18.08.2017.

Telegram saučešća španskom Kralju Filipu VI
Duboko saosjećamo u bolu građana Španije zbog stradanja velikog broja nedužnih ljudi u terorističkom napadu u Barseloni. Ostajemo ujedinjeni i odlučni u borbi protiv terorizma. opširnije
13.08.2017.

Predsjednik Vujanović u Mojkovcu
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Mojkovcu, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Mojkovac povodom Dana Opštine.

Želim građanima i građankama, odbornicima, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Medojeviću da čestitam praznik. Da iskažem poštovanje za sve ono što je učinjeno između dva praznika. Vidjeli ste da je učinjeno mnogo i da se planira mnogo i da je vrlo konkretno započeta realizacija projekta valorizacije Bjelasice i da je to projekat koji je zaista od posebnog značaja za Mojkovac i koji bi mogao da podigne kvalitet života u Mojkovcu i da valorizuje na jednom važnom dijelu izuzetne potencijale Bjelasice. Razgovarali smo o realizaciji tog projekta i na Savjetu za održivi razvoj i klimatske promjene. Preuzeo sam obavezu da sa dijelom savjeta dođem i obiđem Mojkovac i taj dio Bjelasice. Dogovorio se danas sa predsjednikom Opštine da to bude tokom septembra mjeseca i očekujem da ćemo tada imati informaciju detaljniju za javnost i veoma jasnu o dinamici realizacije projekta. Očekujem da će se pristupni put u ovoj dimanici o kojoj je predsjednik Opštine govorio i realizovati se i da će se uz to što će se omogućiti bolji pristup Bjelasici napraviti ono što je nužno za Mojkovac. Da se obezbijedi priključni pravac za put Berane, Lubnica, Kolašin da se i kroz to prema Beranama napravi kraća saobraćajna relacija. Dakle Mojkovac može biti primjer dobre valoraizacije ograomnih potencijala. Može biti primjer kako se i preduzetništvo kvalitetno promoviše i kako se infrastruktura unapređuje na najbolji način. Ja želim predsjediku Medojeviću i negovoj administraciji da čestitam na onome što su uradili. Želim da iskažem izuzetno poštovanje za ono što je Vlada namjerila i čini za prostor Mojkovca i sjevera Crne Gore i vjerujem da saradnja sa Vladom, ali i sa drugim koji se brinu o razvoju lokalne uprave, Mojkovac dalje unapredovati obezbjeđujući još bolji kvalitet života i bolju valorizaciju zaista a izuzetnih potencijala Mojkovca u interesu svih građana.

Pitanje novinara: Pitanje vezano je za aerodrome, crnogorske aerodrome. Da li mislite da bi se kroz koncesije mogli bolje iskoristiti crnogorski aerodrome i potpitanje da li je inicijativa oko Beranskog aerodrome propala?

Odgovor Predsjednika: Prvo da odgovorim na potpitanje jer sam od početka bio vrlo uključen u taj projekat. Veoma lobirajući kod Turske Vlade da se promovišu vrijednosti Beranskog aerodroma. Vjerujem da se naša javnost sjeća da smo imali jednu sjajnu donaciju turske Vlade čiji je tada bio predsjednik Erdogan. Da se ispita fizibilnost tog aerodroma. Da smo dobili donaciju koja je obezbijedaila da zaista najznačajniji eksperti turske Vlade dođu provjere i utvrde da je taj aerodrome isplativ Da je prethodno Vlada svu imovinu, koja je bila i vojna i državna, prenijela na opštinu Berane. Da je opština Berane raspisala tender, da smo dobili dva vrlo respektna subjekta koja su bila zainteresovana za taj aerodrom i da je jedan od ta dva aspiranta imao vrlo snažne preporuke da bude na tom aerodromu. Dakle, kompanija koja je imala aerodrome i u Turskoj i van Turske i svoju avio-kompaniju i samo zato što nije bilo koalicionog dogovora unutar Vlade nije se realizovao taj aerodrom. Ja mislim da bi apsolutno trebalo aerodrom u Beranama da se valorizuje. Da nema razvoja sjevera Crne Gore, posebno tog prostora šest opština, među kojima je i Mojkovac, u turističkoj valorizaciji bez tog aerodroma. Dakle, on je u tom projektu koji je rađen i bio je objavljen kroz tender trebao da znači najmanje 15 miliona ulaganja korišćenjem tog aerodroma koji ničim ne bi ugrozio na podgorički, ni tivatski aerodrom, a omogućio da jedan tip aviona koja je bio vrlo prilagođen turističkim potrebama, bude na prostoru Berana i sjevera Crne Gore maksimalno valorizujući taj saobraćajni pravac.

Ja ne želim da govorim o koncesiji aerodroma u Podgorici i u Tivtu. Siguran sam da Vlada na krajnje pažlljiv način pravi analizu i da će na krajnje odgovoran način da promisli o najboljem modelu korišćenja aerodroma i neophodnoj investiciji u aerodrome. Ubijeđen sam da će se pronaći model koji će biti u funkciji interesa Tivta, interesa svih građana primorja i pune valorizacije tog aerodroma i imam potpuno povjerenje u ono što Vlada čini da bi se obezbijedilo da se aerodrom koristi na maksimalna način. opširnije
13.08.2017.

Predsjednik Vujanović primio novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Sloveniji
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Republici Sloveniji prof. dr Vujicu Lazovića pred preuzimanje ambasadorske dužnosti u Ljubljani.

Predsjendik Vujanović je iskazao zadovoljstvo veoma bliskom saradnjom Crne Gore i Slovenije u svim oblastima kao i činjenicom da u okviru NATO saveza dijelimo zajedničke evroatlanske vrijednosti. Saopštio je uvjerenje da će Slovenija nastaviti da promoviše dobru dinamiku evropskih integracija Crne Gore i da će biti posvećena daljem unapređenju kvalitetne saradnje posebno u sferi ekonomije. Upravo u oblasti ekonomske saradnje novoimenovani ambasador prof. dr Vujica Lazović trebao bi da pomogne njihovom daljem razvoju kroz dugogodišnje iskustvo potpredsjednika Vlade u okviru koga je bio u prilici da učestvuje u stvaranju kvalitetne ugovorne osnove ekonomske saradnje ali i realizacije konkretnih projekata. Imajući u vidu da je kapital Slovenije prisutan u gotovo svim oblastima ekonomije, a da su njihove kompanije pokazale da su ozbiljni i odgovorni izvođači u raznim infrastrukturnim projektima sigurno je da je iskustvo saradnje dobra preporuka za njeno unapređenje.

Novoimenovani ambasador prof. dr Lazović je potvrdio spremnost da svoje bogato iskustvo rada u Vladi stavi u funkciju unapređenja ukupnih posebno ekonomskih odnosa. Saglasio se da postoji širok prostor za unapređenje saradnje, a očigledno i raspoloženje dvije bliske države da ga iskoriste.

Predsjednik je uputio iskaze visokog poštovanja u obavljanju diplomatske misije predhodnom ambasadoru Miomiru Mugoši koji je obavljajući odgovornu dužnost stekao visoki ugled u Sloveniji i značajno pomogao da se afirmišu vrijednosti naše saradnje i ona unaprijedi. opširnije
12.08.2017.

N A J A V A
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovaće, 13. avgusta 2017. godine svečanoj sjednici Skupštine opštine Mojkovac, koja se održava povodom Dana Opštine.

Sjednica će se održati u sali ’’Centra za kulturu’’, sa početkom u 11.00 časova. opširnije
10.08.2017.

Odgovor Predsjednika Vujanovića u povodu pisma Emmanuela Jackoba, Predsjednika EUROMILA
U povodu pisma Emmanuela Jackoba, predsjednika EUROMILA, objavljujemo odgovor predsjednika države Filipa Vujanovića.

Uvaženi Predsjedniče,

U povodu Vašeg pisma od 02.08.2017.g. obavještavam Vas o sljedećem:

Sa visokim poštovanjem i pažnjom razmotrio sam navode Vašeg pisma uvjeren da je ono u funkciji kvalitetnog partnerstva koje ste uspostavili sa Crnom Gorom.

Želim da iskažem poštovanje za Vaše aktivnosti i Vašu ocjenu da je Crna Gora, kroz obezbjedjenje pozicije sindikata u oružanim snagama, dobar primjer u regionu.Uvjeram vas da će Crna Gora to i nadalje biti posebno zbog našeg članstva u NATO-u na koje smo ponosni ali i svjesni odgovornosti i obaveza ovog članstva.

U odnosu na konkretan povod Vašeg pisma , u prilogu Vam dostavljam dopis ministra odbrane Predraga Boškovića (od 31.07.2017.g.) kojim je detaljno objašnjena zakonitost postupanja ovog ministarstva uz navodjenje odredaba zakona koji su primijenjeni.

Vjerujući da je ovo objašnjenje jasno i uvjerljivo siguran sam , ako ocijenite potrebnim, da će Vam ministar Bošković dati i dodatno objašnjenje.

Sa poštovanjem,

Filip Vujanović opširnije
04.08.2017.

Predsjednik Vujanović u Plužinama
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Plužinama, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Plužine povodom Dana Opštine.

Ja želim da građanima i građankama Plužina, odbornicima, presjedniku Skupštine Opštine i predsjedniku Optšine čestitam dan Opštine i da iskažem zadovoljstvo konstatacijom predsjednika Opštine da se ovdje iz godine u godinu bolje živi, i da se iz godine u godinu bolje koriste resursi, i da svakako perspektiva onoga što je korišćeno tih resursa obećava veći kvalitet života. Ja sam uvjeren da će u saradnji sa Vladom, u saradnji sa svim onima koji brinu o kvalitetu života na ovim prostorima život se ovdje unapređivati i da ćemo biti svjedoci boljeg kvaliteta života na prostoru Plužina i Pive.

Pitanje novinara: Predsjednik Plužina, ali i skupštine, ipak su bili prilično kritični kada je u pitanju odnos države prema ovoj opštini da Vlada nema rješenje, da se ne ulaže ili da se ulaže prilično malo?

Odgovor Predsjednika: Ja sam to shvatio kao poziv za kvalitetniju saradnju i intenzivniji kontakt za bolje korišćenje onoga što su mogućnosti Plužina. Vi znate da je predsjednik Vlade imao u susret prazniku jedan jako dobar i dug sastanak sa predsjednikom Opštine i predsjednikom Skupštine opštine i da je iskazao uvjerenje i želju i namjeru za maksimalnom intenzivnom saradnjom i korišćenje resursa prostora Plužina. Ja sam ubijeđen da će i Elektropvireda imati razumijevanja za ovo što sam čuo. Da će kroz kontakt obostrano otvoren i intenzivan, iskoristiti ono što su i kvaliteti resursa ovog prostora, a što se tiče Elektroprivrede, izvršiti sve svoje obaveze koje je ugovorom preuzela.

Pitanje novinara: Htjeli smo da prokomentarišete posjetu američkog potpredsjednika Crnoj Gori. Koliko je ona značajna i osvrt na poruke koje se odnose na lidera Zapadnog Balkana kao pokretača razvoja i uopšte svega?

Odgovor Predsjednika: Svakako istorijska posjeta. Sa velikim zadovoljstvom ona je bila u Crnoj Gori. Ona je bila poruka i Crnoj Gori i regionu. Ona je bila poruka da SAD vide region kao prostor sa kojim će se očuvati partnerstva i da on pripada nesumnjivo zapadnim vrijednostima koje su interes Crne Gore. Mi smo ulaskom u NATO to i pokazali na sasvim jasan način i ja sam ubijeđen da je to bila posjeta dobrih poruka za perspektivu ovog regiona. Takođe, i poruke potrebe bolje međusobne saradnje među državama regiona. Potrebe da se posvetimo korišćenju onoga što su kvaliteti i mogućnosti te saradnje. Mi moramo međusobno da sarađujemo na jednom većem nivou, da ostvarimo sve benefite te saradnje, a očigledno je da i u okviru EU i SAD, neće izostati podrška i pomoć. Ova posjeta je bila izuzetno vrijedan dokaz toga.

Pitanje novinara: Neke od poruka odnose se na stanje u Crnoj Gori i na poziv na prevazilaženje krize. Da li Vi kao Predsjednik Države planirate neku inicijativu upravo ka prevazilaženju krize u Parlamentu i u Crnoj Gori?

Odgovor Predsjednika: Vi ste vidjeli iz riječi potpredsjednika Pensa da on smatra da je Crna Gora lider poruke stabilnosti, koja regionalno treba da se promoviše. To Crna Gora i čini. Mi jesmo prostor koji ima vrijednost stabilnosti, i ja se nadam da će se ono što je trenutna politička situacija upodobiti onome što je interes Crne Gore da nastavi da bude promotor stabilnosti. Čuli smo i njegove poruke u odnosu na potrebu da se dio opozicije koji se tretira kao građanska opozicija, vrati u Parlamentu i da unutar Parlamenta ostvaruje ono što su očekivanja njihovih birača. Dakle, bila je vrlo jasna poruka. Vjerujem da će se na pažljiv način analizirati i ubijeđen sam da će kroz to Crna Gora i tu vrstu poruke uputiti. Siguran sam da sve ono što je pozicija Crne Gore, kao države koja je posvećena promociji pravih demokratskih vrijednosti, će se nastaviti u Crnoj Gori i porukom iz Crne Gore prema regionu i dalje.

Pitanje novinara: A da li Vi konkretno u skladu sa svojim nadležnostima namjeravate aktivnije se uključiti u pozivanju i iniciranju prevazilaženju krize?

Odgovor Predsjednika: Ja sam ubijeđen da u okviru Parlamenta kriza treba da se prevaziđe i da predsjednik Parlamenta i predsjednik Vlade na vrlo jasan način i vrlo često upućuju poruku da se kriza prevaziđe kroz funkcionisanje Parlamenta u punom sastavu. Ja sam tu poruku više puta upućivao. Ja je u svakoj prilici upućujem. Mislim da je neuporedivo efektnije i, sa aspekta očekivanja glasača, efikasnije ostvarivati ono što je u institucijama sistema moguće ostvariti i ja se nadam da će to biti viđenje koje će se usaglasiti u okviru onih koji ne gledaju tako. opširnije
03.08.2017.

Predsjednik Vujanović uputio čestitku povodom Dana opštine Petnjica
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je čestitku povodom Dana opštine Petnjica, u kojoj se između ostalog navodi.

“Građanima i građankama Petnjice, odbornicima i odbornicama, vršiocu dužnosti predsjednika skupštine, Erolu Muratoviću i predsjedniku Opštine Samiru Agoviću, čestitam Dan opštine Petnjica.

Uvjeren sam da će izgradnja putne i ukupne infrastrukture doprinijeti daljem razvoju Petnjice - pravilnom korišćenju prirodnih i turističkih potencijala bihorskog kraja. Vjerujem da će se saradnjom Vlade Crne Gore i lokalne uprave, u skladu sa tradicionalnom privrženošću naših ljudi napretku svog kraja, nastaviti unapređenje uslova za život i rad, što će doprinijeti da Petnjica bude opština u kojoj se prepoznaju perspektive i mjesto u kojem se ostaje da bi se vrijednim radom živjelo u skladu sa savremenim tokovima – uspješno i sadržajno. Siguran sam da će se nastaviti sa ubrzanim razvojem sjevera u duhu opredjeljenja da ravnomjerno gradimo kvalitet života u Crnoj Gori, na dobrobit svih naših građana.

U to ime još jednom Vam čestitam Dan opštine i srdačno Vas pozdravljam“. opširnije
28.07.2017.

Predsjednik Vujanović na Drugoj sjednici Savjeta za saradnju sa iseljenicima
Uvaženi predsjedniče Parlamenta,
Visoke državne i lokalne zvanice,
Cijenjeni Prinče,
Predsjedniče i članovi savjeta,
Dragi iseljenici,
Dame i gospodo

Posebno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim i da iskažem poštovanje za sve ono što ste, kao iseljenici i kao organski dio Crne Gore i bitan dio njene promocije u međunarodnoj zajednici, učinili za Crnu Goru i njen prosperitet. Učinili ste to prije svega dajući nesebičnu pomoć obnovi crnogorske državnosti. Želim da vas uvjerim da se to u Crnoj Gori prepoznalo, da se vrlo uvažava i da se veoma pamti. Želim da vam iskažem zahvalnost za sve ono što ste učinili u razumijevanju unutrašnje i spoljne politike Crne Gore, prepoznajući sebe kao dio te spoljne politike i nalazeći u svom radu model da promovišete Crnu Goru u svim njenim vrijednostima. I na kraju želim da vam iskažem posebnu zahvalnost što prepoznajete da predstavljajući značajan dio Crne Gore promovišete ono što su njene vrijednosti u smislu njenih ekonomskih potreba i projekcija i vašeg prisustva, nadam se sve većeg u investicijama u Crnoj Gori.

Mislim da su za vaše djelovanje stvoreni svi neophodni uslovi. Prije svega donijeli smo kvalitetan Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Utvrdili Strategiju saradnje od 2015. do 2018. godine. Akcioni plan i niz drugih sprovedbenih dokumenata i mislim napravili dobru normativnu i dokumentacionu osnovu za vaše djelovanje. Napravljena je i kvalitetna infrastruktura koja obezbjeđuje da na nivou države Crne Gore, na nivou naših lokalnih jedinica, i na nivou svih subjekata crnogorskog društva, ostvarujemo dobru saradnju sa vama. Vlada je formirala Upravu za dijasporu. Unutar naše Skupštine funkcioniše Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, a formiran je i Savjet za saradnju sa iseljenicima kao međunarodna adresa komunikacije sa vama. I na kraju u organizacionom smislu i u smislu vaših aktivnosti preduzeli ste sve da promovišete ono što su ciljevi aktivnosti iseljenika za dobrobit Crne Gore, a i njih samih iseljenika.

Dakle, naša je obaveza kao onih koji obavljaju dužnosti o državi da prilikom međunarodnih posjeta i vaših dolazaka i aktivnosti u Crnoj Gori promovišemo ono što je državni odnos prema iseljenicima. Šta su moja iskustva i šta bih mogao da kažem kao neku moju impresiju i moguću sugestiju za budući rad. Dakle, bio sam ja i predsjednik Parlamenta, vidim to radi i predsjednik Vlade i ministri, uvijek u prilici u vašim domicilnim državama da se sretnem sa vašim predstavnicima. Poruka njima u djelovanju u domicilnim državama je da budu maksimalno posvećeni razvoju država u kojima žive i da svojim znanjem, autoritetom, iskustvom, ukupnom vrijednošću, doprinesu prosperitetu tih država. Zašto je to važno? Važno je da bi se pokazala prava vrijednost vašeg iseljeništva i da bi se u tim državama prepoznala posvećenost našeg iseljeništva u razvoju tih domicilnih država. Ali je važno i zbog naše državne politike, jer na temelju vašeg angažovanja u domicilnim državama, mi možemo kao država vašeg porijekla, da tražimo da se uvaži vaš položaj, da se afirmiše ili poboljša. Upravo zahvaljujući jednom takvom angažmanu mi smo bili u prilici da npr. u Srbiji tražimo da se Crnogorska zajednica konstituiše kao zakonom prihvaćena zajednica i obezbijedi sve ono što Vlada Srbije za tu zajednicu treba da da. Bili smo u prilici da na Kosovu tražimo da Crnogorci budu dio demografskog bića Kosova i da im se obezbijedi učešće u svim organima na Kosovu i podrška i pomoć na projektima koje naša zajednica čini na Kosovu. Da svuda u svim posjetama koje imamo saopštimo da je naš veliki interes da naši iseljenici kroz svoje udruženje i neposredno budu uvaženi. Druga poruka našim iseljenicima u iseljeničkim organizacijama je da imaju zajednički odnos prema domicilnim državama i očekivanjima koje imaju od njih. Dakle, naša udruženja imaju različite oblike djelovanja i aktivnosti i prenose interese regiona i grada i struke, ali su u smislu strateškog odnosa prema domicilnoj državi, po mom doživljaju, u obavezi da koordinirano djeluju. Nije dobro da se stvara utisak da naša iseljenička zajednica nema zajedničko djelovanje prema domicijelnoj državi, a bilo je tih primjera. Ja se sjećam kad sam prvi put pošao u zvaničnu posjetu Hrvatskoj da me tadašnji predsjednik Stipe Mesić molio da razgovaram sa predstavnicima našeg udruženja, jer bez obzira što su svi ti predsjednici tih udruženja vrlo ugledne ličnosti u Hrvatskoj, u nauci, kulturi, privredi, međusobno se ne slažu. Rekao sam Stipe je li to moguće, jer se mi u Crnoj Gori izuzetno slažemo i živimo u velikoj ljubavi. E on kaže tako kako živite u Crnoj Gori, tako i ti njih ovdje podsjeti, pa neka se međusobno usaglase. I naravno, ja sam odmah imao sastanak sa njima i mogu da kažem da sada naša udruženja u Hrvatskoj mogu da budu sjajan primjer i da već dugo godina funkcionišu kroz komunikaciju prema hrvatskim državnim organima na nevjerovatno usaglašen način. Mislim da je to jako važno, da to stvara jedan dobar utisak ozbiljnosti naše iseljeničke populacije i njihovih udruženja i da daje mogućnsot da se pokaže da Crna Gora upućuje zaista poruke harmonije i sklada koje treba da imamo u iseljeničkoj zajednici. Takođe bih sugerisao da prema Crnoj Gori idete jedinstveno. Dakle, iz svake domicilne države mislim da bi bilo dobro sada kroz aktivnosti Savjeta da imate usaglašene zahtjeve i očekivanja i da kroz te usaglašene zahtjeve i očekivanja stvorite mogućnost, državna politika prema vama ima jedinstven odnos. Nije tako, moram da kažem, ja dobijam pisma u kojima različita udruženja iskazuju različita očekivanja. Dobro je to da ide sve sa jedne adrese, da Savjet bude adresa koja će biti adresa međunarodne komunikacije, i da kroz nju ostvarujete ono što je organska veza svih vas sa Crnom Gorom, njenom državom i njenim stanovništem.

I na kraju, preporučio bih ono što je veliki interes Crne Gore i u čemu možete moćno da podržite Crnu Goru, a to je ulaganje u Crnu Goru. Dakle, mnogi od vas, a upoznao sam ih srećom bezbroj, a to pokazuje kako su naši ljudi uspješni u inostranstvu, jako uspjeli u biznisu. Ostvarili ogroman kapital, stekli veliki ugled u biznis zajednicima domicilnih država i uspjeli da se etabliraju mnogi od njih kao dobri primjeri biznisa u državama u kojima funkcionišu. Budimo iskreni nijesu mnogo uložili u Crnu Goru. Šta su razlozi? Ja bih kao predsjednik države te razloge tražio prije svega u nedovoljnoj infromisanosti od strane države Crne Gore. Naša dužnost je da informišemo sve naše koji su spremni da ulažu u biznis u Crnoj Gori, gdje mogu ulagati, kako mogu ulagati, kada mogu ulagati, pod kojim uslovima i sa kojim stepenom zaštite, a onda je to vjerovatno i nedovoljno interesovanje naše iseljeničke biznis populacije da ulažu ovdje. Ja vas pozivam da iskoristite sve one benefite koje Crna Gora ima. Znam i za Podgoricu, i za Cetinje, i za Berane, i za sve gradove Crne Gore koji su formirali biznis zone i mjere stimulansa, da se one posebno povoljno tretiraju za naše ljude u inostranstvu. Dakle, uložite ovdje. Ovdje su ulaganja isplativa. Ova država štiti uloženo. Ova država obezbjeđuje izvlačenje profita. Ona vrlo cijeni ono što se ulaže i ja vas pozivam da ulažete sa punim povjerenjem i uz garancije koje se daju. Posebno vas pozivam da ulažete na Sjever Crne Gore. Dakle, sa Sjevera Crne Gore naša Zajednica iseljenika, koja je brojna i jaka, i moram reći vrlo uspješna. Dakle, upoznao sam mnogo sjajnih ljudi i sjajnih ljudi biznisa, recimo u Turskoj, koji su sa svojim kapitalom vrlo kvalitetno zarađenim i vrlo kvalitetno promovisanim spremni da ulažu u Crnu Goru ako se obostrano na to pozovemo. Dakle, predlažem, jer nama je kvalitet života sada osnovni državni zahtjev, da pomognete u poboljšanju kvaliteta života u Crnoj Gori. Važno je da vaša iskustva, vaš kapital, vašu emociju prema Crnoj Gori, iskoristimo kao poziv ostalima da ulažu u Crnu Goru. Jer, ako naši ljudi iz inostranstva ulažu ovdje onda je lakše, efektnije, efikasnije i svakako uspješnije pozvati druge. Ja vam želim uspješan rad. Želim vam dane iseljenika da ih proslavite na pravi način. Čestitam dobitnicima koje uglavnom sve znam i vrlo poštujem. Prema Ljubi Radanoviću imam jednu posebnu uspomenu iz vremena njegovog sporta i želim vam da budete posvećeni Crnoj Gori u mjeri emocija prema njoj. Ja vam želim, i to uvijek saopštavam, da Crna Gora bude uvijek vječna, ali prije te poruke Da je vječna Crna Gora, želim da Bog čuva Crnu Goru i da nam donese i slogu i mir. Treba nam mnogo sloge, treba nam mnogo ljubavi. Mir smo obezbijedili zauvijek, ali nam treba i pomoć da se sačuvamo zajedno, da bi zajedno išli u budućnost. Dakle, mnogo smo podijeljeni, mnogo ima razlika. Veoma smo se specijalizovali u produbljivanju razlika. Ja to kažem našim prijateljima iz iseljeništva i pomognite vi izvana da se vidi da ste vi složni da bi mi ovdje bili još više složni. Jedino složni, i jedino zajedno, okrenuti jedni prema drugima možemo da gradimo svijetlu budućnost za sve građane Crne Gore.
Hvala vam. opširnije
27.07.2017.

Predsjednik Vujanović primio novoimenovanu ambasadorku Crne Gore u Italiji
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas novoimenovanu ambasadorku Crne Gore u Republici Italiji Sanju Vlahović pred preuzimanje ambasadorske dužnosti u Rimu.

Predsjednik Vujanović je naglasio posebnu vrijednost saradnje sa Republikom Italijom ocjenjujući da je naše članstvo u NATO-u šansa unapređenja saradnje i inteziviranja partnerstva. Iskazao je poštovanje za maksimalnu posvećenost novimenovane ambasadorke u saradnji sa Italijom u period dok je obavljala dužnost ministarke nauke kada je i potpisan međudržavni Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji. Ovaj sporazum je bio osnova za Sporazum sa Nacionalnim savjetom za nauku Italije, na temelju koga su realizovani i ostvaruju se brojni projekti u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u Crnoj Gori. Upravo ovakva posvećenost prepoznata je u Italiji i bila je osnovom da predsjednik Italije novoimenovanu ambasadrku odlikuje najvećim državnim odlikovanjem za unapređenje međudržavnih odnosa.

Novoimenovana ambasadorka Vlahović je saopštila da je obavila široke pripreme pred odlazak na diplomatsku dužnost i da će koristeći bogata iskustva saradnje, biti makimalno posvećena uspjehu njene važne diplomatske misije.

Predsjednik je uputio iskaze visokog poštovanja u obavljanju diplomatske misije predhodnom ambasadoru Antunu Zbutegi. opširnije
21.07.2017.

Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovane ambasadorke Filipina u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma novoimenovane izvanredne i opunomoćene ambasadorke Republike Filipina Maria Fe Tanabe Pangilinan, koja će svoju dužnost u Crnoj Gori obavljati na nerezidentnoj osnovi.

Predsjednik je ukazao da je neophodno posvetiti se unapređenju saradnje Crne Gore i Filipina. Konstatovao je potrebu boljeg predstavljanja mogućnosti saradnje, naročito u ekonomskoj sferi, kroz biznis forume i ohrabrivanja direktnog kontakta među privrednicima, ali i zaključenje međudržavnih ugovora za obezbjeđenje kvalitetne saradnje.

Ambasadorka Pangilinan saglasila se sa ocjenom državnih odnosa i sugestijama za unapređenja ukupne saradnje, ističući da će svoju diplomatsku misiju posvetiti tom cilju. opširnije
21.07.2017.

Predsjednik Vujanović primio akreditivna pisma novoimenovane ambasadorke Austrije u Crnoj Gori
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas u rezidenciji na Cetinju akreditivna pisma novoimenovane izvanredne i opunomoćene ambasadorke Republike Austrije Anna Jankovic, koja će svoju dužnost u Crnoj Gori obavljati na rezidentnoj osnovi.

Predsjednik je iskazao zadovoljstvo sadržajnim i intenzivnim odnosima Crne Gore i Austrije, posebno afirmišući činjenicu da je Austrija treći najveći investitor u Crnoj Gori. Ukazao je na mogućnosti daljeg unapređenja saradnje, naročito u turizmu i enrgetici. Saopštio je zahvalnost za kontinuiranu podršku Austrije našim evropskim integracijama, te je u svijetlu činjenice da će Austrija u drugoj polovini 2018-te godine predsjedavati EU, podsjetio da Crna Gora u narednoj godini očekuje ubrzano zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Ambasadorka Janković saglasila se sa Predsjednikovom ocjenom kvalitetnih državnih odnosa i mogućnostima za unapređenja ukupne saradnje, ističući da će Austrija i nadalje snažno podržavati evropske integraciije Crne Gore I prepoznajući Crnu Goru dobrim primjerom regiona. Sagalsila se da treba zajednički iskoristiti prostor unapređenja ekonomske saradnje.
opširnije
21.07.2017.

Predsjednik Vujanović u Beranama
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Beranama, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Berane povodom Dana Opštine.

Pitanje novinara: Danas smo čuli dosta dobrih stvari o Beranama. Ipak ono što Vi smatrate najznačajnijim po čemu bi Berane mogle da budu primjer ostalim opštinama u Crnoj Gori.

Odgovor Predsjednika:
Ja bih prije svega građanima i građankama Berana, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Opštine, odbornicima, čestitao Dan Berana. Iskazao sam poštovanje prema zaista brojnim i vidljivim uspjesima. Govorio je o tome i predsjednik Opštine. Vidjeli smo u jednom dobrom prikazu, jedna sjajna godina, da su iskorišćeni resursi Berana, da je unaprijeđena komunalna infrastruktura, da je ovu godinu obilježilo otvaranje rekonstruisanog hotela koji je u mnogo čemu bio znak prepoznavanja turističko-ugostiteljskog sadržaja. Gradski hotel koji je bio neophodan i kao šansa da se doprinese u turističko-ugostiteljskom i ukupnom smislu jednom dobrom imidžu Berana. Berane imaju jasnu projekciju svog razvoja. Ja želim da se njihovi planovi ostvare, da zaista kvalitet života u Beranama bude u skladu sa resursima Berana i da se obezbijedi razvoj Berana koji će osigurati da ovdje ljudi kvalitetno žive. Mislim da Berane i ukupno vasojevski kraj zavređuju i obaveza je svih od države do lokalne uprave, svih onih koji su posvećeni razvoju zajedničkim radom, valorizuju te vrijednosti u korist kvaliteta života svih građana Berana.

Pitanje novinara: Falilo je malo više priče o industriji i privredi i planova u vezi sa tim?

Odgovor Predsjednika: Ja mogu da kažem da je veliki učinak ove lokalne uprave valorizacija biznis zone Berana, koja bi morala da bude magnet za investitore. Ovdje je obezbijeđen dobar nivo stimulativnih mjera i zaštićena ulaganja. Ja pozivam sve investitore da u taj prostor ulažu. Berane su pokazale da mogu da iskoriste ono što su vrijednosti. Ja sam ubijeđen da ovaj kvalitet ponude u sektoru ekonomije je dobra šansa svih onih koji će da ulažu i zaista promovišem svuda, evo i sa ovog mjesta, potrebu da se ovdje ulaže. Ovdje se može kvalitetno uložiti. Može se obezbijediti dobar profit. Opština i država su osigurali garancije i mislim da nema niti jednog ulaganja koje se ovdje neće isplatiti. opširnije
21.07.2017.

Predsjednik Vujanović uputio čestitku povodom Dana opštine Šavnika
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je čestitku povodom 22. jula - Dana opštine Šavnika, u kojoj se između ostalog navodi.

“Svim gradjanima i građankama Šavnika, odbornicima i odbornicama, predsjednici Skupštine Nadeždi Kotlici i predsjedniku Opštine Mijomiru Vujačiću, čestitam 22. jul – Dan opštine.

Brojni su resursi koji pravilnom i sveobuhvatnom valorizacijom mogu doprinijeti da Vaša opština bude prosperitetno mjesto u kojem se ostaje, stvara - kvalitetno i sadržajno živi. Unaprijeđena putna infrastruktura, neponovljiva priroda i tradicionalna preduzimljivost ljudi ovog kraja, uz intenzivnu saradnju lokalne uprave i državnih organa doprinijeće daljem napretku Šavnika, pred kojim su dobre poljoprivredne i turističke razvojne persepektive, na dobrobit svih građana Crne Gore.

U to ime još jednom Vam čestitam Dan opštine Šavnik i srdačno Vas pozdravljam”. opširnije
20.07.2017.

Predsjednik Vujanović primio vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu (SACEUR)
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primiće je danas vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu (SACEUR), generala Kertis Skaparoti-a.

Predsjednik Vujanović je ponovio i naglasio zadovoljstvo da je Crna Gora punopravnim članstvom u NATO-u uputila jasnu poruku da, svojim ukupnim kapacitetima, ima mogućnost brzih integracija čime je, dodatno, pokazala da je sposobna da ubrza i evropske integracije. Članstvo u NATO-u Crna Gora doživljava doprinosom stabilnosti regiona ali i vrijednosti i značaja NATO saveza. Iskazao je uvjerenje da će članstvo u NATO-u afirmisati ukupne razvojne mogućnosti Crne Gore uključujući i prospreritet njene ekonomije.

General Kertis Skaparoti se tokom posjete osvjedočio da je Vojska Crne Gore ostvarila sve visoke vojne standarde i da postoji njena puna spremnost da afirmiše sve vrijednosti NATO-a koje su u funkciji očuvanja mira i stabilnosti. Posebno je naglasio značaj učešća Crne Gore u mirovnim misijama siguran da će sada, kao članica NATO-a, nastaviti da ostvaruje taj važni zadatak NATO-a. opširnije
Prethodni
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora