08.06.2016.


Predsjednik Crne Gore i predsjednica Malte na Biznis forumu u PKCG
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjednica Republike Malte Mari Luiz Koleiro Preka danas su u Podgorici učestvovali na Biznis forumu, koji je organizovan u Privrednoj komori Crne Gore, u sklopu zvanične posjete predsjednice Malte.

Prenosimo obraćanje predsjednika Vujanovića:

Uvažena predsjednice Republike Malte Koleiro Preka,
Cijenjeni ministri,
Uvaženi predsjedniče Privredne komore Crne Gore i potpredsjedniče Privredne komore Republike Malte,
Poštovani učesnici ovog Biznis foruma,

Ja želim prije svega da iskažem zadovoljstvo da smo dobili priliku da se obratimo ovako brojnoj i važnoj biznis delegaciji u ovom bitnom dijelu posjete Predsjednice Malte Crnoj Gori. Što se tiče naših međudržavnih odnosa ova posjeta je u funkciji potvrde izuzetno bliskih i sadržajnih međudržavnih odnosa. Mi zaista imamo dobru komunikaciju na svim nivoima, kako u komunikaciji na najvišem nivou predsjednika država, tako u komunikaciji saradnje dvije vlade, dva parlamenta i svih državnih organa. Prema tome, ovi susreti su uvijek obaveza da potvrdimo maksimalno bliske državne odnose, ali i da iskoristimo šansu da ih unaprijedimo u onoj oblasti u kojima ih možemo unaprijediti. A to je svakako ekonomska saradnja.

Za ekonomsku saradnju smo napravili maksimalne uslove, ali rezultati nijesu na nivou željenog, a željeni nivo se upravo vašom inicijativom može ostvariti. Kada kažem da smo obezbijedili maksimalne uslove mislim da su dvije države učinile praktično sve da bi se stvorio dobar okvir za biznis saradnju. Zaključili smo najvažnije međudržavne ugovore – ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ugovor o zaštiti i promociju investicija, memorandum o ekonomskoj saradnji, ugovor o saradnji u zdravstvu i medicinskih fakulteta, ugovor o saradnji u turizmu i ugovor o saradnji u obrazovanju. Dakle, u svim oblastima gdje su dvije države trebale da završe ono što je ugovorna baza mi smo završili na kvalitetan način.

Međusobno smo se dobro upoznali kroz brojne biznis forume. Privredne komore i udruženja poslodavaca i ljudi iz biznisa dvije države su imale vrlo intenzivnu komunikaciju. Možemo reći da smo postigli rezultat koji je vidljiv, ali i rezultat saradnje koji je daleko od maksimuma. Naša privredna saradnja u tržišnoj razmjeni je na vrlo niskom nivou. Tačno je da mi imamo suficit sa Maltom. Takođe je tačno da je ta trgovačka razmjena takva da postoji kao takva između kompanija koje nijesu na vrhu svoje vrijednosti i reputacije. Takođe u turizmu nijesmo ostvarili turističku razmjenu na nivou mogućeg. Mislim značajno zbog odsustva dobre avio-konekcije, kroz državne kompanije i kroz lou kost kompanije koje smo uvijek predlagali da pokušamo da angažujemo za bolju turističku konekciju. I na nivou investicija Crna Gora je nešto preko 39 miliona eura imala investicija iz Malte koje su bile u različitim oblastima i koje su bile u nivou onoga što je uglavnom pojedinačna inicijativa ljudi iz biznisa. Ono što raduje je da sada imamo sjajnu investiciju na Možuru u vjetrogeneratorima koja je na nivou od 80 miliona eura i koja je planirana da se završi do kraja naredne godine, i koja pokazuje da kroz samo jednu investiciju ostvarujemo veće investiciono povezivanje u odnosu na prethodnih deset godina.

Šta je naša zajednička obaveza i naša zajednička šansa? To je promocija naše saradnje u svim sferama biznisa koja ima širok prostor realizacije. Ovdje ste u okviru biznis delegacija da iskažete pojedinačne biznis inicijative vaših kompanija i vaših pojedinačnih biznisa i država će ih apsolutno maksimalno podržati i učiniti sve da se ako treba ovakav biznis okvir i pojača u onim segmentima koje budete prognozirali kao nužne. Međutim, ja bih volio sa ove pozicije da mi iz naše delegacije našim biznisi prijateljima iz Malte iskažemo ono što nudimo sa aspekta mogućnosti državne saradnje i komunikacije kroz biznis. Mislim na Luku Bar i Slobodnu bescarinsku zonu koje imaju sjajnu ponudu za naše prijatelje iz Malte. Mislim na naš Regionalni vodovod koji u raznim varijantama može da da zaista sjajnu ponudu za biznis iz Malte. Na našu turističku ponudu rizortima iz bivših vojnih objekata, posebno na sjeveru, koji mogu da budu vrlo atraktivni za biznis iz Malte u zimskom turizmu. I mislim na ono što je punuda iz oblasti zdravstva koje možemo u zdravstvenom turizmu da ponudimo kroz ono što država u svojoj infrastrukturi posjeduje. Pozivam vas da u tom smislu učinite krajnje konkretne ponude, da saopštite ono što je državni odnos maksimalne naklonosti države, da stvori i okvir i garanciju za realizaciju tih projekata i da iskoristimo sve ovo o čemu je potpredsjednik Privredne komore Malte govorio. Zaista širok prostor mogućnosti, kvaliteta i visokog nivoa ekonomije Malte i u sferi turizma, pomorstva, i zdravsta, i našim ponudama napravimo mogućnost da ekonomski konektujemo u toj oblasti na najbolji način.

Ovaj dio posjete uvažene Predsjednice Malte i ja i ona doživljavamo posebno važnim. On zavisi od države i državne politike i budite sigurni da će državna politika Crne Gore i Malte biti maksimalno posvećena da da ukupno ohrabrenje i dobar okvir. Mislim da to prije svega zavisi od vas. Dakle, zavisi od vaših biznis inicijativa, zavisi od vaših biznis aktivnosti i od toga šta vi projektujete u vašem biznisu. Ja vas pozivam da projektujete dobro partnerstvo i saradnju, a od dvije države ćete imati maksimalnu podršku i pomoć.


Broj čitanja: 155

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora