04.08.2016.

Predsjednik Vujanović u Petnjici
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je danas svečanoj sjednici SO Petnjica koja je održana povodom Dana Opštine.

Želim građanima i građankama Petnjice odbornicima u Skupštini opštine, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Opštine da čestitam Dan opštine. Zaista veliki dan u kome su pokazali opravdanost formiranja opštine i pokazali uspjehe koje su postigli i vrlo ambiciozne planove koji su realni i za koje želim da im se ostvare. Očigledno je da je na nivou planiranog postignuto mnogo i da je neophodno da se u putnoj infrastrukturi napravi unapređenje da se vodovod dovede do nivoa koji je neophodan za bolji kvalitet života. Da se ono što je uvijek bila ambicija Petnjice i jedan od snažnih motiva da se formira samostalna opština, dijaspora snažnije poveže i da kroz ove mjere koje su date kao stimulansi, se animira što snažnije ulaganje u ovaj prostor. On je po svojim vrojednostima i resursia izuzetan i ja evo koristim ovu priliku da sve one koji su sa ovog prostora a koji vide svoj interes koji se profitno može realizovati ovdje ulože i pomognu kvalitet života na prostoru Bihora i Petnjice. opširnije
03.08.2016.

Predsjednik Vujanović u Herceg Novom
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović biće na čelu Počasnog odbora projekta “Herceg-Novi – Evropska prijestonica kulture 2021. godine”, potvrđeno je danas na radnom sastanku u Opštini Herceg-Novi.

Predsjednik Crne Gore i ministar kulture Pavle Goranović sastali su se sa predsjednicom Opštine Herceg-Novi Natašom Aćimović, potpredsjednikom Draganom Jankovićem i saradnicima.

Predstavnici lokalne uprave i stručnog tima projekta “Herceg-Novi 2021” upoznali su goste sa svim detaljima kandidature, izvijestili ih o sprovedenim aktivnostima i onima koje slijede do predaje revidovane Aplikacije u Briselu, 9. septembra.

Predsjednik Vujanović je bezrezervno podržao projekat za koji je ocijenio da će imati brojne pozitivne aspekte za grad, regiju i cijelu Crnu Goru i kazao da će učestvovati u aktivnostima na realizaciji.

Ministar Goranović pohvalio je tim koji radi na projektu, kazao da je do detalja upućen i uključen u proces, te da je zadovoljan urađenim i ponovio da Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore podržavaju kandidaturu Herceg-Novog.

Članovi opštinskog rukovodstva i stručnog tima istakli su pozitivne aspekte kandidature u svijetlu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako se moglo čuti na sastanku, radi se o projektu koji je koliko kulturni, toliko projekat razvoja, transformacije i sociološki projekat koji će obuhvatiti ne samo Herceg-Novi, već i cijelu Boku Kotorsku, ali i Prijestonicu Cetinje, Bar, Ulcinj i mnoge druge gradove-partnere u i van zemlje.

Informisali su da je i prvi izvještaj Žirija Evropske komisije znak da Herceg-Novi, sa ambicioznim, ali i realnim konceptom koji podupire evropske dimenzije, ima potencijal i ozbiljnu šansu da 2021. godine bude Evropska prijestonica kulture.

Takođe, učesnici sastanka su se saglasili da je Novi Sad ozbiljan protukandidat Herceg-Novom i da Žiri neće imati laku odluku. Zajednički zaključak je da, bez obzira na rezultat, treba ostvariti projektnu saradnju sa Novim Sadom kroz projekte, povezivanje institucija kulturnog sektora i umjetnika, razmjenu znanja i iskustava.

Najavljeno je da će revidovana Aplikacija prema kojoj će odlučivati Žiri Evropske komisije biti predata u Briselu do 9. septembra. Nakon toga, krajem septembra će naš grad posjetiti predstavnici Žirija. Konačna odluka biće donijeta 13. oktobra.

Sastanku su prisustvovali i: generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu Aleksandar Dajković, šef Kabineta predsjednika države Dražen Miličković, šefica Kabineta ministra kulture Marija Ivanišević, sekretarka za kulturu Opštine Herceg-Novi Tamara Lepetić, Glavna administratorka Dobrila Šakotić, savjetnik predsjednice za investicioni razvoj Dušan Radović, savjetnica predsjednice za turizam i kulturu Nataša Martić, direktor projekta “Herceg-Novi 2021” Aleksandar Peković, direktor komunikacija “Herceg-Novi 2021” Marko Maršićević i konsultanti Darko Brlek i Nil Piterson. opširnije
03.08.2016.

Predsjednik Vujanović čestitao 04. Avgust - Dan opštine Plužine
“Svim gradjanima i građankama Plužina, odbornicima, predsjedniku Skupštine i predsjedniku Opštine, čestitam – Dan opštine, uvjeren da dalja valorizacija prirodnih potencijala Plužina garantuje razvoj i bolji kvalitet života građana Opštine. Zajedničko angažovanje državnih institucija i lokalne uprave je način za uspješno korišćenje izvanrednih poljoprivrednih i turističkih resursa na dobrobit građana Plužina i Crne Gore u cjelini”. opširnije
29.07.2016.

Predsjednik Vujanović u Plavu
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je danas svečanoj sjednici SO Plav koja je održana povodom Dana Opštine.

Predsjednik je građanima i građankama Plava odborinicma u skupštini opštine, predsjedniku Skupštine i predsjedniku opštine čestitao praznik i iskazao zadovoljstvo da je već izvjesno da ćemo iduće godine imati završen put od Plava preko Gusinja do Podgorice. Mislim da je to za Plav i ovaj prostor izuzetno važno, a nadam se da će se i put preko Čakora do Peći intezivnije i frekventnije koristiti, što će Plavu dati posebnu poziciju i dati mogućnost bržeg razvoja. Ja sam uvijek isticao posebnu vrijednost bogatstava Plava i posebnu potrebu da se makimalno valorizuju. Vidjeli ste iz riječi predsjednika da je pozvao sve one koji žele da ulažu, posebno iz inostranstva iz dijaspore i od mnogo ljudi koji su uspjeli sa ovog prostora, svuda, po Americi posebno da ovdje ulažu. I ja ih pozivam, u ovaj prostor treba ulagati, ovdje se može steći profit. I vjerujem da sa njihovim novcem, kapitalom može da se obezbijedi i kvalitetniji razvoj ovog prostora. Siguran sam da će biti dobra saradnja Opštine i Vlade. Siguran sam da će se nastaviti komunikacija sa svim onim organizacijama koje ulažu u opštinsku infrastrukturu i ja istinski želim bolji kvalitet života svim građanima Plava. opširnije
27.07.2016.

Predsjednik Vujanović primio predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj Sumu Chakrabarti-a.

Predsjednik Vujanović je iskazao zahvalnost EBRD za snažnu i kontinuiranu podršku brojnim projektima u Crnoj Gori koji su stvorili značajne multiplikativne efekte i ubrzani ekonomski razvoj Crne Gore. Izdvojio je vrijednost kreditne podrške u bankarskom sektoru, saobraćajnoj i energetskoj infrastrukturi kao i u oblasti turizma i malih i srednjih preduzeća. Iskazao je uvjerenje nastavku saradnje ubijeđen da će kompanije iz Crne Gore biti pouzdan partner banke u realizaciji aktuelnih i budućih projekata.

Predsjednik EBRD je dao visoke ocjene makroekonomskih pokazatelja Crne Gore ukazujući da je obim kreditne podrške uslovljen vidljivim rastom crnogorske ekonomije i kredibilnim odnosom u tretmanu kredita u projektima u kojima je ova banka partner. Saopštio je da je Crna Gora u tom smislu primjer regiona i država koja na regionalnom nivou ima poseban značaj. Iskazao je namjeru nastavka partnerstva u svijetlu politike EU da podrži regionalne projekte Zapadnog Balkana. opširnije
27.07.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore ( „Sl.list CG“, br. 01/07, 38/13), članova 13, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01,41/02,46/02,45/04,48/06,56/06, Sl.list CG“ br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16), člana 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl.list RCG“, br. 42/03,28/04,75/05,13/06 „Sl.list CG“ br.88/09,03/10,73/10,38/12,10/14,57/14,03/16) i Odluke o skraćenju mandata odbornika u Skupštini opštine Andrijevica ( „Sl.list CG – opštinski propisi“ 32/16 ) donosim,


O D L U K U


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica.

2. Izbori će se održati 16. oktobra 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore „ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi “.


Broj : 01 – 731
Podgorica, 27. jul 2016. godine


Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović

opširnije
26.07.2016.

Održana Konstitutivna sjednica Počasnog odbora FINA Svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Podgorica 2016
U Hotelu "Podgorica" dana 26. jula 2016. godine održana je Konstitutivna sjednica Počasnog odbora FINA Svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Podgorica 2016.

Predsjednik Počasnog odbora FINA Svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Podgorica 2016, g-din Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, istakao je zadovoljstvo odrađenim do sada, sa uvjerenjem da ćemo imati dobro organizovano takmičenje koje će doprinijeti promociji vaterpola i Crne Gore.

Konstitutivnoj sjednici Počasnog odbora prisustvovali su g-din Duško Marković potpredsjednik Vlade Crne Gore, g-din Slavoljub Stijepović gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, g-din Srđan Kovačević predsjednik Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, g-din Dušan Simonović predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Igor Vušurović v.d. direktora Uprave za mlade i sport Crne Gore i predsjednik Organizacionog odbora šampionata, Ruždija Tuzović savjetnik predsjednika Crne Gore i Rajko Ćupić direktor Direkcije FINA Svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Podgorica 2016. Zbog ranije preuzetih obaveza, Konstitutivnoj sjednici Počasnog odbora nijesu prisustovali članovi g-din Predrag Bošković ministar prosvjete Crne Gore i g-din Raško Konjević ministar finansija Crne Gore.

Igor Vušurović upoznao je članove Počasnog odbora sa dosadašnjim aktivnostima na organizaciji samog takmičenja, narednim obavezama, a predstavljeni su Logo šampionata, reklamni spot i idejno rješenje bazena tokom prvenstva.

Predsjednik VPSCG Srđan Kovačević ukratko je informisao prisutne o vrhunskim rezultatima naših vaterpolista od 2006. godine do danas, o infrastrukturi, i o samom značaju održavanja Svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva u Podgorici.

Podsjećamo, šampionat je na programu od 26. avgusta do 3. septembra, a učestvovaće 20 reprezentacija raspoređenih u pet grupa. opširnije
26.07.2016.

Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Savezne Republike Njemačke, Hans Ginter Valter Matern-a, koji će svoju dužnost u Crnoj Gori obavljati na rezidentnoj osnovi.

Predsjednik Vujanović iskazao je maksimalno poštovanje za podršku Njemačke Crnoj Gori u njenim evropskim i evroatlanskim integracijama. Naglasio je važnost što skorije ratifikacije pristupnog protokola za članstvo u NATO-u kao i odlučnost Crne Gore za maksimalnu posvećenost pristupnim pregovorima za EU.Istakao je važnost podrške Njemačke u brojnim projektima uz očekivanje da će se ona nastaviti posebno u sferi ekonomije i infrastrukturnih projekata.

Ambasador Savezne Republike Njemačke, Hans Ginter Valter Matern je saopštio visoku zainteresovanost SR Njemačke za dobru dinamiku integracionih procesa Crne Gore i spremnost da se najenposrednije uključi u njeno očuvanje i ubrzanje. Konstatovao je da dosadašnja bliska bilateralna saradnja obavezuje na njen nastavak i unapređenje, posebno u sferi ekonomije, pri čemu je iskazao punu spremnost da tu saradnju afirmiše i podstakne. opširnije
26.07.2016.

Predsjednik Crne Gore primio akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Kosova u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Kosova Skender Durmišija, koji će svoju dužnost u Crnoj Gori obavljati na rezidentnoj osnovi.

Predsjednik Vujanović je konstatovao da je neophodno proširiti ugovornu bazu za ostvarenje bolje saradnje dvije države. U tom smislu od posebne važnosti su sporazumi o ekonomskoj saradnji, a u okviru nje sporazumi u oblastima turizma i saobraćaja. Interes dvije države je u korišćenju zajedničkih prostora saradnje na dobro dvije ekonomije i naših građana. U tom smislu je iskazao očekivanje da diplomatija afirmiše mogućnosti partnerstva i inicira aktivnosti kroz koje bi se ostvarila maksimalna državna i ekonomska saradnja.

Ambasador Republike Kosova Skender Durmišij se saglasio da je neophodno ojačati ugovornu bazu dvije države i maksimalno iskoristiti prostor ekonomske saradnje. Potencijali za tu saradnju su zajednička obaveza i šansa koju treba iskoristiti. opširnije
26.07.2016.

Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Kraljevine Švedske u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Kraljevine Švedske, Jan Lundin-a, koji će svoju dužnost u Crnoj Gori obavljati na nerezidentnoj osnovi.

Predsjednik Vujanović je iskazao poštovanje za podršku Švedske evropskim integracijama Crne Gore konstatujući da će Crna Gora pristupne pregovore za članstvo u EU nastaviti sa maksimalnom posvećenošću i odgovornošću. Izrazio je zadovoljstvo bilateralnim odnosima uz posebno vrednovanje do sada održanih biznis foruma koji su prestavili mogućnosti privredne saradnje ohrabrujući njeno inteziviranje. Procijenio je da diplomatska misija novoimenovanog ambasadora treba posebno da se fokusira na ekonomsku saradnju uz očekivanje njenog daljeg unapređenja.

Ambasador Kraljevine Švedske, Jan Lundin saopštio je da je Crna Gora pokazala odgovoran odnos u pristupanju EU u čemu će imati dalju podršku i pomoć Švedske. Naglasio je da postoje brojni resursi koji omogućavaju proširenje naše saradnje pri čemu je njegovo opredjeljenje da što češćim prisustvom u Crnoj Gori tu saradnuju maksimalno podstakne. opširnije
25.07.2016.

Predsjednik Vujanović primio delegacije Privrednih komora Crne Gore i Jordana
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je danas primio delegacije Privrednih komora Crne Gore i Jordana na čelu sa predsjednicima Velimirom Mijuškovićem i Issa Haider Murad-om.

Predsjednici Privrednih komora Jordana i Crne Gore su obavijestili Predsjednika o uspješnom poslovnom Forumu koji je održan danas u Podgorici. Tom prilikom izražen je interes za sardnju u oblasti turizma, poljoprivrede, zdravstva i farmaceutske industrije kao i zajedničkoj spremnosti da se iskoriste prostori za tu saradnju.Konstatovali su poseban značaj posjete Predsjednika Crne Gore Jordanu oktobra 2013–te godine, kao i poslovnog Foruma koji je tom prilikom održan u Amanu.

Predsjednik Crne Gore je iskazao zadovoljstvo saradnjom dvije Privredne komore koja znatno doprinosi razvoju ekonomskih odnosa dvije države, i takođe izrazio očekivanje dogovora o krajnje konkretnim oblicima saradnje, ocjenjujući da za to postoje široke mogućnosti. opširnije
22.07.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore ( „Sl.list CG“, br. 01/07, 38/13), člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika ( „Sl. list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 „Sl.list CG“, br.46/11, 14/14, 47/14, 12/16) i člana 42 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05,13/06, „Sl.list CG“, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 03/16), donosim ,


O D L U K U


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Budva i Skupštini opštine Kotor.

2. Izbori će se održati 16. oktobra 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.


Broj: 01- 720
Podgorica, 22.07.2016.godine


Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović

opširnije
22.07.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Služba za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore obavještava o sledećem:

Suočen sa višemjesečnim insinuacijama i podmetanjima, za aktuelnu Crnu Goru podrazumijevajuće i uvredama i omalovažavanjima, zbog navodne obaveze zakazivanja izbora u Glavnom gradu Podgorici, i opštinama u okviru Glavnog grada, Tuzi i Golubovci, Predsjednik Crne Gore, radi informisanja javnosti, prinuđen je da obavijesti o sljedećem:

Obaveza Predsjednika države za zakazivanje izbora, na državnom i lokalnom nivou utvrđena je Zakonom o izboru odbornika i poslanika koji krajnje eksplicitno određuje uslove zakazivanja koji se ne mogu tumačiti prema dnevno političkim potrebama. Naime, ovim zakonom izričito je propisano da se redovni izbori zakazuju najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda, a održavaju se tako da od dana raspisivanja do dana održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana (član 14 ovog Zakona). Vanredni izbori mogu se zakazati, samo i isključivo, ako se skrati mandat skupštine – na državnom ili lokalnom nivou. Svako zakazivanje izbora u trajanju tekućeg mandata skupštine – Skupštine Crne Gore ili skupština Glavnog grada, Prijestonice ili opština bila bi direktna zloupotreba zakazivanja izbora i prekida tekućeg mandata. Time i temeljnog ustavnog načela iz člana 2 stav 3 Ustava Crne Gore da se ne može uspostaviti vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima. Dakle, ako bi predsjednik države zakazao izbore u toku trajanja mandata na koji su birani poslanici ili odbornici, on bi direktno ignorisao volju građana sa namjerom da stvori uslove da se zloupotrebom raspisivanja izbora pokuša konstituisanje nelegitimne skupštine.

U konkretnom slučaju Zakonom o teritorijalanoj organizaciji Crne Gore, njenim poslednjim izmjenama, unaprijeđen je status grdskih opština Golubovci i Tuzi, u sastavu Glavnog grada, u opštine Golubovci i Tuzi, takođe u sastavu Glavnog grada. Time je status lokalne samouprave, u sastavu Glavnog grada, promijenjen i unaprijeđen ali su Tuzi i Golubovci ostali dio Glavnog grada. Njihova teritorija, iako opredijeljena naseljima, ostala je u sastavu Glavnog grada. Opštine u sastavu Glavnog grada nastavile su korišćenje budžeta Glavnog grada, a građani Golubovaca i Tuzi sačuvali su pravo da pored svojih lokalnih skupština biraju odbornike u Skupštini Glavnog grada. Ovaj zakon po svojoj funkciji opredjeljuje teritorijalnu organizaciju Crne Gore, uslove način i postupak teritorijalnog organizovanja i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju ( član 1 ovog zakona ). Odredbom člana 7 ovog zakona nabrojane su opštine među kojima, naravno, nema Tuzi i Golubovaca, jer su one u okviru Glavnog grada. To znači da ovaj zakon niti smije niti bi u bilo kojoj državi mogao opredijeljivati obavezu raspisivanja izbora i uslove za to. To svuda, pa i kod nas, pripada zakonu koji to propisuje. U konkretnom slučaju, ponavlja se i ističe, ono što je svima jasno - Tuzi i Golubovci nijesu konstituisani kao samostalne opštine niti su ovim zakonom, dosledno tome, označene među njima. Samo je izmijenjen njihov status u okviru Glavnog grada uz veći nivo lokalne samouprave i unaprijeđenu poziciju lokalne jedinice Glavnog grada. Prema tome, apsolutno ne postoji osnov za zakazivanjem izbora u Glavnom gradu, i njegovim opštinama Golubovci i Tuzi. To zakazivanje bi bilo posledica drastične zloupotrebe tumačenja zakona koji je pogrešno tretirao pitanje koje nije u njegovoj ingerenciji. Prema tome, Glavni grad, Golubovci i Tuzi mogu imati izbore, prije isteka mandata, samo ako njihove skupštine skrate mandat.
opširnije
21.07.2016.

Rim: Predsjednik Vujanović sa predsjednikom Senata Republike Italije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović susreo se danas tokom zvanične posjete Republici Italiji i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom.

Predsjednik Senata Graso je, u vrlo srdačnom i otvorenom razgovoru, čestitao desetogodišnji jubilej od obnove nezavisnosti Crne Gore i odao priznanje za impresivan napredak koji je naša zemlja ostvarila u oblasti ekonomije, vladavine prava i demokratskog preobražaja društva.

Graso je istakao da Italija snažno podržava ulazak Crne Gore u NATO i EU i u tom kontekstu je zajednički konstatovano da će punopravno članstvo naše zemlje u Alijansi označiti novi kvalitet i doprinos stabilnosti Balkana i Evrope, što je u zajedničkom interesu Crne Gore i Alijanse.

Predsjednik Vujanović je zahvalio na snažnoj podršci koju Italija pruža Crnoj Gori, tim prije što je u pitanju susjed i prijatelj i prenio očekivanje da će Senat uskoro ratifikovati Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.

Obostrano je istaknut značaj daljeg jačanja parlamentarne saradnje kao važne dimenzije ukupnih bilateralnih odnosa. opširnije
21.07.2016.

Predsjednik Vujanović u zvaničnoj posjeti Republici Italiji
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Republici Italiji, na poziv predsjednika Italije Serđa Matarele. Dva predsjednika susreli su se u palati Kvirinale gdje su razgovarali o širokom spektru saradnje između Crne Gore i Italije.

Predsjednik Matarela je poželio toplu dobrodošlicu predsjedniku Vujanoviću i izrazio zadovoljstvo što je u prilici ga nakon njegove prošlogodipšnje posjete Crnoj Gori ugosti u Rimu u godini u kojoj Crna Gora proslavlja deceniju od obnove nezavisnosti. Matarela je odao priznanje za napredak koji je Crna Gora u tom periodu ostvarila, posebno u pravcu članstva u NATO-u i EU. On je čestitao potpisivanje Pristupnog protokola o učlanjenju Crne Gore u NATO, uz očekivanje da će uskoro biti okončan i proces njegove ratifikacije u Parlamentu Italije. U kontekstu politike proširenja EU, Matarela je istakao da je Italija snažan zagovornik integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU, što će biti visoko na agendi četvrte konferencije u okviru Berlinskog procesa-Zapadnobalkanske šestorke, čiji će domaćin biti Italija.

Vujanović je istakao da je posjeta potvrda istorijskog prijateljstva i veoma sadržajnih odnosa između dvije države, na koje smo veoma ponosni i zahvalio na snažnoj i kontinuiranoj podršci Italije EU i NATO aspiracijama Crne Gore i regiona. Istovremeno je ponovio da će Crna Gora odgovorno nastaviti proces pristupnih pregovora koji su važni kako za unutrašnji razvoj zemlje, tako i za regionalnu saradnju.

Predsjednik Vujanović je posebno zahvalio na ličnom doprinosu predsjednika Matarele razvoju bilateralnih i ukupnih odnosa Crne Gore i Italije.

U tom kontekstu, apostrofirao je i značaj Berlinskog procesa i približavanja Zapadnog Balkana EU kroz bolje infrastrukturno, saobraćajno i energetsko povezivanje. Na toj liniji, posebno je naglasio ulogu Italije i njen doprinos afirmaciji politike proširenja EU prema našem regionu.

Dva predsjednika su se saglasila da je Italija jedan od vodećih investitora u Crnoj Gori, te da je strateško partnerstvo sa Italijom ispunilo sva očekivanja, i da predstavlja odličnu platformu za dalje unapređenje bilateralnih odnosa i saradnje, naročito u oblastima ekonomije, nauke, kulture, poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Tokom susreta, razmijenjena su mišljenja i o regionalnim pitanjima.

U delegaciji Crne Gore bila je i ministarka nauke Sanja Vlahović. opširnije
SljedećiPrethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora