Izlaganje predsjednika Đukanovića na Samitu lidera 24. Konferencije država ugovornica Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama

03/12/2018

MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE: 

(Obraćanje na 24. sastanku Konferencije strana ugovornica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama – Samit lidera – 3. decembar, Katovice, Poljska)Poštovani Predsjedavajući,

Ekselencije,

Dame i gospodo,

Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv da učestvujem na 24. sastanku Konferencije strana ugovornica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Zahvaljujem domaćinu Poljskoj na organizaciji i gostoprimstvu.

Crna Gora je maksimalno posvećena naporima međunarodne zajednice u traženju optimalnih odgovora na klimatske promjene, kao jednom od najsloženijih izazova današnjice.

Potvrđivanje Pariskog sporazuma predstavlja osnov našeg djelovanja i u tekućoj fazi njegove primjene, u kojoj smo fokusirani na definisanje najboljih modela za ispunjavanje preuzetih obaveza i snaženje novouspostavljenog Talanoa dijaloga. 

I pored malog udjela u globalnim emisijima sa svega 0,009%, u okviru nacionalnog utvrđenog doprinosa, u skladu sa principom pravičnosti i zajedničke ali diferencirane odgovornosti, Crna Gora je definisala izuzetno ambiciozan cilj smanjenja emisija gasova s efektom staklene bašte od  najmanje 30 % u periodu do 2030, u odnosu na nivo iz bazne 1990. godine.

U periodu od 2017-2030, to će zahtijevati investicije od 1,754 milijardi €, prije svega za povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora do 33% u bruto finalnoj potrošnji energije, za programe energetske efikasnosti, kao i za unapređenje industrijskih tehnologija i modernizaciju u sektoru proizvodnje energije. Udio javnih sredstava u investicionim ulaganjima iznosiće do 9%, što će sve imati i pozitivan uticaj na rast zaposlenosti. Realizacijom tekućih i planiranih ulaganja u infrastrukturne projekte i povećanjem ponora za emisije ugljen dioksida kroz unapređenje stanja šumskih resursa i povećavanje površine pod šumama i šumskim zemljištem, doprinosićemo adaptaciji na klimatske promjene.

U kontekstu zabrinjavajućih nalaza upravo objavljenog Specijalnog izvještaja Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, Crna Gora  je spremna da u granicama svojih kapaciteta, pruži doprinos traženju novih mogućnosti u tekućem Talanoa dijalogu.

Savremena tehnološka dostignuća, utemeljena na primjeni najbolje dostupnih naučnih saznanja, imaju ključni značaj za zaustavljanje rasta emisija i globalnog zagrijavanja.  Koristim priliku da uputim poziv organizacijama u sistemu UN, međunarodnim finansijskim organizacijama, privatnom sektoru i ekološki osviješćenim korporacijama, da imaju u svojim planovima Crnu Goru kao višestruko interesantnu investicionu destinaciju. 

Stavljanjem znanja i tehnoloških inovacija u službu održivog korišćenja nacionalnih resursa, želimo da transformišemo ukupni razvoj Crne Gore, kao ekološke države, u skladu sa zahtjevima Agende 2030.

Ovo su i opredjeljenja na kojima će biti zasnovana nadogradnja postojećeg institucionalno-zakonodavnog okviru u oblasti klimatskih promjena, uključujući uspostavljanje nacionalnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju, izradu Strategije niskokarbonskog razvoja i Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene.

Dame i gospodo,

Vjerujem da dijelimo svijest o važnosti odluka koje ćemo donijeti na ovom zasijedanju, kao i zajedničku odgovornost koju imamo prema građanima i životnoj sredini u slučaju nepoštovanja prihvaćenih obaveza. Ljudska prava su pod direktnom prijetnjom u brojnim krajevima naše planete, posebno za ranjive grupe. 

Crna Gora ostaje suštinski posvećena da svojim razvojnim potencijalima upravlja na odgovoran i održiv način i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i promjenu klime.

Na kraju, izražavam podršku Deklaraciji solidarnosti i tranzicije uz očekivanje da će nas 24. sastanak dovesti korak bliže zelenijoj, klimatski otpornijoj i održivijoj budućnosti.

Zahvaljujem na pažnji.