Izlaganje predsjednika Đukanovića na otvaranju izložbe „Kreativna Crna Gora”

08/10/2019

MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE: IZLAGANJE NA IZLOŽBI “KREATIVNA CRNA GORA” – 8. oktobar 2019. - Podgorica


Vaše ekselencije, dame i gospodo, 

Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv  ministra Aleksandra Bogdanovića da otvorim večerašnju izložbu u okviru programa “Kreativna Crna Gora”, vjerujući da će ovaj strateški projekat  resornog ministarstva, preuzimajući i razvijajući postojeće evropske modele, doprinijeti dodatnom razvoju naše kulture i identiteta. I to na temelju visoke odgovornosti, s težnjom za vidljivošću crnogorskog proizvoda koji kreiraju kulturni biznisi,  predstavljajući tako potencijal za veću uključenost  na širem kulturnom tržištu. 

U doba intenzivnih globalizacijskih procesa, transkulturnih integracija i ekspanzije novih medija,  nestala je stroga razdvojenost na stvaraoca i publiku;  kreativnost i inovativnost neposredno se prepliću na različitim poljima nauke, tehnologije i umjetničkih praksi i - prepoznajemo ih kao važan faktor  ekonomskog razvoja. Mi već živimo takvo iskustvo u Crnoj Gori i znamo da su ekonomika kulture i kulturna održivost sadržani u veoma  zahtjevnim kulturnim politikama i modelima savremenog društvenog razvoja, kao  i stalnih emancipatorskih procesa.

Strateški razvijamo i sprovodimo politike individualne i timske krativnosti u interakciji sa zajednicom na konkretnim projektima. Upravo na tom tragu posebnu pažnju zavređuju dinamični projekti takozvanih kreativnih industrija, kreativnih aktivnosti i inicijativa, kao i usluga i servisa u kulturi.

To je, svakako, samo jedan pravac za  valorizaciju  kulturnog kapitala Crne Gore. I  u njenim regijama i po njenim gradovima,  nužno je da djelujemo autentično identitetski, prezentujući kao država svoje specifično multi - kulturalno nasljeđe, ali i dokazujući se na novim idejama i  sa inovativnim kulturnim proizvodima, kako bismo  jasno pozicionirali naš državni brend i kod kuće, i u svijetu.   Pogotovo imajući u vidu oblast turizma, naše strateške razvojne grane, u kojoj  dobre kulturne politike bitno osnažuju konkurentnost naše ekonomije.  

Za Crnu Goru XXI vijeka definisanje njenog kulturnog identiteta  jeste svojevrsni kreativni proces,  lišen kratkoročnih i instant formula i rješenja.

To važi kako  za naše kulturne institucije, tako i  za  razvoj svakog, pa i projekta “Kreativna Crna Gora”,  koji nas je večeras okupio i usmjerio javnosti.  

Razvoj našeg kreativnog ljudskog potencijala, istraživanje u novim domenima kulture i umjetnosti, kao  i na novim tržištima, preduzetničko otvaranje u menadžmentu u kulturi, djelovanje u modelu kreativne ekonomije - napomenuću ovdje – nerazdvojivi su od  evaluacije, od pomnog  praćenja kvalitativnog pomaka koji na tom putu postižemo. 

Ne samo zato što svaki drugačiji pristup nosi rizike da zapadnemo u ćorsokak komercijalizacije,  već i zato što je  bez brige o kvalitetu, bez kompetitivnosti, nemoguće naše uspješno  globalno kulturno umrežavanje.  

Ovakvo  upozorenje ne umanjuje naše zajedničko zadovoljstvo činjenicama o početnim međunarodnim priznajima projektu “Kreativna Crna Gora”, naprotiv. 

To što ovaj projekat postaje konkurentan na širem tržištu, i što, kako smo vidjeli, već imamo ustanovljenih 11 takozvanih novih “kulturnih biznisa” -  upravo je dobra početna satisfakcija i prava poruka za dalju podršku u razvoju ovakvih kulturnih politika. 

Zato koristim priliku da i ovom prigodom  istaknem  da će stvaranjem institucionalnih okvira i produkovanjem javnih politika u kreiranju crnogorskog kulturnog identititeta i  autentičnog  crnogorskog kulturnog proizvoda,  stvaraoci i menadžeri u kulturi  u  državi uvijek imati saveznika i  partnera.

Čestitam autorima, kao i Ministarstvu kulture i Vladi Crne Gore, na uspješno savladanoj prvoj etapi dugoročnog projekta “Kreativna Crna Gora”. 

Zahvaljujem na pažnji i proglašavam izložbu otvorenom.


/**/