30.01.2015.

Podgorica: Predsjednik Vujanović primio novoimenovanu ambasadorku Crne Gore u Francuskoj
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas novoimenovanog izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku Crne Gore u Republici Francuskoj Dragicu Ponorac.

Ocijenjujući crnogorsko-francuske odnose sadržajnim i intenzivnim, te naglašavajući zahvalnost Francuskoj na podršci integracionim procesima Crne Gore, Predsjednik je naglasio potrebu daljeg njihovog razvoja u domenu ekonomske saradnje, posebno na planu infrastrukturnih investicija. Takođe je naglasio spremnost Crne Gore na dalji razvoj kulturne, obrazovne i naučne razmjene.

Ambasadorka Ponorac detaljno je upoznala Predsjednika sa svojim pripremama i planovima svog diplomatskog angažmana na daljem unapređenju odnosa između Crne Gore i Francuske.

Na kraju razgovora Predsjednik je poželio ambasadorki Ponorac uspjeh u obavljanju njene visoke i odgovorne dužnosti, iskazujući poštovanje prethodnoj ambasadorki Crne Gore u Republici Francuskoj Ireni Radović za uspješnu diplomatsku misiju. opširnije
30.01.2015.

Predsjednik Crne Gore objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2014. godinu
Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o pomilovanju ("Sl. list CG" br. 31/12) Predsjednik Crne Gore objavljuje broj i strukturu pomilovanja za 2014. godinu:

U periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine od strane Ministarstva pravde Predsjedniku Crne Gore je dostavljeno na odlučivanje 137 molbi za pomilovanje osuđenih lica. Sve molbe za pomilovanje su prošle zakonom predviđenu proceduru, i u 23 slučaja Predsjednik Crne Gore je donio odluke kojima je uvažio molbe za pomilovanje osuđenih lica, pri čemu je u svim slučajevima postojao pozitivan predlog Ministarstva pravde prema njihovoj opravdanosti.

Od naznačenog broja uvaženih molbi za pomilovanje Predsjednik Crne Gore je izrečene zatvorske kazne zamijenio uslovnom osudom u 5 slučajeva, u 8 slučajeva zatvorske kazne su zamijenjene novčanom kaznom, u 8 slučajeva Predsjednik Crne Gore je djelimično oslobodio od izvršenja kazne zatvora osuđena lica i to: u 1 slučaju oslobodjenje je 23 dana, u 2 slučaja oslobođenje je 30 dana, u 1 slučaju oslobodjenje je 1 mjesec, u 4 slučaja oslobodjenje je 2 mjeseca, u 1 slučaju oslobodjeno je osudjeno lice izdržavanja kazne zatvora, u 1 slučaju data je rehabilitacija.

Struktura krivičnih djela za koja su donijete odluke o pomilovanju je sljedeća: opširnije
29.01.2015.

Održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost
Danas je u Podgorici održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost. Sjednici je predsjedavao Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, a prisustvovali su članovi Savjeta predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović.

Sjednici Savjeta su po pozivu prisustvovali potpredsjednik Vlade Duško Marković, potpredsjednik Vlade dr Igor Lukšić, ministar odbrane prof. dr Milica Pejanović – Đurišić i ministar unutrašnjih poslova mr Raško Konjević.

Savjet je razmatrio stanje u bezbjednosno obavještajnom sektoru u svijetlu evroatlantskih prioriteta. Savjet je ocijenio pozitivnim normativne reforme bezbjednosno obavještajnog sektora i njihovu implementaciju u funkciji evroatlantskih integracija i ukazao na nužnost dalje posvećenosti tog sektora ovom strateškom prioritetu Crne Gore.

Savjet je razmotrio i prihvatio Izvještaj sa prve i druge sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost od 23. septembra 2014. godine i 12. novembra 2014. godine.

Savjet je razmotrio i prihvatio Izvještaj o učešču pripadnika Vojske Crne Gore u vježbama u inostranstvu u 2014. godini i podržao aktivan nastavak učešća Vojske Crne Gore na vojnim vježbama radi implementacije Partnerskih ciljeva i unapređenja interoperabilnosti Vojske Crne Gore.

Savjet je razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti. opširnije
28.01.2015.

Podgorica: Održana sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene
Danas je održana 27. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović.

Na sjednici su razmotrena pitanja od značaja za sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore kao što su: Nacrt Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu u Pljevljima, Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore, Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2014-2020, kao i koncept Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine. Takođe, razmotreni su i usvojeni predlozi za izmjene i dopune Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta u cilju daljeg jačanja njegovih kapaciteta.


Na današnoj sjednici Nacionalnog savjeta Nacrt Detaljnog prostornog plana Termoelektrane u Pljevljima (DPP) sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu razmotren je kao pitanje od prioritetnog značaja za ekonomski razvoj opštine Pljevlja. Pozitivnim je ocijenjen pristup shodno kome su planska rešenja zasnovana na analizi i ocjeni mogućih tehnoloških rešenja, te izboru optimalnih u skladu sa EU Referentnim dokumentom o najbolje dostupnim tehnikama za velika industrijska postrojenja na sagorijevanje. Iskazano je očekivanje da će tako postavljen planski koncept omogućiti ne samo privredni rast, već i rješavanje gorućih ekoloških problema u Opštini. U tom smislu ocijenjena je neophodnom izgradnja drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima i toplifikacija Pljevalja što će obezbijediti bolji kvalitet života u Pljevaljima, ali i značajno poboljšanje socijalnog ambijenta.

Nacionalni savjet je ocijenio da Nacionalna strategija integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore predstavlja strateški okvir kojim se omogućava integracija prostornih, zaštitnih i razvojnih rješenja i uspostavljaju instrumenti i operativna rješenja za sprovođenje prioritetnih ciljeva i mjera od značaja za održivi razvoj obalnog područja Crne Gore. S tim u vezi preporučeno je da se ova uputi Vladi Crne Gore na usvajanje. Nacionalni savjet je podržao uspostavljanje Koordinacionog mehanizma za integralno upravljanje obalnim područjem u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta za održiv razvoj obalnog područja Crne Gore. U tom kontekstu pozitivnim je ocijenjen i predlog da u okviru Koordinacionog mehanizma Nacionalni savjet ubuduće djeluje kao Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem.

Nacionalni savjet je razmotrio Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2014-2020. Podržano je opredjeljenje da se ovim strateškim dokumentom definišu ciljevi, prioriteti i put razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u kontekstu prioriteta u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji. Posebno je akcentovan značaj dokumenta kao mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 11, te sa aspekta harmonizacije nacionalnog zakonodavtsva i institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Među najznačajnijim se izdvajaju predlozi od značaja za snaženje podrške poljoprivrednim proizvođačima, sinergiju poljoprivrede i turizma u okvirima ruralnog razvoja, kao i uvezivanje mjera održivog ruralnog razvoja i očuvanja životne sredine, te preduzimanje odgovarajućih mjera adaptacije poljoprivrede na klimatske promjene. Posebno je ocijenjeno da se je uz Strategiju neophodno pripremiti Akcioni plan kojim će se detaljno planirati usaglašavanje crnogorske politike sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) EU u periodu 2014-2020.

Nacionalni savjet je razmotrio i podržao koncept Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine u okviru koje će, između ostalog, biti data projekcija gasova sa efektom staklene bašte, planirane mjere mitigacije, date projekcije niskokarbonskog razvoja, a u određenom opsegu i mjere za ublažavanje uticaja klimatskih promjena. Pored evidentnog negativnog uticaja na ekosisteme i životnu sredinu u širem kontekstu i zdravlje čovjeka, posebno je naglašena složenost uticaja klimatskih promjena na sektore turizma i poljoprivrede. Zato je predloženo da u okviru Strategije klimatskih promjena, posebnu pažnju treba posvetiti jačanju sistema prilagođavanja na promjene klime.

Pitanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori je jedna od prioritetnih tema Nacionalnog savjeta. Zato je razmotren Predlog izvještaja o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom u 2013. godini. Ocijenjeno je da nijesu ostvareni zadovoljavajući rezultati u realizaciji Državnog plana obzitom na i dalje izražene problemi kao što su: nedovoljna pokrivenost uslugama sakupljanja otpada, nezadovoljavajući progres u kontekstu izgradnje objekata i postrojenja za upravljanje otpadom, kao i neadekvatni rezultati po pitanju reciklaže i uspostavljanja posebnih tokova otpada. I pored napretka u unaprjeđivanju zakonskog okvira donošenjem značajnog broja podzakonskih akata, implementacija Zakona o upravljanu otpadom i dalje nije dovoljno efikasna. U tom smislu naročito je prioritetno pojačati inspekcijski nadzor ne samo nadležnih inspekcijskih organa na državnom nivou, već i na nivou lokalnih samouprava. Ukazano je na značaj sanacije i rekultivacije deponija koje su do sada koriščene za odlaganje komunalnog otpada. Posebno je naglašen značaj tekućih aktivnosti u okviru saradnje sa Svjetskom bankom po pitanju sanacije lokacija na kojim je odlagan industrijski otpad. Naglašen je značaj posebne analize izgradnje spalionica otpada kao ekološki najprihvatljivijeg modela upravljanja otpadom.

U ovoj godini poseban izazov predstavljaće učešće u pregovorima na međunarodnom nivou o razvojnoj agendi poslije 2015. godine. Ukazano je na značaj aktivnosti koje treba preduzeti u cilju adekvatne prezentacije razvojnih prioriteta Crne Gore u pregovorima o finansiranju održivog razvoja pod okriljem Ujedinjenih nacija. Značajan ulazni element predstavljaju rezultati konsultacija o razvoju psolije 2015. godine koje je sproveo UNDP i koji indiciraju očekivanja građana Crne Gore. opširnije
28.01.2015.

Predsjednik Crne Gore - Kabinet
N A J A V A

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zakazao je sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, koja će se održati 29. januara 2015 godine u 16.00 časova u vili ’’Gorica’’.

Nakon sjednice Savjeta će biti objavljeno saopštenje za javnost.

Snimatelje i fotoreportere akreditovati na faks broj 020/248-601. opširnije
26.01.2015.

Predsjednik Vujanović primio delegaciju EXIT-a sa rukovodstvom opštine Budva
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas delegaciju muzičkog festivala EXIT na čelu sa direktorom i osnivačem Dušanom Kovačevićem, predsjednika Opštine Budva Lazara Rađenovića i menadžerku opštine Milenu Marović-Bogdanović, u namjeri afirmacije ovog prestižnog muzičkog festivala i uspješne pripreme njegovog održavanja u Budvi tokom ove godine.

Na sastanku je učestvovao i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je iskazao spremnost Ministarstva i Vlade u nastavku podrške ovog festivala.

Predsjednik je saopštio poštovanje za uspjeh prošlogodišnjeg festivala koji je imao 260 hiljada posjetilaca iz više od 50 država, a čija je festivalska manifestacija proglašena za najbolji evropski festival u kategoriji do 40 posjetilaca dnevno. Nesumnjivo je da je između 17 festivala organizovanih prošle godine u Crnoj Gori ovaj festival imao ubjedljivo najveći broj posjetilaca, najprestižnije izvođače i najveći ostvareni prihod. Predsjednik je iznio uvjerenje da će ovogodišnji festival imati još bolja dostignuća.

Direktor i osnivač festivala Dušan Kovačević je konstatovao da je debitantski uspjeh festivala pokazao njegovu posebnu vrijednost i dobio priznanje za festivalski događaj u Evropi za 2014. Takođe se zahvalio za partnersku podršku Opštini Budva i Vladi Crne Gore. Saopštio je procjenu da će ovogodišnji festival biti još uspješniji, a sa tom ocjenom se saglasio i predsjednik Opštine Budva, očekujući veliki uspjeh festivala koji će doprinijeti daljoj promociji Budve i turizma Crne Gore. opširnije
23.01.2015.

Predsjednik Vujanović česitao Dan novinara Crne Gore
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je svim novinarima u Crnoj Gori 23. januar – Dan novinara Crne Gore.

Poštovani novinari i poslenici javne riječi, upućujem vam najsrdačnije čestitke povodom Dana novinara, ubijeđen da ćete istinitim, objektivnim i pravovremenim informisanjem nastaviti da doprinosite razvoju Crne Gore i njenom putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama.

Novinarstvo u Crnoj Gori i izgovorena riječ koja treba da se temelji na istinitosti i odgovornosti, obavezuju novinare i profesiju da čuvaju te značajne tekovine, kako bi doprinosili daljem razvoju naše države.

Crna Gora će i dalje afirmisati slobodu medija i nezavisno novinarstvo, kako bi u demokratskom ambijentu svi zajedno doprinijeli njenom evroatlantskom putu.

U to ime još jednom vam čestitam ovaj značajan datum i želim dalje uspjehe, kaže se u čestitki predsjednika Vujanovića. opširnije
19.01.2015.

Čestitka predsjednika Vujanovića Novoizabranoj Predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović
U povodu izbora gospođe Kolinde Grabar-Kitarović za Predsjednicu Republike Hrvatske, Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović danas joj je uputio čestitku:

Poštovana gospođo Grabar-Kitarović,

Čestitam Vam pobjedu na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske.

Uvjeren sam u Vašu posvećenost daljoj afirmaciji vrijednosti Hrvatske kao članice Evropske unije i NATO-a, kao i razvoju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Saradnja Crne Gore i Hrvatske je sadržajna i intenzivna, te je kao takva dobar primjer regiona. Siguran sam da ćemo uspješno sarađivati u daljem unapređenju odnosa naših dvaju prijateljskih zemalja, snažno se zalagajući za ostvarivanje obostranog interesa. Vjerujem da će Hrvatska, sa Vama kao Predsjednicom, nastaviti sa snažnom podrškom susjednim državama u njihovim evropskim i evroatlanskim integracijama.

Želim Vam puno uspjeha u obavljanju Vaše visoke državne dužnosti u najboljem interesu prosperiteta građana Hrvatske, kaže se u čestitki predsjednika Vujanovića.
opširnije
16.01.2015.

Predsjednik Vujanović primio potpredsjednika Vlade i MVP Republike Kosovo
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas Hašima Tačija, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Republike Kosovo.

Predsjednik je iskazao zadovoljstvo sadržajnim odnosima Crne Gore i Kosova, konstatujući da postoji prostor za proširenje saradnje posebno u oblasti ekonomije. Iznio je očekivanje da se crnogorskoj manjini na Kosovu što prije obezbijedi ustavni status manjine i adekvatna zastupljenost u Parlamentu i drugim organima vlasti.

Predsjednik je saopštio zadovoljstvo što je proces utvrđivanja granice Crne Gore i Kosova u završnoj fazi i da se može okončati u narednim mjesecima. Obaveza je obje države da se iskoristi šansa u sferi ekonomije, za što postoji obostrani interes. U tom smislu je neophodno unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu i ukupni ekonomski ambijent koji bi pogodovao preduzećima i preduzetnicima, rekao je Predsjednik. Takođe je istakao da je značajan prostor saradnje u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija, pa postojeću saradnju treba unaprijediti.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Republike Kosovo Hašim Tači konstatovao je da odnosi između Crne Gore i Kosova mogu biti primjer saradnje u regionu. Saopštio je da postoji snažna politička volja da se crnogorskoj manjini obezbijedi ustavno priznanje i da se što prije završi proces utvrđivanja granice Crne Gore i Kosova. Saglasio se da postoji široka mogućnost saradnje u oblasti ekonomije i naglasio da treba iskoristiti mogućnosti saradnje u svim oblastima, jer zato postoji raspoloženje Crne Gore i Kosova. opširnije
16.01.2015.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je, nakon razgovora sa Predsjednikom Vlade Milom Đukanovićem i Predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, odlučio da odloži potpisivanje Ukaza Milanu Lakiću o postavljenju za ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini. O ovoj svojoj odluci Predsjednik Crne Gore je obavijestio Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.

Prije donošenja odluke o odlaganju potpisa ambasadorskog Ukaza Predsjednik Crne Gore je obavio telefonski razgovor sa Predsjedavajućim Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem koji mu je predložio da razgovara sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. U telefonskom razgovoru sa Bakirom Izetbegovićem Predsjednik Crne Gore je saznao da on sada nije spreman da svojim pozitivnim stavom doprinese okončanju procedure potpisivanja Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istovremeno da će on biti za to da se ovaj Ugovor ponovo razmotri jer to smatra svojom obavezom preispitivanja argumentacije koju je jedan broj javnih ličnosti saopštio, a on, na sastanku sa njihovim predstavnicima, primio na znanje.

Predsjednik Crne Gore, je u ime Crne Gore, saopštio stav o definitivnosti državne granice Crne Gore i BiH čija je granična linija samo demarkirana navedenim Ugovorom. Ovaj Ugovor je počeo da se priprema u oktobru 2008. godine, a u svim detaljima je usaglašen u maju 2014. godine. Ugovor je parafiran od strane predstavnika Crne Gore i tri predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH. Nakon toga Vlada Crne Gore je dala saglasnost na ovaj Ugovor 12. juna 2014.-te godine, a Vijeće ministara BiH 06. novembra 2014.-te godine. U novembru mjesecu 2014. godine Ugovor je dostavljen na saglasnost Predsjedništvu BiH koja saglasnost podrazumjeva jednoglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH. Dakle, za Crnu Goru je ovo definitivno završeno pitanje i u okviru njenih organa Crna Gora ga više neće otvarati.

Uz argumentaciju utvrđenja granice navedenim Ugovorom, nakon gotovo šestogodišnje aktivnosti usaglašavanja i prihvatanja od strane obje Vlade, pitanje granice utvrđeno je aktima obje države o međusobnom priznanju u postojećim granicama.Naime,bivša SRJ je priznala nezavisnu BiH, a BiH je priznala nezavisnu Crnu Goru. I jedno i drugo priznanje je u postojećim granicama utvrđenih arbitražnim stavom Badinterove komisije koja je za osnovu granica nezavisnih država bivše Jugoslavije utvrdila granice bivših Republika bivše Jugoslavije. Ni u okviru bivše Jugoslavije ni u samostalnoj BiH i Crnoj Gori niko nikada od republičkih ili državnih organa nezavisnih država nije osporio teritoriju BiH i Crne Gore. Naprotiv, u aktivnostima pripremanja Ugovora o državnoj granici, državni zvaničnici CG i BiH su mnogo puta iskazali očekivanje da će ovaj Ugovor biti prvo sporazumno demarkiranje granica država bivše Jugoslavije i snažna poruka međunarodnoj zajednici da su te države spremne da se dogovore o osjetljivim pitanjima. Predsjednik Crne Gore i sada ima tu nadu ubijeđen da prihvaćeni Ugovor dvije Vlade, parafiran od strane ovlaščenih predstavnika dvije prijateljske države, treba i definitivno zaključiti.To bi bilo u duhu otvorenih, bliskih i prijateljskih odnosa dvije države na koje su građani obje države veoma ponosni.

IZ KABINETA opširnije
08.01.2015.

Predsjednik Vujanović uputio telegram saučešća predsjedniku Francuske Fransoa Olandu
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je telegram saučešća predsjedniku Republike Francuske Fransoa Olandu povodom terorističkog napada na novinare u centru Pariza.

Ogorčen i duboko potresen brutalnim terorističkim napadom na novinare lista “Charlije Hebdo” u centru Pariza upućujem Vam, u ime građana Crne Gore i svoje ime, izraze najdubljeg saučešća.

Crna Gora snažno osuđuje zločin užasnog i stravičnog ubijanja nevinih ljudi i napada na slobodu novinarstva.

Ovaj zločin bolno je povrijedio Francusku ali i ukupnu progresivnu međunarodnu zajednicu. Crna Gora, gospodine Predsjedniče, je uz prijateljsku Francusku i bol porodica ubijenih i građana Francuske.

Ostajući čvrsto i bezkompromisno uz borbu protiv terorizma najljubaznije Vas molim da izraze saučešća prenesete porodicama ubijenih. opširnije
06.01.2015.

Predsjednik Crne Gore čestitao Božić
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je božićne praznike svim pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti.

Povodom Božića, svim pravoslavnim vjernicima i vjernicama u Crnoj Gori upućujem najsrdačnije želje da u dobrom zdravlju, spokoju i sreći nađu ljepotu harmonije međusobnog poštovanja i razumijevanja.

Neka radost Božića svojim uzvišenim duhovnim vrijednostima ispuni naše domove i bude putokaz univerzalnim vrijednostima dobrote, milosrđa i zbližavanja, tim vječnim etičkim pravilima na kojima počivaju temelji našeg društva i civilizacije.
Iskrenim zajedništvom poštujmo i čuvajmo jedni druge, jer je to jedini put do srećne budućnosti naše zajedničke domovine Crne Gore.

U to ime još jednom vam čestitam Božić, najradosniji hrišćanski praznik, kaže se u čestitki predsjednika Vujanovića. opširnije
03.01.2015.

Predsjednik Vujanović u Bijelom Polju
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Bijelom Polju, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine , koja je održana povodom Dana opštine.

Predsjednik je čestitao praznik Bijelog Polja građankama, građanima , odbornicima, predsjedniku Skupštine i predsjedniku opštine iskazujući poštovanje za urađeno tokom predhodne godine. Saopštio je da je dobro usmjerenje menadžmenta oštine na prioritetne potrebe Bijelog Polja, kao i realizacija kapitalnih vrijednosti koje su vidljivo unaprijedile kvalitet života građana.

Predsjednik je čestitao predsjedniku Žuriću i Lokalnoj upravi za ono što su uradili, jer je vidljivo da Bijelo Polje iz godineu u godinu napreduje. Važno je stvaranje uslova za nova radna mjesta i rešavanje priblema nezaposlenosti , koji je prusutan na cijelom Sjeveru i u Crnoj Gori.

Predsjednik je istakao značaj planirane valorizacije Bjelasice u ovom dijelu Bijelog Polja. Iznio je i očekivanje da ćemo do kraja ove decenije imati rekonstuisani aerodnom u Beranama koji je ne samo interes Berana nego i Bijelog Polja i Bjelacice i Komova u cjelini i razvoja tog prostora čije dostupnosti nema bez aerodroma. ,,Ja taj aerodrom doživljavam kao šansu koji nijesmo izgubili i nadam se da ćemo imati energije, volje i raspoloženja da nađemo partnera koji će rekonstruisati serodrom." Takođe je saopštio da je dobra politika afirmacije biznis zona koju Bijelo Polje čini i kroz biznis zone privilegovanih uslova za ulaganje uz uvjerenje da Bijelo Polje nudi uslove za jedan intenzivan i ubrzan razvoj i bolji kvalitet života svih građana. opširnije
31.12.2014.

Predsjednik Crne Gore čestitao novogodišnje praznike
Poštovani građani i građanke Crne Gore

Na kraju smo 2014 godine. Godine jubileja, integracionih i razvojnih uspjeha ali i godine u kojoj nijesmo iskoristili sve svoje šanse.

Ove godine međunarodna zajednica i Crna Gora su obilježile vijek od početka Prvog svjetskog rata. Obilježile vijek od početka rata u ime vjekova mira i sa željom da mir bude vječan. Obilježili smo početak vijeka rata u kome se Crna Gora, i tada samostalna, među prvima u Evropi, borila, kako je njena istorija i naučila i obavezala, za svoju slobodu i državu. Borila se snažno pomažući svojim saveznicima, opet kako je to istorijski činila, ne očekujući bilo kakvu korist. Na žalost, iako među pobjednicima u ratu Crnoj Gori je u miru velikom istorijskom nepravdom oduzeta država. Dobili smo dobru istorijsku poruku da zahvalnost i pravda nijesu uvijek odgovor na prava dijela pa čak ni na podvige i žrtve. Strpljenjem i odlučnosću, ali iznad svega mudrosću, Crna Gora je, nakon gotovo vijeka, demokratskim referendumom obnovila, velikim istorijskim grijehom, oduzetu drzavnost.

Iza nas je godina u kojoj smo otvorili nova poglavlja pristupnih pregovora u evropskim integracijama. Otvorili smo ih gotovo pola, a dva i otvorili i zatvorili. Pokazali smo se kao pouzdan partner u pristupanju EU. Ali smo pokazali i da je postupak proširenja aktivan iako je EU saopštila da u narednih pet godina neće biti proširenja. I država i svi subjekti društva treba da budu posvećeni evropskim integracijama kao da nas članstvo očekuje sasvim blisko. Evropske integracije su interes našeg razvoja i unapređenja kvaliteta života naših građana, pa naše zajedničko djelovanje u pristupnim pregovorima mora samo da dobija na intezitetu i dostignućima . opširnije
Prethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora