Saopštenje za javnost savjetnika Predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja Borisa Bastijančića

13/12/2022 15:47

vijest

Saopštenje za javnost savjetnika Predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja Borisa Bastijančića.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, danas je primio dopis predsjednice Skupštine Danijele Đurović, od 13. decembra ove godine (Broj:00-34/22-1/17), u kojem je navela da je Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 12. decembra 2022. godine, ponovno odlučivala o Zakonu o Predsjedniku Crne Gore i isti izglasala, kako bi šef Države postupio saglasno članu 95 tačka 3, a u vezi sa članom 94 stav 2 Ustava Crne Gore. Riječju – Ukazom proglasio sinoć na skupštinskom plenumu usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore, u svjetlu utvrđene imperativne ustavne obaveze.

Međutim, podsjećanja radi, Zakon o Predsjedniku Crne Gore donijela je Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine. Dva dana kasnije, dakle 28. juna 2018. godine, Predsjednik Crne Gore ga je već proglasio Ukazom, koji je od toga dana integralni dio pravnog poretka naše države i proizvodi pravna dejstva.

Stoga, zarad proceduralne legitimnosti ukupnog zakonodavnog postupka i pouzdanosti spisa formiranog predmeta, Predsjednik Crne Gore je, dajući doprinos profesionalnoj međuinstitucionalnoj korespondenciji, uputio dopis u kojem je zamolio predsjednicu Skupštine Crne Gore da pravovremeno otkloni faktografsku grešku koju je načinila, a odnosi se na valjanost naziva ponovno izglasanog odnosnog opšteg pravnog akta, i nakon toga mu isti uredan dostavi.

Boris Bastijančić,

Savjetnik Predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja