanja: 74

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora