Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovarao sa ministrom vanjskih poslova SR Njemačke Hajkom Masom

07/10/2020

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova SR Njemačke Hajkom Masom.


On je zahvalio Njemačkoj i njenoj Vladi na kontinuiranoj podršci Zapadnom Balkanu i Crnoj Gori. Integracija u EU ostaje strateški prioritet, i preduslov je stabilnosti i prosperiteta regiona.

Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti pravosuđa i ekspertsku podršku Njemačke u oblasti vladavine prava koja je umnogome doprinosila savladavanju izazova na putu integracije.  Kao jedina zemlja kandidat sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima, Crna Gora je u poziciji da maksimalnu koncentraciju usmjeri na ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, što bi omogućilo ulazak u  fazu intenzivnog zatvaranja pregovaračkih poglavlja, kazao je Predsjednik. To bi, kako je ocijenio ministar Mas, doprinijelo dinamizaciji procesa, a podrška Njemačke takvim nastojanjima će biti nastavljena.

Ministar Mas je izrazio zadovoljstvo susretom i potvrdio snažnu zainteresovanost Njemačke za aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, dalje korake nakon nedavno održanih izbora i proces pristupanja EU. Njemačka je pratila izbore u Crnoj Gori, podrazumijeva se da priznaje njihove rezultate i naglašava važnost što skorijeg formiranja nove vlade, od koje Njemačka očekuje da dosljedno slijedi evropsku i euroatlantsku perspektivu, kao što je to bilo vidljivo  kod stare vlade, onako kako smo navikli, kazao je Mas, dodajući da je Crna Gora pokazala kako se može konstruktivno djelovati i na Zapadnom Balkanu, a to nije nešto što se samo notira, nego se i poštuje u EU.

Ministar Mas je potvrdio da Njemačka ostaje posvećena saradnji u pogledu pružanja odgovora na posljedice pandemije Covid-19 i izvan granica EU, i u tome  Zapadni Balkan ostaje jedan od prioriteta.

Na interesovanje njemačkog šefa diplomatije o procesima ekonomske integracije regiona, predsjednik Đukanović se saglasio sa ocjenom  da kada je riječ o novim inicijativama kao što je tzv. Mini-Šengen, poštujući sve što doprinosi regionalnoj saradnji, mora se  istovremeno paziti da se ne dupliraju stvari. On je saglasan i da je Berlinski proces najbolji okvir za dinamizaciju saradnje i ekonomsko povezivanje u cilju napretka zemalja i integracije u EU.

Na bilateralnom planu, pozdravljena je saradnja u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbjednosti i prepoznat obostrani interes za jačanje ekonomske saradnje i saradnju u oblasti zaštite životne sredine. Dvije zemlje imaju jasan interes da tijesno sarađuju i nastave dosadašnjim putem.


Predsjednik Crne Gore