Izjave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Kraljevine Španije Pedra Sančeza

31/07/2022Izjava predsjednika Đukanovića nakon sastanka sa premijerom Kraljevine Španije Pedrom Sančezom:


Uvažene dame i gospodo,

Koristim priliku da i pred vama izrazim veliko zadovoljstvo zbog današnje posjete predsjednika vlade Kraljevine Španije, gospodina Pedra Sančeza sa svojom delegacijom Crnoj Gori.
Na početku želim da vas informišem da je ovo istorijski događaj, ovo je prva posjeta Predsjednika Vlade Španije Crnoj Gori uopšte i vrlo smo zahvalni gospodinu Sančezu što se opredijelio da napravi taj korak, i posebno smo zahvalni što taj korak čini u sklopu posjete ukupnom regionu imajući u vidu ono što su zajednička htjenja regiona ZB, a s druge strane imajući u vidu važnost koju ima Kraljevina Španija u današnoj evropskoj politici. 

Takođe, želim  da podsjetim da je kao i obično, da kažem, ono što je važno u istorijskim odnosima između dvije zemlje vezano za crnogorsku prijestionicu. Prije 110 godina na Cetinju je otvoreno prvo vojno izaslanstvo Španije u Kraljevini Crnoj Gori. Major Emilio Toro je bio predstavnik Španije tada u Crnoj Gori. To je bilo vrijeme balkanskih ratova, tada su počeli diplomatski odnosi ili par godina prije toga. Danas imamo najavu da će španska ambasada u Beogradu otvoriti svoju kancelariju u Podgorici i da će biti predstavljena na nivou otpravnika poslova. Vjerujemo da je to prvi korak ka podizanju nivoa tog predstavništva do ambasadorskog nivoa i da će to biti jedan važan korak, jedna važna karika u boljoj diplomatsko-konzularnoj saradnji i ukupnoj međudržavnoj saradnji naše dvije zemlje.

Predsjednik Vlade, gospodin Sančez i ja smo već obavili dvije runde naših razgovora, prije svega, vrlo pomno analizirali situaciju u regionu ZB, složili se da je jedini dobar izbor budućnosti ZB jasna i dogledna evropska perspektiva. Složili se da to nije samo u interesu našeg regiona nego da je to u interesu Evrope u cjelini, pa dakle i EU kao najrazvijenijeg dijela Evrope. Složili smo se da je zapravo prijem zemalja ZB najbolja moguća geopolitička investicija EU u mir i stabilnost na evropskom kontinentu. I drugo, što je jako važno, saglasili smo se da je Crna Gora zemlja koja je zahvaljujući dobrom radu prethodnih godina u pregovaračkom procesu odmakla ispred drugih zemalja i da je danas u realno najboljoj poziciji da iskoristi dodatno otvorena vrata EU nakon ovog tragičnog iskustva Evrope sa agresijom Rusije u Ukrajini. Dakle, jasno je da je ukrajinsko iskustvo opomenulo Evropu da ne smije dozvoljavati ne samo na evropskom kontinentu nego, rekao bih, kroz aktivnu vanjsku politiku EU, ni u svom bilskom susjedstvu da ne smije dozvoljavati nikakav manjak pažnje, naprotiv, da moramo imati vrlo proaktivnu politiku ukoliko želimo da sačuvamo svoju bezbjednost, da sačuvamo performanse dinamičnog daljeg društvenog razvoja evropskog kontinenta i samim time evropsku geopolitičku konkurentnost.
Kazao sam gospodinu Sančezu da je Crna Gora potpuno spremna da igra tu ulogu na ZB i dalje. Ne očekujemo nikakve prečice na putu do našeg članstva u EU, naprotiv, vrlo smo spremni da strpljivo, sistematično, ozbiljno radimo na otklanjanju deficita koje predstavljaju prepreku za članstvo svake od zemalja ZB danas. Svjesni smo deficita, počev od vladavine prava i spremni da na njima intezivno radimo stvarajući pretpostavku da uskoro ostvarimo svoj najvažnji geopolitički cilj.

Podijelili smo i razmišljanje da imamo puno izazova na jugu Evrope, imamo puno izazova u mediteranskoj regiji i biće dobro ukoliko nastavimo da intezivnije sarađujemo, ne samo u bilateralnoj ravni nego sa zemljama tog regiona kako bismo što bezbolnije savladavali te izazove.

Želim takođe da kažem da smo temeljno prošli kroz pitanja bilateralne saradnje. Saglasili se da su bilateralni odnosi između naše dvije zemlje prijateljski, partnerski, imajući u vidu da smo obije zemlje članice NATO-a i da imamo jedan vrlo otvoren odnos koji želimo dalje da nagograđujemo. Pomenuli smo mnoge oblasti gdje možemo da unaprijedimo našu bilateralnu saradnju, u okviru ekonomije počev od turističkog sektora i sektora usluga, ali prošli i kroz druga pitanja koja se tiču saradnje Ministarstava vanjskih poslova, Ministarsava odbrane, Ministarstava kulture uz mogućnost da se kroz otvaranje jednog odjeljenja Servantesovog instituta u Crnoj Gori obezbijedi lakša dostupnost bogatog kulturnog nasljeđa Španije građanima Crne Gore i na taj način približe naše zemlje jedna drugoj i obezbijedi veći stepen informisanosti građana Crne Gore o onome što je zaista jedno veoma respektabilno iskustvo u razvoju Kraljevine Španije. 

Mislim da je ova posjeta zaista veoma korisna i veoma dragocjena, ne samo za Crnu Goru nego za naš region. Vjerujem da će ona biti vrlo korisna i u budućem predsjedavanju Španije EU jer to već dospijeva tokom 2023. godine. Jako se radujem što će ZB u svojim naporima da dostigne svoju evropsku perspektivu imati jedan optimistični pogled na potencijale Evrope i optimistični pogled na realnost dogledne perspektive zemalja ZB u EU, dakle, da će imati taj pogled od strane Kraljevine Španije i od strane predsjednika Vlade Španije gospodina Sančeza.

Hvala.

Izjava premijera Kraljevine Španije Pedra Sančeza nakon sastanka sa predsjednikom Đukanovićem:

Dragi Predsjedniče,

Najljepše se zahvaljujem na gostoprimstvu i na ovom divnom prijemu. Veliko je zadovoljstvo što sam došao na Cetinje, jedna čast velika za mene, kao što sam komentarisao, u prvoj posjeti jednog premijera Španije koji zvanično posjećuje Crnu Goru.

Htio bih da se zahvalim predsjedniku Đukanoviću na njegovim naporima na evropskom putu i atlanskoj porodici. Takođe, vidimo posledice koje Crna Gora snosi zbog Putinove invazije na Ukrajinu, kao što se dešava i ostatku evropskog kontinenta.

Djeluje kao da je rat daleko, geografski jeste ali ipak svi osjećamo posledice tog rata svakodnevno, u našem svakodevnom životu, podizanjem cijena, energetski put – to su dvije osnovne stvari koje osjećamo kao posledice tog rata. U tom kontekstu želim da naglasim značaj usaglašavanja Crne Gore sa EU, i to je bilo bez premca, Predsjedniče. Mi dijelimo iste principe, ovdje ste takođe primili Ukrajince i Ukrajinke koji su bježali od horora koji se dešava u njihovoj zemlji i pokazali veliku solidarnost sa zemljom  koja je trenutno u ratu.

Kao što sam već rekao jutros, moja posjeta sada ispunjava dva osnovna cilja. Prvo, želim da približim svima i pokažem svima zalaganje Španije i prijateljstva između naših dviju zemalja. Kao šef države i šef vlade Španije imali smo nekoliko sastanaka u raznim formatima u Evropi i želimo da pokažemo našim građanima i našim kompanijama našu saradnju i naše zalaganje za tu saradnju. Na drugom mjestu, želim da istaknem zalaganje Španije za pristupanje Crne Gore EU, i uopšte približavanje ZB. Već sam insistirao na poslenjem Savjetu Evrope u junu, gdje sam takođe govorio zajedno sa predstavnicima drugih zemalja, da BiH treba uskoro da dobije status kandidata. Srećom, ovih nedjelja imali smo neke pozitivne vijesti o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Ono što želim da prenesem crnogorskom društvu jeste da smo mi blizu, bez obzira na geografsku udaljenost. Vi ste Evropa, Crna Gora i ZB su dio Evrope i zbog toga granice nikada ne mogu da budu ti kilometri koji se nalaze imeđu naših dviju zemalja. Važan je stav naših dviju zemalja i sve one vrijednosti koje su zajedničke. U Španiji ćete uvijek naći prijatelja i prije svega podršku vašoj evropskoj perspektivi. Nije važno koliko daleko se nalazimo već koliko se blisko osjećamo i ta evropska bliskost će nas uvijek činiti jačim. Kao što sam već komentarisao, Predsjedniče, ostvarili ste veliki napredak na putu ka ulasku u EU. Španci, i prije svega, Vlada Španije priznaje i vidi te uspjehe koje ste postigli. Mi smo prošli kroz isti proces 1986. godine kada smo ušli i evropsku porodicu i to za jednu zemlju zapravo predstavlja skok u modernizaciji, razvoju, stabilnosti i u miru. To je sve ono što Španija danas ima i čime raspolaže. Mi želimo da isto to dobiju i ostale zemlje, prije svega zemlje ZB. Želimo da se ta pozitivna dinamika zadrži, da se otvore poglavlja koja još nijesu otvorena. Situacija na kontinentu je svakako, prije svega kao posledica ovog rata, veoma složena, kompleksna i komplikovana. Ima mnogo neizvjesnosti među svim članicama koje se osjećaju evropskim i veoma je važno napredovati na tom putu ka EU ako se završi dobro sa reformama. Mislim da vi jeste odličan primjer približavanja EU jer ste uradili veliki posao. Ovo je veliki, istorijski trenutak i želimo da ponovimo podršku Crnoj Gori.

Mene neka lična sjećanja vežu za ovu zemlju, ovo je prvi put da posjećujem zemlju kao predsjednik Vlade Španije, ali vjerujem da ovo neće biti poslednja posjeta. Mi treba da nastavimo na našem zajedničkom putu, na zajedničkom radu i vi uvijek možete da računate na podršku Španije na tom zalaganju i učlanjenju zemalja ZB u EU.


Predsjednik Crne Gore