23.09.2014.

Njujork: Predsjednik Crne Gore sa generalnim sekretarom UN Ban Ki-moon-om
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastao se u sjedištu UN sa generalnim sekretarom UN Ban Ki-moon-om.

Generalni sekretar Ban Ki-moon je ponovio poštovanje za djelovanje Crne Gore u okviru UN. Iskazao je zadovoljstvo zvaničnom posjetom Crnoj Gori u julu 2012. i konstatovao da je otvaranje Eko zgrade UN u Podgorici u kojoj su smještene njene agencije jasan pokazatelj podrške Crne Gore projektu njihovog zajedničkog djelovanja.Takođe je saopštio očekivanje pune podrške programu UN održivog razvoja čije se aktivnosti planiraju za narednih petnaest godina.

Predsjednik Vujanović je istakao odlučnost Crne Gore da svojim djelovanjem u UN i nadalje pokazuje da je pouzdan član ove najveće globalne međunarodne organizacije i da ćemo u svim oblastima maksimalno sarađivati kako bi se ostvarivale misije UN. Takođe je konstatovao da programi agencija UN u Crnoj Gori snažno doprinose ostvarenju državne politike Crne Gore koja je u funkciji njenog razvoja i interesa svih građana. opširnije
23.09.2014.

Njujork: Predsjednik Crne Gore sa Predsjednikom Generalne Skupštine UN
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastao se danas u sjedištu UN sa predsdjednikom Generalne Skupštine UN Sam Kutes-om.

Predsjednik Kutesa je naglasio poseban značaj Skupštine UN tokom tekućeg zasijedanja, imajući u vidu novu petnaestogodišnju projekciju održivog razvoja, očekujući da će članice UN biti kooperativne u tome.

Predsjednik Vujanović se sa tim saglasio i istakao da će Crna Gora u ovim kao i u svim ostalim aktivnostima UN i nadalje biti krajnje odgovorna članica UN. opširnije
21.09.2014.

Njujork: Predsjednik Crne Gore na zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovaće na 69. zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Predsjednik Vujanović govoriće u okviru Generalne debate 24. septembra i na Klimatskom samitu UN, kao i na Konferenciji UN ‘’Partnerstvo otvorenih vrata’’.

U delegaciji sa predsjednikom Vujanovićem biće i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. opširnije
19.09.2014.

Predsjednik primio ambasadora Republike Albanije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Albanije Tonina Becia.

Predsjednik je iznio zadovoljstvo odnosima Crne Gore i Albanije u svim oblastima, uvjeren da inače dobar odnos u sferi ekonomije možemo i nadalje unapređivati. Naglasio je poseban značaj zajedničkih projekata, kao i spremnost da ih maksimalno valorizujemo.

Predsjednik je ambasadoru Toninu Beciu iskazao poštovanje za lični doprinos kvalitetnih odnosa Crne Gore i Albanije.

Ambasador Beci je konstatovao da je kao prvi ambasador Albanije u Crnoj Gori imao zadovoljstvo da je doprinio prijateljstvu i saradnji dvije države. Takođe je iznio ubjeđenje da će se takvi odnosi nastaviti. opširnije
18.09.2014.

Predsjednik prisustvovao svečanoj sjednici SO Nikšić
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Nikšiću, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Nikšić povodom Dana Opštine.

Predsjednik je građanima i građankama, odbornicima, predsjedniku Skupštine i predsjedniku Opštine čestitao praznik, iskazujući poštovanje za ono što je učinjeno između dva praznika. Iznad svega poštovanje za konsolidaciju javnih finansija. Sada je Opština u prilici da redovno isplaćuje svoje obaveze, da plaća svoje dobavljače, da izvršava svoja kreditna zaduženja i da ulaže u kapitalne objekte koji obezbjeđuju razvoj Nikšića. Zaista je učinjeno mnogo u infrastrukturi. Vidjeli ste koji i kakav broj kapitalnih objekata je završen, do koje mjere je unaprijeđena infrastruktura u svim sferama i u kom realnom procesu i prognozi se važni projekti planiraju i biće realizovani u narednim godinama, saopštio je Predsjednik. On je dodao da je sve to posljedica jednog izuzetnog napora lokalne administracije na čelu sa predsjednikom Grbovićem, kao posljedica jedne dobre saradnje sa Vladom i međunarodnim organizacijama i fondovima koji finansiraju razvoj lokalnih jedinica. Moram da iskažem poštovanje i predsjedniku Grboviću, koji je dolazeći iz sfere privrede pokazao dobru komunikaciju sa privrednicima, pa je Opština koja je bila u velikoj ekonomskoj finansijskoj krizi dovedena u situaciju da ima i uspješne kompanije i preduzetnike, a kompanije koje se nalaze u problemima imaju dobru komunikaciju sa predsjednikom Opštine.

Predsjednik je poželio Nikšiću puni razvoj, uz ubjeđenje da kao industrijski, kulturni i sportski centar Crne Gore, ili jedan od onih centara koji znače vrijednost Crne Gore, ima perspektivu koja je u skladu sa njegovim resursima za puno poštovanje. Takođe je istakao da je ubijeđen da će nastavak dobre komunikacije između lokalne administracije sa građanima doprinijeti boljim uslovima života.

Pitanje novinara: Vaš komentar na trenutnu situaciju, odnosno na trenutne odnose između Vrhovnog i Ustavnog suda.

Odgovor Predsjednika: To je svakako jako važno i jako osjetljivo pitanje u smislu kvaliteta vladavine prava. Nesumnjivo, pitanje koje treba rješavati što prije. Vrlo me raduje da je Ministarstvo pravde tome dalo ozbiljan pristup i da je ministar pravde i sistemski, a i kroz argumentaciju koju je dao, uputio da se zakonskom izmjenom mora naći rješenje. Dakle, oba suda trebaju da postupaju u smislu svoje zakonske nadležnosti. Vrhovni sud, kao najviši sud redovne nadležnosti jedini je ovlašćen da cijeni krivično pravno relevantne činjenice i primjenjuje dokaze kojima će se one provjeravati, kao i da primjenjuje materijalno pravo. Dakle, odluka o presuđenju u krivično pravnom smislu je suvereno pravo redovnog pravosuđa i Vrhovnog suda, kao najvišeg suda tog pravosuđa. S druge strane, suvereno je pravo Ustavnog suda da ocjenjuje da li su temeljna ljudska prava i slobode povrijeđena i onda je obaveza da se u okviru redovnog pravosuđa ta povreda otkloni. Mislim da se u tom smislu mora normativno jasno koncipirati propis, da se mora izaći iz rizika različitog tumačenja od strane Vrhovnog suda i Ustavnog suda, ingerencije dva suda, time i dva sistema u okviru krivično-pravne materije.

Pitanje novinara: Vaš komentar na situaciju u Kombinatu aluminijuma.

Odgovor Predsjednika: Veoma sam zadovoljan i mislim da država ima mnogo osnova da bude vrlo zadovoljna očuvanjem aluminijske industrije. Moram reći da je aluminijska industrija bila u ozbiljnoj krizi, da smo bili u riziku da izgubimo Kombinat i u ozbiljnom riziku da se zaista uruši sve ono što je infrastruktura svih kompanija i preduzetnika koji su vezani za Kombinat. Kombinat više nije na bilo kojoj subvenciji države. Ono što je bilo očekivanje Brisela da država neće pomagati kompanije se ispunilo. Kombinat je zadržao respektan broj radnika. Perspektiva novih zapošljavanja realno postoji. A ono što su partnerstva i što treba da garantuje razvoj Kombinata takođe ima svoju punu vrijednost. Naravno, žao mi je što sa prethodnim vlasnikom nije riješen odnos. Što postoji taj spor koji nesumnjivo, u smislu partnera koji su zainteresovani, stvara određene rezerve. Ali ja sam vrlo uvjeren, kroz resurse aluminijske industrije, da je to Kombinat koji ima svoju sjajnu razvojnu šansu i očekujem da će se ta razvojna šansa maksimalno iskoristiti. opširnije
17.09.2014.

Predsjednik prisustvao svečanoj sjednici SO Žabljak
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas na Žabljaku, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Žabljak povodom Dana Opštine.

Predsjednik je građanima i građankama Žabljaka, odbornicima, predsjedniku Skupštine i predsjedniku Opštine čestitao praznik i iskazao zadovoljstvo za urađeno. Takođe je konstatovao da je na Žabljaku omogućen kvalitetniji posljednjih godina, jer se značajno poboljšala saobraćajna, hotelska, ugostiteljska i sportska infrastruktura i podigao nivo komunalnih usluga, a turistička ponuda postala vrednija.

Predsjednik je iskazao poštovanje Sloveniji, koja je sufinansirala brojne projekte u ovoj Opštini, pokazujući posebnu pažnju u pomoći finansiranja vrijednih i značajnih objekata, sa namjerom da svoja iskustva iz turizma prenese Žabljaku. Takođe je dodao da mu je predsjednik Opštine saopštio vrlo ambiciozne planove i namjeru da se nastavi dobra konekcija sa Slovenijom, a da vrijedne projekte usmjeri prema onim fondovima koji finansiraju lokalnu upravu. Predsjednik je iznio uvjerenje da su planovi realni i da će se izvanredni resursi Žabljaka maksimalno iskoristiti uz pomoć Vlade, uz očekivanje pomoći onih koji učestvuju u finansiranju lokalne infrastrukture iz raznih udruženja i uz očuvanje dobrog kontakta sa Slovenijom u onome što je njena podrška Žabljaku. opširnije
16.09.2014.

Podgorica: Predsjednik Vujanović primio delegaciju Poli grupe
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas potpredsjednika Poli grupe Dai Ninga sa delegacijom.

Predsjednik je iskazao zadovoljstvo saradnjom Crne Gore i Kine kja je potvrđena i na nedavnom sastanku predsjednika Vujanovića i Xi Jinping-a u Kini. Takođe je konstatovao da je od posebnog značaja izgradnja dva broda za potrebe Barske plovidbe u partnerstvu sa Poli grupom čije se preuzimanje očekuje tokom ovog mjeseca, a čime se nastavlja obnova naše trgovačke flote.

Dai Ning je naglasio posebnu vrijednost parterstva Poli grupe i Barske plovidbe kojom je obezbijeđena izgradnja dva broda. Tokom posjete Crnoj Gori uvjerili su se u mogućnosti dalje saradnje u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetskog sektora u kojim ova kompanija ima bogato iskustvo sa relaizacijom brojnih projekata. opširnije
12.09.2014.

Podgorica: Predsjednik Crne Gore primio u oproštajnu posjetu ambasadora Kanade
Predsjednik Crne Gore primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Kanade Romana Waschuta.

Predsjednik je istakao poštovanje za snažnu podršku Kanade evroatlanskim integracijama Crne Gore i očekivanje da će se tokom naredne godine ta aktivnost nastaviti i intezivirati kako bi Crna Gora dobila poziv za NATO.
Predsjednik je saopštio zahvalnost za pomoć i podršku Kanade Crnoj Gori u brojnim projektima uz zadovoljstvo zbog investicije Pitera Manka u Porto Montenegru, koja nesumljivo predstavlja jednu od najboljih investicija kojea promoviše turističke vrijednosti naše države. Iznio je i visoko uvažavanje ličnog doprinosa ambasadora Waschuta u odnosima između Crne Gore i Kanade.

Ambasador Roman Waschuta je konstatovao da je Crna Gora dobar primjer u regionu saopštavajući, da je vidljiva njena maksimalna posvećenost evro-atlanskim integracijama. Takođe je iznio očekivanje da će Kanada nastaviti sa razvojem sadržajnih odnosa sa Crnom Gorom. opširnije
12.09.2014.

Podgorica: Predsjednik Vujanović primio novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas novoimenovanog ambasadora u Republici Turskoj Branka Milića pred njegov odlazak u Tursku.

Predsjednik je ocijenio da su odnosi Crne Gore i Turske sadržajni i intezivni u svim oblastima i da postoji prostor za njihovo dalje unapređenje u sferi ekonomije. Takođe je iznio uvjerenje da će njegova diplomatska misija doprinijeti da se iskoriste svi prostori saradnje i obezbijedilo što snažnije ekonomsko povezivanje između dvije države.

Predsjednik je iznio zahvalnost dosadašnjem ambasadoru u Turskoj Ramu Braliću na njegovom doprinosu sadržajnih odnosa između dvije države. opširnije
11.09.2014.

Podgorica: Predsjednik Crne Gore na Regionalnoj UNDP prezentaciji Globalnog Izvještaja razvoja po mjeri čovjeka
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovao je danas na regionalnoj UNDP prezentaciji Globalnog Izvještaja razvoja po mjeri čovjeka, koja je održana u EKO zgradi UN u Podgorici.

Prenosimo govor Predsjednika:

Uvaženi gospodine Adam,
Uvaženi gospodine Vrbenski,
Vaše Ekselencije Ambasadori,
Dame i Gospodo,

Prije svega, želim da iskažem poštovanje Regionalnom direktoratu UNDP-a za Evropu i Zajednicu Nezavisnih Država i Kancelariji UNDP-a u Crnoj Gori na odabiru Crne Gore za regionalnu prezentaciju Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014-tu godinu.

Crna Gora je to zavrijedila rezultatima razvoja po mjeri čovjeka, kao i posvećenom angažmanu na realizaciji programa UNDP-a.

U ovom Izvještaju Crna Gora je pozicionirana kao država sa visokim stepenom razvoja po mjeri čovjeka na 51-om mjestu, od ukupno 187 država najvećem u Jugoistočnoj Evropi, nakon Slovenije, Grčke i Hrvatske. Sa indeksom razvoja od 0,789, najvećim u Jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji. Prosječan godišnji rast indeksa ostvaren je sa stopom od 0,64% u periodu od 2005-2013. godine. Indeks nije samo iskaz ekonomskog rasta već, kroz mjerenje tri komponente – životni standard, zdrav i dug život i pristup obrazovanju - reflektuje ukupnu vrijednost po mjeri čovjeka. Zato je opravdano konstatovati da je Crna Gora ostvarila visok rast bruto nacionalnog proizvoda po glavi stanovnika od gotovo 30% u periodu 2005-2013, i dobro ga iskoristila za podizanje ukupnog kvaliteta života njenih građana. Sve to u uslovima globalne finansijske i ekonomske krize koju, naravno, ni Crna Gora nije mogla izbjeći.

I pored toga što analiza stanja razvoja po mjeri čovjeka Crnu Goru visoko pozicionira u širem regionu, ne smijemo se zadovoljiti postignutim. Rezultati u odnosu na druge su dobar pokazatelj uspjeha aktivnosti države, ali potreba daljeg razvoja po mjeri čovjeka ostaje prioritet svih politika koje su posvećene kvalitetnijem životu građana. Postojeći progres mora biti održiv, uz redukciju vulnerabilnih grupa i jačanju otpornosti društva prema potencijalnim negativnim trendovima usljed brojnih opasnosti lokalnog i globalnog karaktera.

Dame i gospodo,

Naglašavam da je Crna Gora već usvojila brojna dokumenta usmjerena razvoju po mjeri čovjeka, usaglašena sa pristupom Evropske Unije i Ujedinjenih Nacija. I nadalje ćemo se voditi iskustvima i prioritetima ovih međunarodnih oraganizacija. Ipak, dalji napredak uslovljen je razumjevanjem sveukupnosti specifičnosti Crne Gore koje se moraju uvažiti. Naše politike moraju obezbjediti ne samo ukupan razvoj, već i regionalnu homogenost i obuhvatnost svih društvenih grupa, shodno principima poštovanja sloboda i prava čovjeka, kao i načelu socijalne pravednosti.

Dalji ekonomski rast, je uslov svakog napretka, i nije moguć bez direktnih stranih investicija. Crna Gora, demografski vrednovano ima komparativne prednosti i respektne rezultate u regionu, ali time se ne smijemo zadovoljiti. Naši integracioni ciljevi, a prije svega potrebe naših građana, obavezuju sve da ulože napore za razvoj infrastrukturnih objekata i svih oblasti ekonomije koje u Crnoj Gori imaju realnu razvojnu mogućnost.

Nezaposlenost, posebno među mladima, bez obzira na njen strukturalni karakter u Crnoj Gori i nižu stopu u odnosu na region, mora se smanjivati u skladu sa našim optimalnim mogućnostima. Ona je negativan faktor razvoja po mjeri čovjeka i ukupnog progresa. Reduciranje stope nezaposlenosti zahtjeva koordinirane aktivnosti državnih i lokalnih organa, ali i svih subjekata društva. Obrazovni sistem posebno mora obezbjediti uslove za sticanje znanja i vještina u skladu sa ovim ciljem, vodeći se principom potpune inkluzivnosti.

Politike socijalne i zdravstvene zaštite obezbjeđuju važan kvalitet života svakog čovjeka i, uz obrazovni sistem, omogućavaju da ekonomski rast ima svoju opštu valorizaciju. Samo ekonomski razvijena društva daju mogućnost kvalitetnog života svakog pojedinca. Zato i život po mjeri čovjeka suštinski zavisi od mjere ekonomskog razvoja svakog društva.

Naravno da je u napretku svakog društva važna saradnja sa regionalnim i globalnim partnerima koji su posvećeni razvoju. Zato želim da iskažem zadovoljstvo saradnjom sa svim specijalizovanim organizacijama UN posebno sa UNDP-a. Programi UNDP-a za Crnu Goru u potpunosti su u funkciji obezbjeđenja razvoja Crne Gore. Oni su posvećeni smanjenju regionalnih razlika, iskorjenjavanju siromaštva, potpunog socijalnog uključivanja kao i jačanja administrativnih kapaciteta na državnom i lokalnom nivou i realizuju se uz punu kooperativnost sa svim relevantnim državnim institucijama.

Na kraju iskazujem visoko poštovanje za saradnju Crne Gore sa svim specijalizovanim organizacijama UN posebno UNDP-om saopštavajući punu posvećenost nastavku te saradnje.

Hvala! opširnije
11.09.2014.

Podgorica: Predsjednik Vujanović sa Olivier Adamom
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imao je danas sastanak sa Olivier Adamom, zamjenikom pomoćnika generalnog sekretara UN i zamjenikom direktora Regionalnog biroa UNDP-a za Evropu i ZND, u EKO zgradi UN u Podgorici.

Predsjednik je iskazao zahvalnost za brojne i značajne aktivnosti UNDP-a Crnoj Gori uz uvjerenje da su se one pokazale da je naša država pouzdan partner UNDP-a i UN. Takođe je saopštio stav da će Crna Gora i nadalje biti posvećana ostvarivanju Misije UN, vrednujući da je to važno za ukupni razvoj naše države i u interesu svih njenih građana.

Olivier Adam je istakao, da je sama činjenica da se ova regionalna prezentacija UNDP Globalnog Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka, organizuje u Crnoj Gori dokaz vrijednog uspjeha Crne Gore i dobar primjer u regionu Jugoistočne Evrope. Iskazao je i uvjerenje da će ovaj Izvještaj biti važna osnova za unapređenje aktivnosti UNDP-a i Crne Gore u svim oblastima, sa jasnom prognozom da će se nastaviti trend razvoja koji će obezbijediti bolji kvalitet života građana. opširnije
02.09.2014.

Predsjednik Vujanović primio državnog ministra za vanjske poslove Indije
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas Vijay Kumar Singh-a, državnog ministra za vanjske poslove Indije.

Predsjednik Vujanović je izrazio uvjerenje da će Crna Gora i Indija unaprijediti odnose u svim oblastima, prethodno istražujući mogućnosti saradnje i zaključujući međudržavne ugovore koji bi tu saradnju unaprijedili. Istakao je potencijale Luke Bar i Bescarinske zone, uz uvjerenje da njihovo korišćenje predstavlja mogućnost regionalnih aktivnosti i da može biti ekonomski veoma interesantno za uspostavljanje bolje privredne saradnje.

Predsjednik je ocijenio da bi dobra komunikacija vlada i privrednih komora omogućila unapređenje ukupnih odnosa u oblastima u kojima postoji obostrani interes.

Vijay Kumar Singh je ocijenio da postoji širok prostor saradnje između dvije države. Takođe, naglasio je da je Vlada Indije zainteresovana da istraži mogućnosti saradnje u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa Crne Gore i Indije. opširnije
29.08.2014.

Mostar: Predsjednik Crne Gore na Regionalnoj konferenciji o nestalim osobama
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas , 29. avgusta ,u Mostaru, gdje je na poziv Medjunarodne komisije za nestala lica učestvovao na Regionalnoj konferenciji o nestalim osobama, koja je održana povodom Međunarodnog dana nestalih( 30. avgust)

Prenosimo obraćanje predsjednika Vujanovića.


Uvaženi članovi porodica nestalih,
Drage kolege Predsjednici
Ekselencije,
Dame i gospodo

Prije nešto više od dvije godine u organizaciji i domaćinstvu predsjedavajućeg BiH Bakira Izetbegovića ovdje smo imali jedan sjajan skup koji je afirmisao kulturnu baštinu Jugoistočne Evrope i posebno Zapadnog Balkana i iskazao je između ostalog kroz ove slike stjećaka koje vidite na zidove Vjećnice, da je prostor Balkana, jedno od bogastava kulturne baštine ne samo Jugoistočne Evrope nego i čovječanstva. Svi na tu kulturnu baštinu moramo biti ponosni i svi moramo biti posvećeni da je maksimalno afirmišemo. Danas nas je ovdje takođe u Mostaru okupio jedan događaj koji znači tragičnu posljedicu svega onoga što se dešavalo u raspadu bivše Jugoslavije. Tragičnu posljedicu od više od četrdeset hiljada nestalih ljudi čije mjesto nestanka treba otkriti i koje treba indentifikovati. Mislim , da je dobro da je i ovo okupljanje u Mostaru. U Mostaru koji svojom simbolikom mosta i povezivanja sada upućuje na potrebu da se država poveže sa svima da bude nosilac svih aktivnosti i garant ukupnog napora da će se svako nestalo lice naći i da će mu se obezbijedtiti grobno mjesto nakon što se ono identifikuje.

Mislim da ova prilika obavezuje na iskazivanje nekoliko poštovanja. Na iskazivanje poštovanja Međunarodnoj komisiji za nestale osobe koja je formirana 1996 godine upravo da bi pomogla istraživanje nestalih osoba u oružanim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Želim da im iskažem poštovanje za ono što su prije svega uz podršku država imali kao svoj rezultat. To je zaista impresivna brojka otkrivanja i identifikacija nestalih osoba ali čuli smo oko jedanajest hiljada nestalih osoba još uvijek nije pronađeno, tako da je to ogromna obaveza Komisije i svih uključujući iznad svega državu da se nastave aktivnosti i do poslednje pronađene osobe koja bi imala mirno mjesto svog počivanja. opširnije
27.08.2014.

Čestitka predsjednika Vujanovića
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je čestitku predsjedniku opštine Kolašin Darku Brajuškoviću, povodom Dana Opštine.

Predsjednik je građanima i građankama Kolašina čestitao 28. avgust – Dan opštine , uz uvjerenje da će pravilno korišćenje Bjelasice, Biogradske gore i ostalih neponovljivih prirodnih vrijednosti ovog kraja, omogućiti da Kolašin, uz saradnju državnih institucija i lokalne uprave, bude dio reprezentativne ponude crnogorskog turizma.

"Siguran sam da Kolašin izrasta u turističku destinaciju od značaja za pravilan i ravnomjeran razvoj sjevera i Crne Gore u cjelini. To je naš cilj, u čije ostvarenje iskreno vjerujemo, na dobrobit svih građana Crne Gore”, kaže se u čestitki predsjednika Vujanovića. opširnije
Prethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora