26.03.2018.


Predsjednik Vujanović primio je predstavnike “Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore“
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je predstavnike “Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore“, nevladinog socijalno-humanitarnog udruženja, kao dobrovoljnog saveza osoba oboljelih od rijetkih bolesti, članova njihovih porodica i udruženja građana, kao partnerske Asocijacije za rijetke bolesti ,,Perspektiva 29. februar’’.

Izvršna direktorica ove Nacionalne organizacije za rijetke bolesti dipl. biolog Nataša Bulatović obavijestila je o vrijednosti i značaju nedavno održane Nacionalne konferencije o rijetkim bolestima “ Na putu ka EU-Crna Gra i rijetke bolesti “ i zaključcima tog skupa, uz očekivanje da će država Crna Gora i naše društvo dati veći značaj potrebama osoba oboljelih od rijetkih bolesti, saglasno činjenici da je EU tokom poslednje dvije decenije, prepoznala rijetke bolesti kao jedan od javnozdravstvenih prioriteta. Takođe, iskazala je očekivanje da se prije svega obezbijedi prostor za rad ove organizacije, kao i fond koji bi se bavio institucionalnim djelovanjem radi obezbjeđenja adekvatne finansijske i ukupne podrške.

Predsjendik Crne Gore je iskazao maksimalno razumijevanje i podršku ovoj organizaciji koju je na pomenutoj konferenciji saopštio njegov savetnik dr Amer Halilović . Takođe je izrazio očekivanje značajnije podrške vrijednim aktivnostima ove organizacije, u interesu liječenja osoba oboljelih od rijetkih bolest, a posebno djece, i kao i svih aktivnosti, sadržanih u Strategiji za rijetke bolesti Crne Gore i Akcionom planu , koje se odnose na prevenciju i ukupno djelovanje države i društva radi obezbjeđivanja maksimalne pažnje ovoj osjetljivoj kategoriji društva.


Broj čitanja: 87

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora