23.04.2016.


Njujork: Predsjednik Crne Gore na plenarnoj sesiji Generalne Skupštine UN
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović govorio je u okviru plenarne sesije Generalne Skupštine UN koja je posvećena Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama.

Prenosimo govor Predsjednika Vujanovića.


Ekselencije,
Dame i Gospodo,

Prošlu godinu obilježilo je usvajanje tri istorijska razvojna dokumenta – Agende 2030 zajedno sa Akcionom agendom iz Adis Abebe, Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa i, konačno, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Višegodišnji pregovori su dokazali da, i u vremenima krize, Ujedjinjene nacije mogu da zajednički definišu ambiciozne, univerzalno primjenjive ciljeve sa jasnim smjernicama za zajedničko djelovanje. Ciljeve koji istovremeno imaju dovoljno fleksibilnosti za nacionalne razlike, i sposobnosti svih zemalja pojedinačno.

Usvajanje ova tri globalna dogovora predstavlja potvrdu spremnosti svih država i odgovornih subjekata da doprinosu transformaciji globalnih ekonomija i društava za održivi razvoj. Crna Gora je, i pored malog udjela u globalnim emisionim i populacionim statistikama, suštinski posvećena da doprinese sprovođenju novog globalnog razvojnog okvira. Spremna je da odgovorno i održivo upravlja svojim razvojnim potencijalima uz minimalni uticaj na životnu sredinu i promjenu klime i time za održivi razvoj i klimatske promjene.

U tom kontekstu, Crna Gora je snažno podržala uspješno okončanje 21. zasijedanja Okvirne konvencije o klimatskim promjenama. U skladu sa odredbama Pariškog sporazuma, Crna Gora će potvrditi svoj Namjeravani nacionalni doprinos (INDC) smanjenju emisija gasova staklene bašte. Ovo sa težnjom da, u duhu širokog konsultativnog i inkluzivnog procesa, proceduru potvrđivanja završi u što kraćem roku, doprinoseći njegovom brzom stupanju na snagu i početku sprovođenja.

Crna Gora se svojim INDC-ijem obavezala na ambiciozan cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) od 30 % u odnosu na baznu 1990. godinu. Mapa puta za ostvarenje ovog cilja sadrži opsežne mjere koje će se sprovoditi na više kolosjeka. Uz ove, za Crnu Goru je posebno važno i definisanje i sprovođenje aktivnosti za prilagođavanje promjeni klime, što će biti naš i globalni fokus u narednom periodu.

U cilju integrisanja klimatskih ciljeva u cjelokupnu razvojnu agendu Crna Gora je pitanja ublažavanja uticaja klimatskih promjena i razvoja adaptacionih mehanizama uključila u strateške ciljeve i mjere, u okviru nacrta Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine koju će Vlada Crne Gore usvojiti u junu ove godine. Ona predstavlja krovni nacionalni strateški dokument za sprovođenje politike održivog razvoja do 2030. godine, a samim tim i Platformu za integrisanje Agende održivog razvoja do 2030. godine i ciljeva održivog razvoja u nacionalne planove i programe.

U zaključku, Crna Gora snažno dijeli uvjerenje da Pariški sporazum o klimatskim promjenama predstavlja temelj daljih napora za očuvanje dugoročne klimatske stabilnosti kao mehanizama koji svim državama, bez obzira na njihov stepen razvoja, omogućava progresivno postizanje konačnog cilja - boljeg kvaliteta života za sve i na svim prostorima.


Broj čitanja: 481

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora