Predsjednik Đukanović učestvuje na Samitu lidera 24. Konferencije država ugovornica Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama

03/12/2018

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, učestvuje danas na Samitu lidera 24. Konferencije država ugovornica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koji se održava u Katovicama u Poljskoj. Predsjednik Đukanović je na Samitu u Poljskoj na poziv Predsjednika Republike Poljske Andžeja Dude.

Današnja konferencija, predstavlja jedan od najznačajnijih skupova predstavnika država, naučnih institucija i organizacija civilnog drušva, tri godine nakon usvajanja istorijskog sporazuma u Parizu.

Predsjednik je u izlaganju na Samitu lidera, istakao posvećenost Crne Gore naporima međunarodne zajednice u traženju optimalnih odgovora na klimatske promjene, kao jednom od najsloženijih izazova današnjice, posebno pocrtavajući poštovanje Pariskog sporazuma i potrebu snaženja novouspostavljenog Talanoa dijaloga. Ukazao da je i pored malog udjela u globalnim emisijama sa svega 0,009%, Crna Gora definisala izuzetno ambiciozan cilj smanjenja emisija gasova s efektima staklene bašte za 30% u odnosu na nivo iz bazne 1990. godine. Kako je kazao predsjednik Đukanović, do 2030 očekuju se značajna ulaganja u cilju dostizanja 33% udjela energije iz obnovljivih izvora, kroz realizaciju tekućih i planiranih ulaganja u infrastrukturne projekte. Istakao je da stavljanjem znanja i tehnoloških inovacija u službu održivog razvoja, želimo transformisati ukupan razvoj Crne Gore kao ekološke države, shodno zahtjevima agende 2030.

Predsjednik je tokom Samita imao više neformalnih susreta uobičajenih  za ovakve skupove tokom kojih je upoznao sagovornike sa aktuelnim prilikama u Crnoj Gori, koja stabilno i dinamično napreduje ka članstvu u EU, nakon ostvarenog članstva u NATO-u. Takođe, Predsjednik je predstavio rezultate respektabilnog ekonomskog rasta koji Crna Gora ostvaruje, praveći tako ključne korake ka dostizanju evropskog kvaliteta života za njene građane. Razmijenjena su mišljenja o prilikama u Regionu, budućnosti EU i globalnim geopolitičkim aktuelnostima.

U razgovoru s predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, diskutovano je o aktuelnim dešavanjima u regionu Zapadnog Balkana, potencirajući potrebu saradnje u cilju prevazilaženja izazova koji opterećuju Region.

U razgovoru s predsjednikom Vlade Holandije Markom Ruteom, posebno je akcentovana evropska perspektiva Crne Gore i Regiona uz ocjenu da su evropske integracije put bez alternative i za Crnu Goru i njene susjede, kao najbolji garant stabilnosti. Premijer Rute pohvalio je ulogu Crne Gore u regionu, kao svijetle tačke, stabilne zemlje koja nema izazova sa svojim susjedima i koja zasigurno ima evropsku perspektivu. Kako je kazao, u izazovnim vremenima kada se treba posvetiti rješavanju otvorenih pitanja u Regionu, očekuje i dalje doprinos Crne Gore i liderstva predsjednika Đukanovića jačanju stabilnosti i prosperitetu Regiona.

Predsjednik će u nastavku Samita imati i susret sa predsjednikom Poljske Andžejom Dudom.