21.10.2016.

Naučna konferencija „1000- godišnjica Svetog Jovana Vladimira“
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestovao je danas u Podgorici na Naučnoj konferenciji koja se održava 21 i 22 oktobra 2016. godine u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, koja je zajedno sa Makedonskom, Albanskom i Bugarskom akademijom nauka i umjetnosti, organizovala Naučnu konferenciju „1000- godišnjica Svetog Jovana Vladimira“, a u okviru obilježavanja milenijuma od smrti kneza Vladimira Dukljanskog-Svetog Jovana Vladimira.

Prenosimo govor Predsjednika Vujanovića:

Poštovani predsjedniče CANU
Cijenjeni akademici i učesnici komferencije
Uvaženi gosti

Prije svega, želim da iskažem najveće poštovanje Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da, zajedno sa Makedonskom, Albanskom i Bugarskom akademijom nauka i umjetnosti, organizuje Naučnu konferenciju „1000 godišnjica Svetog Jovana Vladimira“, a u okviru obilježavanja milenijuma od smrti kneza Vladimira Dukljanskog-Svetog Jovana Vladimira.

Upućujem izraze najvećeg poštovanja jer ove eminentne aklademije organizuju konferenciju u godini u kojoj Crna Gora obilježava deceniju svoje nezavisnosti i hiljadu godina svoje državnosti, a Sveti Jovan Vladimir za to milenijumsko obilježavanje ima poseban značaj. Najveće poštovanje jer grandiozno djelo Svetog Jovana Vladimira obavezuje na trajno i svestrano istraživanje u kome je, saznanje provjerenih činjenica na validnim dokazima, najveća misija nauke. U ovakvom istraživanju akademicima i naučnicima pripada posebno mjesto. Naučna objašnjenja postavljaju granice između mitskog i istorijskog, realnog i utopijskog obezbjeđujući razumijevanje složenih istorijskih procesa i uloge istorijskih ličnosti u njima.

Predhodni milenijum na prostoru Balkana je kompleksan za egzaktno naučno istraživanje. Život Svetog Jovana Vladimira i kao ratnika i kao vojskovođe i vladara i kao zatočenika sa epskim brakom sa Kosarom, kćerskom cara Samuila, kroz nedostatnu istorijsku građu zahtijeva svestrano i trajno istraživanje.

Njegovo djelo za savremenu Crnu Goru ima nespornu istorijsku, kulturološku i religijsku vrijednost, vjerujem, iz tri najvažnija razloga.

Prvo, zaslugom Svetog Jovana Vladimira na prostoru Crne Gore je stvorena država koja će preko dinastije Vojislavljevića, koju je on faktički utemeljio, dobiti svoje međunarodno priznanje 1042. godine od Istočne Vizantije i 1077. godine od Svete Stolice. Time prostor Duklje postaje međunarodno priznatom državom u kojoj je, izvjesno, korijen savremene Crne Gore. Zato nije slučajno da je prilikom proglašenja Kraljevine Crne Gore naš knjaz i kralj Nikola konstatova „Duboki su temelji ovoj obnovljenoj Kraljevini našoj. Oni silaze do nekadašnjih zetskih kraljeva Vojislava, Mihajla i Bodina“. Dinastiju Vojislavljevića kralj Nikola je sa pravom smatrao prvom koja je, uz dinastiju Crnojevića i Balšiča i veliku dinastiju Petrovića, stvarala Crnu Goru obezbjeđujući joj slobodu i međunarodno priznanje.

Drugo, Sveti Jovan Vladimir, pored Crne Gore gdje je kolijevka njegovog djela, je ostavio dubok trag i na ukupnom Balkanu. Zato se njegovo djelo mora istraživati regionalno, uz posvećenost naučnika i akademika, u utvrđenju istine, uz obavezu izbjegavanja partikularizma u vrednosnim sudovima, jer to može da ugrozi ovako značajnu i veliku naučnu misiju.

I treće, ali ne manje bitno, Sveti Jovan Vladimir je nesumljivo simbol multietničkog i multivjerskog djelovanja koje je posledica izuzetnog sklopa njegove ličnosti. Jovan Sklica, vizantijski istoričar iz XI vijeka opisuje ga kao mudrog, pobožnog, pravednog i miroljubivog vladara. Mudrost je bila snažna osobenost ličnosti Svetog Jovana Vladimira jer je u burnim vremenima donosio teške odluke koje su bile razborite i duboko promišljene. Pobožnost je za njega imala duboko i neraskidivo značenje i u Ljetopisu popa Dukljanina se označava čovjekom posvećenim službi božijoj prepoznajući prave vrijednosti hrišćanstva. Zato je pripadao najčistijem hrišćanstvu što ima svoju posebno ekumensku vrijednost. Miroljubivost, nesumljivo, je temeljna vrijednost društvenog života, a pravičnost mjera etičkih načela. Zajedno su suština međuetničkog i međuvjerskog sklada jer samo miroljubivost i pravičnost mogu garantovati harmoniju nacija i vjera. U tom smislu istorijska misija Svetog Jovana Vladimira ima svoju svevremenost i opšte prihvatljivu vrijednost.

Dame i gospodo,

Želeći Vam uspješnu naučnu konferenciju, uz posebnu zahvalnost našim prijateljima akademicima Makedonije, Albanije i Bugarske, iskazujem zahvalnost na prilici da Vas pozdravim i da Vam se obratim.

--------------------------------


Pitanje novinara: Predsjedniče Vujanoviću želimo najprije komentar. Vjerovatno ste upućeni sa činjenicama koje je iznio Katnić sinoć u emisiji „Načisto“. Kakav je Vaš komentar?

Odgovor Predsjednika: Upućen sam sa značajnim dijelom činjenica i u danu kad su ova lica lišena slobode i to sam rekao nakon glasanja. Imao sam puno saznanja o svim činjenicama i imao sam uvjerenje da to treba da saopšti specijalni državni tužilac. On je to sinoć učinio na jedan vrlo jasan, detaljan i uvjerljiv način. I za sve one koji hoće da razumiju činjenice i da vjeruju u dokaze jednog profesionalnog postupanja mislim da se saopštilo ono što ih je ubijedilo u istinitost onoga o čemu je govorio specijalni državni tužilac. I potrebu da na pažljiv način sa punim povjerenjem u pravosudne organe prate dalji tok krivičnog postupka. Ja sam siguran da će pravosudni organi tom predmetu dati puni prioritet. Da će se on ažurno tretirati u daljem postupku, da će se dati što je specijalni tužilac i rekao, najšira mogućnost i sva prava odbrani. Da ćemo u jednom potpuno fer suđenju doći do utvrđenja činjenica za koje je specijalni tužilac rekao da su potkrijepljeni jasnim dokazima. Ja želim ovom prilikom da iskažem puno poštovanje specijalnim državnom tužiocu koji je pokazao punu posvećenost svom poslu. Potrebi da Crna Gora bude stabilna, da se životi svih njenih građana sačuvaju i koji je očigledno najneposrednije rukovodio cijelom akcijom uz, treba takođe iskazati poštovanje, maksimalni angažman svih službi bezbjednosti, od Policije do Agencije, i svih koji su bili uključeni u taj predmet. Čuvajući ono što je bilo nužno i uspjevši da sačuvaju konspiritivnost u samom postupku koji je očigledno trajao gotovo dva mjeseca u pretraživanju onoga što će se dogoditi na sam dan izbora. Takođe želim da svim iskažem poštovanje koji su učestvovali u tom predmetu. Što su u danu izbora obezbijedili dobru atmosferu za demokratski ambijent tih izbora, jer je izvjesno da ono što je bilo lišavanje slobode lica, koja su u ovoj fazi postupka u tretmanu lica koja treba ispitati da su formirali kriminalnu grupu koja će vršiti terorizam. Dakle, u tim uslovima su obezbijedili potpuno demokratsko glasanje i mogućnost da svi budu sigurni da će to biti miran dan i da kroz to imaju mogućnost da slobodno izađu i naravno da slobodno glasaju. Sam broj izašlih glasača i procenat koji smo imali, koji je zaista respektan, i priznanje sa svih međunarodnih adresa da su izbori održani u demokratskim uslovima i obezbijedili slobodno iskazivanje volje građana sa visokim stepenom izlaznosti, kazuju da je ta akcija Tužilaštva vodila računa i o tome. Dakle, mislim da je uvjerenje svih onih koji su čuli objašnjenje specijalnog tužioca vrlo jasno i da poštujući pravosudne organe na jedan strpljiv, pažjiv način, očekujući da pravosuđe bude ažurno, imamo priliku da pratimo dalji dio postupka.

Pitanje novinara: Vi ste saopštili da ste bili upućeni u priličan broj činjenica i da ste sačekali da to specijlani tužilac saopšti. Je li to razlog da se Vi nijeste oglasili, budući da je zaista iznošena konstatacija da bi tog dana Crna Gora bila zavijena u crno i da je negdje javnost od Vas očekivala da se oglasite?

Odgovor Predsjednika: Slažem se sa konstatacijom specijalnog tužioca da je to bio dan velikog izazova i da je samo zahvaljujući kvalitetnom, ažurnom i vrlo efikasnom djelovanju crnogorskih državnih organa, prije svega bezbjednosnih struktura, Crna Gora u tom danu bila potpuno bezbjedna. Ja sam znao da će taj dan proteći tako, jer sam znao što su sve preduzeli da bi taj dan bio u mirnom, skladnom i neproblematičnom sadržaju. Nijesam smatrao da nakon glasanja i informacije da su mediji to već objavili, a saznao sam kada mi se pitanje postavilo, da je to jedna televizija objavila. Nijesam smatrao da ja treba da kažem ono što će reći direktor policije i specijalni tužilac. Dakle, ja obavljam dužnost Predsjednika Države, i ja sam te informacije po prirodi strane imao istog momenta kada je izvršeno lišavanje sloboda tih lica. Ja sam bio među onima koji su obaviješteni. Prirodno je da budem obaviješten, ali nije prirodno da ja saopštavam nešto prije i u ime tužioca. Dakle, tužilac je taj koji to treba da saopšti, što je on to sinoć uradio, kažem na jedan vrlo jasan i ubjedljiv način i sa punim poštovanjem njegovog angažmana preuzeo ulogu subjekta koji je vodio cijelu aktivnost. Time i odgovornost za dokaze i tok akcije. Ja mogu da kažem ono što sam vam kazao. Dakle, mislim da je Država pokazala puni kapacitet da zaštiti svoje građane, da je pokazala da ovdje terorizam ne može da prođe. Da je pokazala da sve ono što se planiralo nema šanse da se ostvari i da je Crna Gora u ukupnoj međunarodnoj zajednici svojim evropskim i evroatlantskim partnerima iskazala puno uvjerenje koje očekuje od njih da će Crna Gora biti vrijedan član evroatlantskih i evropskih integracija i da je prosto treba tretirati kao neko ko je zaslužio da se ubrza proces i jedne i druge integracije. U tom smislu mislim da ozbiljnost države u sprečavanju terorizma dobar pokazatelj kvaliteta funkcionisanja bezbjednosnih službi kao jednog važnog dijela svake države.

Pitanje novinara: Samo da mi prokomentarišete to da li je ta kriminalna grupa željela da uđe u Skupštinu i da puca na građane, da budu maskirani u naše policajce? Kako to komentarišete da liše slobode premijera Đukanovića?

Odgovor Predsjednika: Komentarišem da je postojao visok rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno od te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično društve koje će uz brojne žrtve biti označene kao prostor na mapi Evrope koji je nestabilan. Koji je anarhičan i koji kao takav treba da se od međunarodne zajednice percipira i prema Crnoj Gori tako djeluje. Ja sam ubijeđen u to da svi oni koji su učestvovali u toj akciji zaslužuju maksimalno poštovanje i svi oni koji su prethodno pomogli. A vidjeli ste da je izvor same aktivnosti te organizacije bio prepoznat uz pomoć onih koji su smatrali da treba pomoći Crnoj Gori. Dakle, nije kao što je rekao tužilac samo Božija pomoć, mada je i Bog pomogao i to veoma, nego i oni koji su shvatili da treba pomoći našem društvu i našoj Državi da se ne pretvori u jedno anarhično i haotično stanje i da se kako je rekao tužilac ne zavije u crno, što bi definitivno bilo, ja mislim nakon Drugog svjetskog rata, najtragičnije vrijeme Crne Gore.

Pitanje novinara: Koliko je važno da se ovaj slučaj dovede do kraja? To možemo čuti iz regiona poruke da je važno da se rasvijetli do kraja?

Odgovor Predsjednika: Izuzetno je važno. Mislim da zato krivično postupak treba da ima potpunu ažurnost, da treba svima dati maksimalna prava. Dakle, tužilac i branioci kao učesnici postupka i stranki u postupku pred nezavisnim sudom moraju da dobiju mogućnost punog djelovanja. Vidjeli ste da je specijalni tužilac sa vrlo visokim uvjerenjem govorio o dokazima koje ima. Ja sam ubijeđen u visoko profesionalan odnos i veliku odgovornost koju on ima. Ponavljam zaslužuje kao čovjek koji je vodio tu akciju i koji je očigledno imao i u svojoj biografiji predisponiranost za odgovorajuće aktivnosti i odluke zaslužuje maksimalno poštovanje. Mislim da je Crna Gora definitivno pokazala da terorizam ovdje ne može da prođe. Dakle, ubijeđen sam, kao i onog dana kad sam rekao nakon izbora, da mi imamo stabilnu Državu sa stabilnim društvom. Da se ona prepoznala kao takva u međunarodnoj zajednici. Sada smo u jednom ozbiljnom izazovu terorizma. Vidite da on svuda postoji kao rizik, ali smo mi u jednom ozbiljnom izazovu terorizma pokazali spremnost svih državnih organa i da kvalitetno prate pripremne aktivnosti i da kvalitetno prate ulazak tih grupa koje su bile u Crnoj Gori, te centralne grupe, i da pravilno odaberu momenata kada će ih lišite slobode. Dakle, 16. smo imali kao jedan miran dan u kome nijeste niti za jednog građanina imali nikakav rizik. Ja mislim da smo pokazali da smo ozbiljna država i da smo pokazali što je reći ću ne tako izražena vrlina, nego rekao bih mana u funkcionisanju nekih državnih organa, da smo u ovom slučaju pokazali da umijemo da sačuvamo konspirativnost. Dakle, u Crnoj Gori su kako se to kolokvijalno kaže informacije cure kao kroz švajcarski sir. Evo u ovom slučaju zahvaljujući činjenici da je bio veoma mali broj ozbiljnih i odgovornih i vrlo profesionalnih ljudi uključen, uspjelo se do samog lišavanja slobode sačuvati sve ono što je konspirativnost postupka zahtijevala, pa samim tim i obezbijediti da se izvrši lišavanje slobode. Dakle, da se ranije nešto otkrilo to bi svakako bilo upozorenje ovoj grupi. Vjerujem da se sa mnogo više problema i rizika teže posljedice i taj događaj odvijao. Tako da saopštavam ponovo kompliment svima koji su učestvovali. Mislim da su Policija i Agencija i svi koji su učestovali veoma pomogli da se akcija specijalnog tužioca pozitivno završi, a naravno hvala i onima koji su bili na izvoru informacija koji su bili u prilici da pomognu da se cijeli tok akcije odvije na profesionalnom nivou i da obezbijedi da se lišavanje slobode uspješno završi uz očekivanje svih u Crnoj Gori da se taj postupak ažurno vodi. Dakle, to je sad broj jedan predmet po mom doživljaju i Crna Gora treba da se predstavi kao država koja je i sa snažnim pravosuđem koje je na nivou potrebe građana Crne Gore i nesumnjivo potrebe države Crne Gore da pokaže da u jednom važnom segmentu ona kvalitetno funkcioniše. Znajmo da smo u vremenu ozbiljnih bezbjednosnih izazova. Vidimo šta se sve dešava diljem svijeta i u Evropi posebno i mislim da je ta spremnost da se suprotstavimo terorizmu kao država veliki kvalitet ove države. I u tom smislu sam rekao da očekujem da će naši partneri to prepoznati i da će kroz to Crnu Goru vrednovati. Želim evo da kažem da mislim da ovaj predmet pokazuje da ćemo kao što je rekao i specijalni tužilac kroz njega sa službama bezbjednosti regiona imati potrebu intenzivnije komunikacije. Ubijeđen sam da će ta komunikacija i sa prijateljskom državom Srbijom biti od posebnog značaja i ubijeđen sam da će bezbjednosne strukture Tužilaštva posebno biti u prilici i da kroz intenzivnu saradnju sa Srbijom pokažu dobar efekat saradnje.

Pitanje novinara: Može li to ugroziti odnose Srbije i Crne Gore?

Odgovor Predsjednika: Nikako. Mislim da su ti odnosi zaista dobri. Vi znate da sam ja 13. na Dan naše državnosti bio u Beogradu. Imao sam izvanredan razgovor sa predsjednicom Narodne Skupštine Srbije, naravno Predsjednikom Srbije, i moram reći vrlo detaljno, vrlo otvoreno, vrlo iskren razgovor sa predsjednikom Vlade gospodinom Vučićem. Da smo razgovarali uglavnom o projektima koje treba zajednički da radimo, da smo prepoznali kvalitet afirmisanja saobraćajne infrastrukture, prije svega autoputa Beograd-Bar. Znate da se veoma ulaže u taj autoput. Ono što me posebno raduje što i on prepoznaje kao jedan važan prioritet u oblasti saobraćaja, potpuna revitalizacija pruge Beograd-Bar. Dakle, mislim da je ona nužna za potpunu rekonstrukciju, da je nužna za jedan viši nivo saobraćajne povezanosti i kraću relaciju i trajanja vožnje između Beograda i Bara, i naravno kroz povezivanje Beograda i Budimpešte i povezivanje Bara i Budimpešte preko Beograda na kvalitetan način. Takođe me vrlo raduje da je prepoznata potvrda bliske saradnje i u oblasti energetske infrastrukture. Mi imamo zajedničkih energetskih resursa i treba ih zajedno koristiti. I vrlo sam zadovoljan sastankom sa premijerom Vučićem, koji je kao što znate u Njujorku imao i sastanak sa našim premijerom Đukanovićem. Ne bi ovom događaju davao u bilo kom smislu potrebu sjenke nad našim odnosima. Ja mislim da upravo ovakvi događaji trebaju da intenziviraju saradnju Crne Gore i Srbije u sferi bezbjednosti. Ona je nužna i ja sam siguran da će premijer Vučić imati naklonost tome. Što se tiče predsjednika Nikolića ja sam sa njim otvorio Crnogorsku kuću u Beogradu. Vidjeli ste uz kakve njegove riječi. Naši odnosi su bliski. Ja mislim da ima samo razloga da budu bliskiji i ja u tom smislu pozdravljam ono što vidim kao budućnost naših odnosa to intenziviranje saradnje u svim oblastima.

Pitanje novinara: Je li bilo kakvih kontakata nakon ovih aktuelnih dešavanja sa kolegama iz Srbije?

Odgovor Predsjednika: Ja mislim da o tome treba takođe da se izjašnjavaju Tužilaštvo i Policija. Mislim da se suviše politizira, precjenjuje i nepotrebno čini pragmatičnom iz dnevnopolitičkih razloga pozicija Predsjednika Države. Dakle, Predsjednik Države nije ni direktor Policije, ni Specijalni tužilac, ni predsjednik Vrhovnog suda, niti se smije baviti onim što se na bilo koji način može shvatiti kao miješanje u nezavisnost suda i profesionalnost i nezavisnost Tužilaštva. Ja pripadam, kao što pretpostavljam da znate, strukturi koja je prije ulaska u državne poslove, bila i u tužilaštvu, u sudu i advokaturi. Mislim da sa punom snagom osjećam koliko je bitna nezavisnost i tužioca i suda. Nikada mi se nije desilo niti u jednom trenutku da u bilo kom smislu razgovaram niti sa tužiocem, niti sa sudom, na način da bi se to moglo shvatiti kao moje interesovanje za ono što se dešava. Dakle, nikada mimo protokolarnih događaja nijesam kontaktirao ni vrhovnog, ni specijalnog tužioca, niti predsjednicu Vrhovnog suda. Ja im želim uspjeh u onome što je njihova pozicija suda kao nezavisne vlasti, a tužioca kao jednog važnog državnog organa koji je kao što ste vidjeli sada odigrao jednu vrhunski vrijednu ulogu za Crnu Goru i za stabilnost i mir u Crnoj Gori.

Pitanje novinara: Ja se izvinjavam, ali možete li za kraj. Radi se o tome možda da date komentar na najavu opozicije da formira manjinsku Vladu i ne priznaje izbore i da li očekujete skorije formiranje nove Vlade?

Odgovor Predsjednika: Očekujem. Rekao sam i nakon izbora da je interes Crne Gore da što prije dobije Skupštinu i da što prije dobije Vladu. I da je interes Crne Gore da ta Vlada nastavi i intenzivira svoj evropski i evroatlantski put. Mi smo država koja je primjer regiona. I mi treba da sačuvamo tu poziciju primjera regiona jednim posvećenim odnosom Vlade prvo u obezbjeđenju boljeg kvaliteta života naših građana. Ja mislim da je jako važno da se Vlada posveti angažmanu u oblasti ekonomije i rješavanju socijalnih pitanja. Da ta posvećenost bude primarni zadatak nove Vlade i da bude primarni cilj Vlade da obezbijedi što više radnih mjesta, da obezbijedi što veće plate i što veće penzije, i da rješava socijalne probleme. Da u zemlji koja ima preko 620 hiljada stanovnika ovako bogate resurse na svim stranama i svim pozicijama geografski Crne Gore da obezbijedi bolji kvalitet života. Ja sam ubijeđen da se to može jedino obezbijediti kroz snažna investiciona ulaganja. Da moramo da pravimo ozbiljan ambijent u kome nećemo izigravati ono što su procedure i pobjednike proglašavati poraženima i upućivati poruke da ovdje nijesu dobrodošli oni koji su veliki, vrijedni i bogati, i koji su svuda na kugli zemaljskoj dobrodošli. I mislim da treba pojačati te aktivnosti u pomaganju malog i srednjeg biznisa, u porodičnom preduzetništvu, posebno u sferi sjevera i porodičnog biznisa. Ubijeđen sam da Crna Gora nikada nije imala veći nivo ulaganja u infrastrukturu i da se pokazuje da se ta ulaganja vrše u prave projekte koji će obezbijediti razvoj Crne Gore. Čini mi se da nikada nijesmo imali veću i snažniju podršku EU. Vi ste vidjeli da smo kroz Berlinski proces dobili vrijedne donacije od 45 miliona eura za dva vrijedna projekta i da su ta dva projekta upravo u oblasti saobraćaja i energetike. Dakle, željezničke infrastrkture i energetike povezivanja boljeg energetskog prostora Crne Gore, Srbije i BiH. Shvata se da se regionalno moramo povezivati, biti dostupniji i bolje koristiti ekonomske resurse, i mislim da ta sjajna šansa u konekciji sa EU, i vjerujem onih projekata koji su označeni kao prioritet, znači da će ovdje doći kompanije iz EU, jer novcem iz njihovih banaka i evropskih fondova i evropskih banaka, vjerujem da će privući njihove kompanije i ja pozivam sve kompanije iz EU da su ovdje dobrodošle. Nama bi bilo drago da one budu u svim ovim projektima infrastrukture i saobraćajne i energetske i da se Crnoj Gori da mogućnost da se u ekonomskom smislu prepozna kao dobar ekonomski ambijent i kao dobar prostor rješavanje socijalnih pitanja. Drugi zadatak su integracije. Dakle, što prije, što skorije, sa velikim zadovoljstom svih onih koji će prepoznati i prepoznaju vrijednost NATO integracija. Očekujem da će se nastaviti ratifikacija Pristupnog protokola. Očekujem da će naredna godina biti godina našeg punopravnog članstva u NATO i da to neće imati samo svoju bezbjednosnu vrijednost, nego i ovu ekonomsku o kojoj sam pričao, i takođe političku, jer dobijate poziciju države koja je politički vrednija. Dakle ako sa 28 država NATO, od kojih su 22 države EU, vi imate stalnu komunikaciju kroz NATO, jasno je da se preporučujete i kao država koja je ekonomski privlačna i koja kroz svoju poziciju u NATO-u ima i bolji kreditni rejting i bolji ekonomski ambijent. Nadam se da će konačno prestati ono što neće nositi rezervu daljeg proširenja. Ubijeđen sam da će se u ne tako dugoročnom periodu prepoznati da EU treba da afirmiše sve svoje evropske vrijednosti, a prije svega vrijednosti stabilnosti mira i zajedničkog djelovanja kroz dalja proširenja. Mislim da je to najbolji odgovor na Bregzit i nadam se da nećemo dugo čekati da se otvore nova poglavlja i da Crna Gora nastavi liderstvo u evropskim integracijama. Mislim da su NATO integracije i dobra dinamika NATO integracija, po mom doživljaju, najsnažniji impuls za nastavka evropskih integracija, jer ako ste članica NATO-a onda je jasno da vam je evropski put veoma otvoren i da se veoma ubrzava. Tako da ja budućnost Crne Gore i nove Vlade vidim kao posvećenost ekonomskom razvoju, boljem kvalitetu života naših građana i daljem nastavku evropskih i evroatlantskih integracija. opširnije
13.10.2016.

Predsjednik Vujanović primio članove Parlamentrarne Skupštine OEBS-a
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici šefa Posmatračke misije OEBS-a Azay Guliyeva i Margaretu Cederfelat, specijalnog koordinatora Posmatračke misije.

Predsjednik Vujanović je iskazao maksimalnu spremnost i odlučnost Crne Gore da u demokratskoj atmosferi obezbijedi slobodne izbore koji će biti opšte prihvaćeni uz organizovanje na nivou najvećih standard. U tom smislu je saopštio zadovoljstvo prisustvom brojnih domaćih i međunarodnih posmatrača među kojima je posmatračka misija ODIHR-a i Parlamentrarne Skupštine OEBS-a od posebnog značaja i vrijednosti.

Članovi Parlamentarne Skupštine OEBS-a saopštili su da će krajnje objektivno djelovati u mandatu svoje misije očekujući kooperativan odnos svih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu. opširnije
11.10.2016.

Predsjednik Vujanović primio u oproštajnu posjetu ambasadora Irana
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici u oproštajnu posjetu ambasadora Islamske Republike Iran Majida Fahira Poura.

Predsjednik Vujanović je je istakao potrebu ubrzanja međudržavnih aktivnosti na potpisivanju sporazuma koji su u visokoj fazi pripremljenosti naglašavajući potrebu što skorijeg zaključenja sporazuma o saradnji u oblasti turizma i naučnoj i tehnološkoj saradnji. Istovremeno je iskazao zadovoljstvo već potpisanim sporazumom sa najvećim iranskim tur operatorom koji bi naredne godine trebao da obezbijedi dolazak turista iz Irana. Saopštio je da bi bilo neophodno intezivirati komunikaciju dvije privredne komore i kroz njihov kontakt podstaći interesovanje za saradnjom. Predsjednik je iskazao zadovoljstvo za lični doprinos ambasadoru u njegovoj misiji daljeg razvoja međudržavnog odnosa.

Ambasador Pour ocjenjujući da se u njegovom mandatu značajno unaprijedila saradnja dvije države saopštio je očekivanje daljeg razvoja posebno u sferi ekonomije, nauke i kulture. opširnije
10.10.2016.

Cetinje: Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Palestine u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas na Cetinju akreditivna pisma novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Države Palestine Rabii Alhantouli-a, koji će svoju diplomatsku dužnost obavljati u ambasadi koja je otvorena u Podgorici.

Predsjednik Vujanović je saopštio da otvaranje ambasade Palestine u Podgorici doživljavamo kao znak prepoznavanja i priznanja vrijednosti državne politike Crne Gore koja afirmiše mir, suživot i dijalog. Upravo na tim principima, a u skladu sa stavom EU, Crna Gora vidi budućnost palestinsko izraelskih odnosa.

Ambasador Palestine Rabii Alhantouli je iskazao poštovanje Crnoj Gori kao dobrom primjeru regiona uz njenu posvećenost dobrosusjedskim odnosima i stabilnosti. Saopštio je odlučnost da u svojoj diplomatskoj misiji doprinose razvoju međudržavnih odnosa.
opširnije
07.10.2016.

Predsjednik Vujanović primio delegacije Instituta računovođa i revizora Crne Gore i Državne revizorske institucije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas delegacije Instituta računovođa i revizora Crne Gore i Državne revizorske institucije, povodom proslave jubileja – 60 godina od osnivanja i rada Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Razgovorima su prisustvovali i njihovi gosti iz inostranstva, koji su svojim prisustvom i sadržajnim razgovorima uveličali ovaj značajni jubilej.

Predsjednik je čestitajući jubilej, naglasio važnost uloge koju ova institucija ima u stvaranju neophodnog ambijenta za ekonomski razvoj i privlačenje stranih investicija.

Predsjednik je takođe izrazio zadovoljstvo onim što je ova institucija tokom svog 60-togodišnjeg rada postigla na obezbjeđenju boljih uslova za funkcionisanje privrednih, finansijskih i drugih subjekata, poštujući i prihvatajući pri tome međunarodne standarde iz te oblasti.

Predstavnici Instituta računovođa i revizora i Državne revizorske institucije su upoznali Predsjednika o svom radu, značaju i neophodnosti uvođenja međunarodnih računovodstvenih standarda u ekonomski i društveni sistem Crne Gore, posebno naglašavajući kvalitetnu saradnju u regionu i sa drugim državama. opširnije
07.10.2016.

Danilovgrad, Predsjednik Vujanović na svečanosti povodom Dana Vojske Crne Gore
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je danas Centralnoj svečanosti, povodom 07. oktobra - Dana Vojske Crne Gore, koja je održana u Kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu. opširnije
06.10.2016.

Čestitka Predsjednika Vujanovića povodom Dana Vojske Crne Gore
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je Dan Vojske Crne Gore 7. Oktobar.

Povodom 7. oktobra–Dana Vojske Crne Gore, svim pripadnicima i pripadnicama Vojske Crne Gore, ministru odbrane prof. dr Milici Pejanović Đurišić i načelniku Generalštaba Admiralu Draganu Samardžiću, upućujem srdačne čestitke i želje za uspješno i predano obavljanje ovih zahtjevnih dužnosti.

U godini velikih i značajnih jubileja koje proslavaljamo u Crnoj Gori, važno mjesto ima i desetogodišnjica Vojske Crne Gore i njenog obnavljanja kao institucije nezavisne države Crne Gore. Slavna vojna tradicija i istorija u milenijumskoj borbi za očuvanje crnogorske nezavisnosti, doprinosili su tome da vojnički poziv uvijek bude posebno poštovan.

Uvaženi oficiri, podoficiri, vojnici i civilna lica na službi u Vojsci, vaš profesionalizam i predanost radu i procesu reforme odbrambenog sistema doprinijeli su da, u deceniji iza nas, napravimo ogroman iskorak u izgradnji modernih oružanih snaga u skladu sa potrebama crnogorskog društva. Naporno i vrijedno ste radili na razvoju sposobnosti i implementaciji modernih standarda na putu Crne Gore u NATO, dajući dragocjen doprinos procesu evro-atlantskih integracija. Posebno želim istaći časnu službu svih pripadnika Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, zahvaljujući kojima je Crna Gora postala prepoznata kao pouzdan partner na globalnoj mapi u nastojanjima da se mir i bezbjednost uspostave širom svijeta.

Povodom 7. oktobra Dana Vojske Crne Gore odajem priznanje svim njenim pripadnicima i pripadnicama za ostvarene rezultate u prethodnom periodu. Takođe očekujem da ćete uspješno odgovoriti i predstojećim zadacima u procesu integracije u NATO doprinoseći bezbjednom i sigurnom životu, stvarajući uslove za njen dalji ekonomski prosperitet.

Nek je vječna Crna Gora! opširnije
05.10.2016.

Predsjednik Vujanović primio predsjednicu Ustavnog suda Slovačke Republike
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici predsjednicu Ustavnog suda Slovačke Republike Ivettu Macejkovu.

Predsjednik Vujanović je iskazao zadovoljstvo posjetom predsjednice Ustavnog suda Slovačke Republike i očigledno vrlo bliskom i sadržajnom saradnjom dva ustavna suda koja je nesumnjivo od zajedničkog interesa i doprinosi većem međunarodnom ugleda oba suda. Ocijenio je da je saradnja ustavnih sudova važan dio međudržavne saradnje konstatujući, i ovom prilikom, da su Crna Gora i Slovačka uspostavili saradnju i partnerstvo u brojnim oblastima od obostranog državnog interesa, od interesa za naše ekonomije i dobru komunikaciju građana.

Predsjednicu Ustavnog suda Slovačke Ivetta Macejkova je konstatovala da je odmah nakon nezavisnosti Crne Gore uspostavljena saradnja dva ustavna suda i da je tokom ove decenije ona bila vrlo uspješna kako razmjenom posjeta tako i zajedničkim učešćem na brojnim regionalnim i širim sastancima ustavnih sudova. Iskazala je uvjerenje da će se ova saradnja nastaviti i biti u funkciji zajedničkog interesa oba ustavna suda i dvije prijateljske države.

Na sastanku je učestvovala i predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić.

Na sastanku je bio prisutan ambasador Slovačke Republike Roman Hloben. opširnije
01.10.2016.

Čestitka Predsjednika Vujanovića
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je Dan unutrašnjih poslova 2. Oktobar.

“Povodom 2. oktobra–Dana unutrašnjih poslova, svim pripadnicima i pripadnicama službi Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, ministru Goranu Daniloviću i direktoru Slavku Stojanoviću, upućujem srdačne čestitke i želje za uspješno i predano obavljanje ovih zahtjevnih dužnosti.

Siguran sam da ćete kao i do sada biti dosledan i pouzdan faktor bezbjednosti svih građana i građanki Crne Gore. Vaša spremnost i odlučnost da štitite sigurnost života građana, imovine, ljudskih prava i sloboda, u skladu sa nadležnostima, su trajno opredjeljenje i stalna obaveza, čemu smo svojim odgovornim i integracionim djelovanjem kao društvo u potpunosti opredijeljeni.

U to ime još jednom vam čestitam Dan unutrašnjih poslova”. opširnije
29.09.2016.

Predsjednik Vujanović primio delegaciju Vlade provincije Guizhou
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u Podgorici delegaciju Vlade provincije Guizhou, koja boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori na poziv Asocijacije kinesko-crnogorskog Društva prijateljstva.

Predsjednik Vujanović je i ovom prilikom iskazao zadovoljstvo vrlo intezivnom saradnjom Crne Gore i Kine u brojnim oblastima kao i jasnom perspektivom daljeg unapređenja tih odnosa. U okviru te saradnje značajunu mogućnosti su i u unapređenju saradnje Crne Gore i provincije Guizhou sa kojom je potpisan sporazum o saradnji uz nesumnjivo postojanje obostranog interesa za nju.

Članovi delegacije ove Kineske provincije na čelu sa šefom delegacije Čen God su konstatovali da u oblsti turizma, obrazovanja i industrije postoje značajne mogućnosti saradnje sa šansom za investicije, te da ova provincija ima saradnju sa brojnim državama Evrope. Iskazali su zadovoljstvo da će prilikom posjete imati sastanke u Privrednoj komori i Turističkoj organizaciji Crne Gore uz očekivanje da će se tokom tih sastanaka utvrditi konkretne mogućnosti saradnje. opširnije
29.09.2016.

Predsjednik Vujanović čestitao Dan opštine Rožaje
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je građanima i građankama Rožaja, odbornicima, predsjedniku Skupštine i predsjedniku Opštine 30. septembar – Dan opštine Rožaje, istovremeno izražavajući žaljenje što zbog obaveze prisustva na sjednici Skupštine Crne Gore nije u mogućnosti da bude na svečanosti povodom praznika opštine.

Uvjeren sam da će kvalitetna saradnja državnih institucija i lokalne samouprave sveobuhvatno uticati na pravilnu i dinamičnu valorizaciju izvanrednih prirodnih potencijala i razvojnih perspektiva Rožaja. Istrajnost u opredjeljenju da intenzivno i ravnomjerno razvijamo našu državu je istinski interes svih nas koji živimo u Crnoj Gori i posvećeni smo njenom napretku, kaže se u čestitki predsjednika Vujanovića. opširnije
27.09.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas predstavnike pregovaračkog tima bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica koji zahtijevaju isplatu otpremnine. Predsjednik se, kao i na aprilskom sastanku sa njima, založio za primjenu zakona, ukazujući na nužnost institucionalnog djelovanja i smirenja tenzija. Obavijestio ih je da je nakon tog sastanka razgovarao sa nadležnim ministrima i predsjednikom Vlade, koji su iskazali spremnost primjene zakona uz jednak tretman svih penzionera iz stečaja u rudarsko-metaluškom sektoru, a očekujući da se to obezbijedi u skupštinskoj proceduri. opširnije
26.09.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, na osnovu čl. 90 stav 4 i 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore i čl. 128 Poslovnika Crne Gore, zahtijeva sazivanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore za 30. septembar 2016. godine radi imenovanja guvernera Centralne banke Crne Gore. Zahtjev za vanrednu sjednicu je nužan zbog isteka mandata sadašnjeg guvernera mr Milojice Dakića dana 14. oktobra 2016. godine, kao i viceguvernera 21. oktobra 2016. godine. Imajući u vidu isticanje mandata guverneru, a nakon nedelju dana i viceguvernera, Centralna banka Crne Gore bi ostala bez svog rukovodioca ako se ne bi izvršio izbor novog guvernera u sazivu ove Skupštine. Za guvernera Centralne banke Predsjednik je predložio bivšeg guvernera Centralne banke Crne Gore i ministra finansija u Vladi Crne Gore, a sadašnjeg savjetnika predsjednika Vlade dr Radoja Žugića.


KABINET ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
PREDSJEDNIKA CRNE GORE
opširnije
21.09.2016.

Predsjednik Vujanović primio novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo Ferhata Dinošu na završni razgovor pred preuzimanje dužnosti.

Predsjednik je iskazao značaj sadržajne saradnje dviju susjednih država na polju maksimalnog intenziviranja bilateralnih odnosa , sa naglaskom na svim aspektima privredne saradnje, od obostranog interesa građana Crne Gore i Republike Kosovo.

Predsjednik je istakao da su se stekli uslovi da dvije susjedne države razmijene ambasadore budući da je crnogorska zajednica u Republici Kosovo prepoznata Zakonom o zaštiti i promovisanju prava zajednica i njihovih pripadnika, iz decembra 2011. godine, čemu su podršku dali svi relevantni crnogorski subjekti u Republici Kosovo. Na osnovu te podrške donesena je Strategija za integraciju i afirmaciju crnogorske zajednice u Republici Kosovo, čiju je izradu i implementaciju podržala Vlada Republike Kosovo, formiranjem Radne grupe za njenu realizaciju. Istaknuto je da Republika Kosovo prolazi kroz specifičan period parlamentarnog života što značajno utiče na dinamiku promjene Ustava čime bi crnogorska zajednica bila uvrštena u najznačajniji pravni akt Republike Kosovo. Zato je kao prelazni period do promjene Ustava Zakon o zaštiti i promovisanju zajednica i njihovih pripadnika, u kojem se eksplicitno normira crnogorska zajednica, čvrsta garancija da će u Republici Kosovo biti adekvatno zaštićeni prava i interesi crnogorske zajednice.

Ambasador Dinoša je istakao da će biti posvećen saradnji dviju država, ističući svoju opredijeljenost afirmaciji prijateljstva i potpunog razumijevanja u cilju unapređenja inače sadržajnih odnosa Crne Gore i Republke Kosovo. opširnije
Prethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora