Predsjednik Đukanović predsjedavao petom sjednicom trećeg saziva Senata Prijestonice

01/11/2019

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavao je petom sjednicom trećeg saziva Senata Prijestonice Cetinje, na kojoj su usvojeni Izvještaj o realizaciji Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu do 15. oktobra i Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu. 


Imajući u vidu da se ove godine navršilo 10 godina od osnivanja Senata Prijestonice, predsjednik Đukanović je istakao da se ovo tijelo, koje okuplja najuglednije ljude sa Cetinja i cijele Crne Gore, pokazalo kao dobar mehanizam podrške razvoju Prijestonice. Konstatovao da je uz saradnju sa lokalnom upravom i Vladom, Senat dodatno doprinio da se položaj Cetinja kao Prijestonice dodatno unaprijedi na dobrobit svih građana. Odlučeno je da se umjesto organizacije svečanog koktela, novac donira Udruženju paraplegičara Cetinja.

Predsjednik je pohvalio stepen realizacije Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu, ističući da ohrabruje povećanje administrativne sposobnosti za blagovremenu operacionalizaciju raspoloživih sredstava iz kapitalnog budžeta, shodno Zakonu o Prijestonici. U prilog tome, govori uspješna kupovina nekadašnje fabrike Obod u stečaju, od koje se oko 75 odsto sredstava ponovo vraća u državni budžet kao najvećeg povjerioca. Istakao je zadovoljavajućim stepen realizacije projekata unapređenja vodovodne infrastrukturne mreže, rekonstrukcije ključnih cetinjskih ulica Mojkovačke i Bajičke, završetkom radova na Univerzitetskom centru, kao i brojnim drugim aktivnostima na poboljšanju lokalne i regionalne saobraćajne infrastrukture. U tom kontekstu dodao je da sve aktivne projekte treba pažljivo pratiti u cilju poštovanja zadatih rokova sa izvođačima radova.

Prilikom razmatranja Plana razvoja Prijestonice za 2020. godinu, predsjednik Đukanović je podržao odabir prioritetnih projekata, koji predstavljaju prirodan nastavak realizovanih i koji će doprinijeti daljem uređenju Cetinja. U tom kontekstu je istakao važnost realizacije projekta Lokanda, izrade studije za rješavanje otpadnih voda, rješavanja stambenog pitanja za više socijalno ugroženih porodica izgradnjom nove zgrade za ove namjene i uređenja Aleje Petrovića na novom gradskom groblju gdje se planiraju prenijeti posmrtni ostaci članova kraljevske porodice sahranjenih u inostranstvu. Posebno je istakao da pažnju treba posvetiti onim razvojnim projektima koji će na Cetinju generisati otvaranje novih radnih mjesta i rast društvenog proizvoda.

Sjednici su, osim predsjednika Đukanovića, prisustvovali i članovi Senata, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, predsjednik Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti Dragan Vukčević, rektor Univerziteta  Crne Gore Danilo Nikolić, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik Prijestonice mr Aleksandar Kašćelan i predsjednica Skupštine Prijestonice Maja Ćetković.
/**/