16.03.2017.

Azerbejžan: Predsjednik Vujanović sa Predsjednikom Gruzije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović danas se u Bakuu sastao sa Predsjednikom Gruzije Giorgi Margvelašvili-jem.

Predsjednici su konstatovali da i pored brojnih kontakata na državnom nivou nije kreirana adekvatna ugovorna baza za ostvarenje bolje saradnje dvije države na obostranom željenom nivou. Stoga su naglasili da je neophodno, unutar dvije Vlade, intezivirati aktivnosti na završetku pregovora za usaglašavanje ugovora o saradnji posebno u sferi ekonomije. Takođe su ocijenili da je saradnja dvije privredne komore ostala samo na nivou potpisanog sporazuma i da nije bilo konkretnih partnerstava niti ostvarenja evidentnih mogućnosti saradnje. Dvije ekonomije su mnogo čemu kompatibilne pa je neophodno razmjenom informacija i kreiranjem zajedničkih projekata ekonomsku saradnju podići na veći nivo. U tom smislu su ocijenili da bi bilo korisno da se organizuju i razmijene biznis forumi i da se zajednički procijeni u kojim oblastima se može uspostaviti bliska saradnja. Evidentno je da su turizam i poljoprivreda, posebno proizvodnja zdrave hrane, prioriteti u saradnji u sferi ekonomije. Neophodno je sagledati mogućnosti saradnje u drugim oblastima posebno u sferi kulture i nauke gdje, izvjesno, postoji prostor za kooperativnost u interesu afirmacije potrebe bliskijih odnosa. opširnije
16.03.2017.

Azerbejdžan: Predsjednik Vujanović na 5. Globalnom Baku Forumu
Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, koji učestvuje na 5. Globalnom Forumu u Bakuu obratio se danas na predsjedničkom Panelu.

Prenosimo izlaganje Predsjednika:

Vaše ekselenicije
Dame i gospodo,

Prije svega želim da zahvalim Nizami Ganjavi međunarodnom centru, koji nosi ime velikog azerbejdžanskog pjesnika i mislioca, za odlčnu organizaciju ovog Globalnog Foruma i odabir teme koja ima svoju maksimalnu aktuelnost.

Odnos prema budućnosti međunarodnih odnosa mora biti zasnovan na iskustvima prošlosti i objektivnoj slici sadašnjosti kao i znanjima naučnih i političkih institucija širom planete.

Danas, više nego ikada u prošlosti, ljudi imaju pristup znanju, materijalnim dobrima i servisima kako bi obezbijedili duži, ugodniji i sadržajniji život. Ovakav pristup je rezultat napretka nauke i novih tehnologija posebno u oblasti komunikacija. Svijet je povezan bolje nego ikada prije a u interesu globalizacije u brojnim oblastima. opširnije
07.03.2017.

Sarajevo: Afirmacija dobrih odnosa Crne Gore i BiH
Na kraju zvanične posjete BiH Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dao je izjavu za medije.

Nakon zvanične posjete BiH želim da iskažem zahvalnost svojim domaćinima, Predsjedništvu BiH i saopštim krajnje pozitivnu ocjenu ove posjete. Bila je to posjeta koja je trebala da afirmiše zaista izvanredne odnose Crne Gore i BiH, koji u uslovima osjetljivih odnosa u regionu, mogu da budu dobar primjer.
Mi smo uspjeli da zaključimo najvažnije međudržavne ugovore za razvoj naših odnosa u svim oblastima. Uvijek i posebno ističemo, Ugovor o državnoj granici koji ukazuje da se jedno osjetljivo pitanje na prostoru država bivše Jugoslavije može riješiti u dobrosusjedskoj i kvalitetnoj komunikaciji, kao i niz ugovora od kojih je veoma važan poslednji Sporazum o saradnji u oblasti evropskih integracija, koji omogućuje da se kroz razmjenu iskustava ostvari veće partnerstvo u procesu evropskih integracija. opširnije
06.03.2017.

Sarajevo: Predsjednik Crne Gore u zvaničnoj posjeti BiH
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović koji boravi u zvaničnoj posjeti BiH dočekan je danas u Sarajevu uz najviše državne i vojne počasti. Predsjednik Vujanović je nakon razgovora sa predsjedavajućim BiH Mladenom Ivanićem i članovima predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem imali su sastanak i sa delegacijama. Konstatujući otvorene prijateljske i bliske odnose dvije države, kao dobar primjer regiona, iskazali su uvjerenje da će se oni nastaviti i proširiti u svim oblastima posebno u sferi ekonomije.

Nakon sastanka u predsjedništvu BiH predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imali su konferenciju za štampu koju prenosimo integralno. opširnije
06.03.2017.

Sarajevo: Predsjednik Vujanović u Parlamentarnoj Skupštini BiH
U okviru zvanične posjete BiH Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastao se sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH na čelu sa predsjedavajućim Barišom Čolakom i Šefikom Džaferovićem.

Zajednički je konstatovano da u okviru sadržajnih i intezivnih odnosa dvije države važno mjesto pripada kvalitetnoj parlamentarnoj saradnji. Iskazali su uvjerenje nastavka saradnje i afirmacije svih modela kojim će se ona intezivirati. Svi članovi kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine su naglasili potrebu veće afirmacije dobrog primjera Crne Gore i BiH. opširnije
06.03.2017.

Sarajevo: Predsjednik Vujanović sa Predsjedavajućim Savjeta ministara BiH
Predsjendik Crne Gore se u okviru zvanične posjete BiH sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem koji mu je priredio radni ručak. Konstatovali su veoma blisku i sadržaju saradnju dviju vlade i zadovoljstvo zbog nedavne posjete Predsjedavajućeg Zvizdića Crnoj Gori. Takođe su naglasili potrebu zajedničke promocije međudržavnih projekata posebno kroz Berlinski proces koji je dao šansu unapređenju saobraćajne i energetske infrastrukture. Takođe su podijelili zadovoljstvo zbog nedavnog potpisa dvije Vlade o saradnji u oblasti evropskih integracija. Saopštili su potrebu olakšanja komunikacije građana i prometa roba kroz pojednostavljenje granične kontrole, kao i potrebu unapređenja odnosa u drugim oblastima gdje postoji mogućnost. opširnije
02.03.2017.

Predsjendik Vujanović primio predsjednika Parlamenta Hessena
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici predsjednika Parlamenta Hessena Norberta Kartmana.

Predsjednik Vujanović je iskazao poštovanje Saveznoj Republici Njemačkoj za pomoć Crnoj Gori u njenim evropskim i evroatlanskim integracijama kao i očekivanje da se kroz Berlinski proces nastavi podrška regionu u unaprešenju saobraćajne i energetske infrastrukture. Ocijenio je korisnim saradnju sa pokrainama SR Njemačke u okviru koje imamo jasan interes za uspostavljanjem bliskih odnosa sa pokrainom Hessen. Saopštio je očekivanje da na ovogodišnjem biznis forumu u Hessenu država Zapadnog Balkana Crna Gora, kroz adekvatno predstavljanje, pobudi interesovanje za ulaganje i partnerstva. U tom smislu je ocijenio da sve kompanije koje iskažu interesovanje ponuda Crne Gore se neposredno u njoj informišu o uslovima i atraktivnosti investiranja.

Predsjednik Parlamenta Hessena Norbert Kartman je iskazao zadovoljstvo mogućnošću da se kroz parlamentarnu saradnju uspostavi bliskija ukupna saradnja Crne Gore i pokraine Hessen u kom smislu je prenio takvo raspoloženje Vlade Hessena. Konstatovao je da je ekonomska saradnja temeljni osnov sveukupne saradnje, da snažno ohrabruje političku saradnju, ali da, istovremeno, dobri politički odnosi podstiču privrednu saradnju. Naglasio je značaj evropskih integracija Crne Gore ali i očekivanog skorog članstva u NATO-u čime se stvara nova osnova za dodatnu saradnju sa državama članicama i u tom okviru SR Njemačke i njenim pokrainama. opširnije
01.03.2017.

Podgorica: Vujanović - Federika Mogerini
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost i potpredsjednicu Evropske Komisije Federiku Mogerini.

Predsjednik Vujanović je naglasio odlučnost državne politike Crne Gore da nastavi i dalje afirmiše poziciju Crne Gore kao dobrog primjera regiona bez otvorenih pitanja i sa širokim prostorom saradnje sa njenim susjedima. Takođe je istakao snažnu opredijeljenost za nastavkom evropskih integracija ocjenjujući da su pristupni pregovori šansa za ubrzanje reformi i jačanje naših isntitucija. Saopštio je zadovoljstvo dinamikom NATO integracije Crne Gore doživljavajući je prilogom stabilnsoti regiona. Ocjenjujući unutrašnju situaciju iskazao je uvjerenje da će opozicija ostvarivati svoje političke ciljeve u Parlamentu i nadu da će krivični predmet u vezi terorističkih aktivnosti planiranih na dan izbora imati punu ažurnost a samo suđenje maksimalnu javnost.

Federika Mogerini je istakla da njena regionalna posjeta ima za cilj da afirmiše politiku otvorenih vrata EU i ohrabri države Zapadnog Balkana da se maksimalno posvete evropskim integracijama rješavajući unutrašnje i međusobne problem kroz dijalog afirmišući regionalnu saradnju. Ocjenjujući da je Crna Gora lider evropskih integracija iskazala je želju da nastavi sa posvećenim odnosom u pristupnim pregovorima. Posebno je ukazala na vrijednost Berlinskog procesa kroz koji se najsnažnije podržava unapređenje reginalne infrastrukture Zapadnog Balkana. opširnije
27.02.2017.

Predsjednik Vujanović prisustvovao Konferenciji "Zaustavimo nasilje nad djecom"
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je danas Konferenciji “Zaustavimo nasilje nad djecom” koju su Vlada Crne Gore i UNICEF organizovali u Podgorici.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i obilježava poćetak druge faze kampanje “Zaustavimo nasilje”, koja se sprovodi od jula 2016-te godine i baviće se zaštitom djece od porodičnog nasilja i tjelesnog kažnjavanja. opširnije
23.02.2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl.list CG“, br. 1/07 i 38/13), članova 13, 14, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG„ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i „Sl.listCG“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16), člana 42.stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Sl.list CG“ br. 88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 3/16) i Odluke o skraćenju mandata odbornika Skupštine opštine Herceg Novi („Sl.list CG“ – opštinski propisi 6/17) donosim,

O D L U K U

1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Herceg Novi.

2. Izbori će se održati 7. maja 2017. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.Broj: 01- 223
Podgorica, 23.02.2017. godinePredsjednik Crne Gore
Filip Vujanović

opširnije
20.02.2017.

Predsjednik Vujanović primio ministra vanjskih poslova Republike Estonije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas Svena Miksera, ministra vanjskih poslova Republike Estonije.

Predsjednik Vujanović je iskazao zahvalnost Estoniji za kontinuiran i snažan doprinos našim evropskim i evroatlantskim integracijama i naglasio značaj brze ratifikacije Pristupnog protokola NATO-u. Ocijenio je da u bilateralnim odnosima između dvije države postoji prostor za unapređenje saradnje, posebno u sferi ekonomije.

Ministar vanjskih poslova Sven Mikser je izrazio poštovanje za integracione uspjehe Crne Gore očekujući dobru dinamiku završetka ratifikacije Pristupnog protokola za NATO. Saopštio je opredjeljenje Estonije kao budućeg predsjedavajućeg EU da nastavi politiku ohrabrenja proširenja, uz očekivanje da će Crna Gora i nadalje biti pouzdan partner tog procesa. Saglasio se da zajednički treba iskoristiti šanse unapređenja saradnje i da je to u obostranom interesu dvije države i njihovih građana. opširnije
20.02.2017.

Predsjendik Vujanović primio delegaciju Zavoda za tradicionalnu kinesku medicinu kineske provincije Senčuan
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović 2.02.2017.godine primio je u Podgorici delegaciju Zavoda za tradicionalnu kinesku medicinu kineske provincije Senčuan na čelu sa zamjenikom direktora ovog Zavoda Džen Čun Janga koji su u višednevnoj posjeti Opštini Nikšić radi ispitivanja mogućnosti uzgoja i prerade ljekovitog bilja koje se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini.

Delegacija Zavoda za tradicionalnu kinesku mediciju iskazali su spremnost da u narednim mjesecima ovaj zavod ispita uslove za uzgoj i preradu ljekovitog bilja na prostoru opštine Nikšić, ali i prihvatili sugestiju potpredsjednika Vlade i mnistra poljoprivrede Milutina Simovića, da se sagledaju mogućnosti formiranja šire kooperantske mreže na prostoru Crne Gore kako bi sa ovog prostora vršili snabdijevanje ovim ljekovitim biljem regionalno i šire. Saopštili su da bi kroz saradnju Konfučijevog instituta i Univerziteta Crne Gore obezbijedili obuku za uzgoj ovog ljekovitog bilja i stručnu pomoć za organizaciju njegove prerade.

Predsjednik Crne Gore je iskazao zadovoljstvo spremnošću ovog Zavoda i mreže preduzeća koje sarađuju sa njim za organizaciju uzgoja i prerade ljekovitog bilja za potrebe tradicionalne kineske medicine. Takođe je saopštio uvjerenje da se na ovaj način otvara prostor i za tradicionalnu kinesku medicinu u Crnoj Gori koja je već uspješno zastupljena u brojnim evropskim državama.

Na sastanku su učestvovali predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović i ambasador NR Kine u Crnoj Gori Chu Zhiwei. opširnije
16.02.2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Nakon dopisa Socijaldemokratske partije Crne Gore Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, Predsjednik Vujanović je uputio odgovor sledeće sadržine:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE

U povodu Vašeg dopisa br. Sl. - 0378 od 16. 02. 2017. godine obavještavam Vas o sljedećem:

Svojom Odlukom br. 01-20 od 04.01.2017. godine raspisao sam izbore za odbornike u Skupštini opštine Nikšić za 12. mart 2017. godine, a na temelju čl. 95. st.1 tačka 10 Ustava Crne Gore, čl. 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika i čl. 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Odredbom čl. 95 stav 1. tačka 10 Ustava Crne Gore propisano je da Predsjednik vrši poslove utvrđene Ustavom i zakonom. U konkretanom to su dva gore navedena zakona.

Odredbom čl. 42 Zakona o lokalnoj samoupravi izbore za skupštine opštine raspisuje Predsjednik države tako da se oni održavaju nakasnije 15 dana prije isteka mandata skupštine. Shodno odredbi čl. 13 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika dan održavanja izbora je neradni dan (nedelja) a prema članu 14 istog zakona izbori se raspisuju najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika i od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

Na temelju ovih zakonskih odredbi krajnji rok za raspisivanje izbora za Skupštinu opštine Nikšić bio je 12. mart 2017.g. i izbori su raspisani upravo za taj, poslednji dan, kako bi se subjektima zainteresovanim za učešće na izborima omogućio najduži rok.

Ne postoji zakonska mogućnost da se produži rok za izbore jer mandat postojećoj Skupštini ističe 27. marta 2017. godine. Ako se izbori ne bi održali 12. marta 2017. godine svi organi lokalne samouprave bi izgubili legitimnost svog funkcionisanja i zakonitog rada.

S toga je nemoguće odlagati izbore za Skupštinu opštine Nikšić jer izričitost odredbi ovih zakona to onemogućava.

Sa uvažavanjem,

Filip Vujanović
opširnije
14.02.2017.

Čestitka Predsjednika Vujanovića predsjedniku Republike Srbije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je predsjedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću 15. februar – Dan Državnosti Srbije.

’’U ime građana Crne Gore i lično upućujem Vam srdačne čestitke povodom, 15. februara, Dana državnosti Republike Srbije, praznika Sretenje. Državi Srbiji želim kontinuirani napredak, a njenim građanima prosperitet.

Tradicionalno bliski i prijateljski odnosi Crne Gore i Srbije prožeti su sadržajnom i intenzivnom saradnjom u svim oblastima. Najsrdačnije i trajno partnerstvo dvije države, u najboljem interesu njihovih građana i ukupnih odnosa u regionu, ostaće zauvjek neupitno i dobijati samo nove i vrijedne sadržaje’’, navodi se u čestitki predsjednika Vujanovića. opširnije
14.02.2017.

Predsjednik Vujanović primio predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Predsjednik je iskazao zadovoljstvo zbog bliskih i sadržajnih odnosa uz nove prostore saradnje koje treba iskoristiti za zajedničko dobro dvije države i njihovih građana. Ocijenio je važnim međudržavne i regionalne projekte u sferi ekonomije, uvjeren da ćemo kroz Berlinski proces imati nastavak konkretnog interesovanja za ovaj region. Predsjednik je saopštio da je model intenzivne saradnje dvije vlade kroz plenarne sastanke i zajedničke sjednice najbolji način osnaženju saradnje Crne Gore i BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, saglašavajući se sa ocjenom o odsustvu otvorenih pitanja, istakao je da naše države mogu biti primjer i svojom ukupnom saradnjom doprinijeti razvoju regiona. opširnije
SljedećiPrethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora