04.04.2016.


Predsjednik Vujanović primio predstavnike studenata povodom 4. aprila – Dana studenata
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je povodom 4. aprila – Dana studenata primio predstavnike studenata tri univerziteta u Crnoj Gori i fakulteta za državne i evropske studije.

Čestitajući studentima praznik predsjednik Vujanović je istakao značaj obrazovanja u sveri društvenog razvoja, naglašavajući permanentnu potrebu podizanja kvaliteta studiranja i studentskog standarda. U tom kontekstu Predsjednik je istakao zadovoljstvo realizacijom projekata u okviru kojih su u kontinuitetu popravljani uslovi stanovanja u sedam učeničko – studentskih domova, zaključno sa adaptacijom druge faze Novog studentskog doma u Podgorici. Potenciran je i značaj izgradnje Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore čime su stvoreni uslovi za značajno unaprijeđenje kulturnog i sportskog života studentske populacije.Takođe je istaknut značaj činjenice da je studentska populacija neposredni akter kreiranja politike visokog obrazovanja čime se poštuje jedan od temeljnih reformskih principa koji podrazumijeva uključivanje studenata kao ključnih partnera u obrazovni proces.

Predstavnici tri univerziteta i FDES-a upoznali su Predsjednika sa programskim aktivnostima na planu unapređenja i razvoja studentskog života. Sa aspekta zapošljavanja naglašena je neophodnost usklađivanja potreba tržišta rada sa upisnom politikom i studijskim programaima.

Univerzitet Crne Gore su na sastanku predstavljali: Miloš Pavićević, Miloš Vujošević, Dražen Gazivoda, Miloš Milić; UDG: Nikola Bošković, Zoran Dabetić; Univerzitet Mediteran: Tomislav Turanjanin, Aleksandra LJumović; Fakultet za državne i evropske studije: Matija Đurđevac.

Na sastanku je učestvovao i ministar prosvjete Predrag Bošković.


Broj čitanja: 136

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora