15.06.2016.


Održana 30. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene
Danas je u Podgorici održana 30. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović.

Na današnjoj sjednici razmotren je Prijedlog nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine kao krovne i dugoročne razvojne strategije Crne Gore koji je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice Nacionalnog savjeta održane u decembru mjesecu 2015. godine i uzimajući u obzir preporuke i stavove iznesene tokom javne rasprave u periodu od februara do aprila mjeseca 2016. godine. Nacionalni savjet je ocijenio da je riječ o dokumentu koji je u potpunosti usklađen sa zahtjevima Ujedinjenih nacija i koji po ocjenama relevantnih međunarodnih organizacija predstavlja jedan od do sada najbolje pripremljenih strateških dokumenata održivog razvoja. Zato će NSOR do 2030. godine biti predstavljena u julu mjesecu na zasijedanju Političkog foruma na visokom nivou u okviru Savjeta UN-a za socijalna i ekonomska pitanja.

U skladu sa ovako koncipiranom NSOR do 2030. godine ocijenjeno je neophodnim da se Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem transformiše u Državni savjet za održivi razvoj.

Nacionalni savjet je razmotrio Nacionalnu strategiju aproksimacije u oblasti životne sredine i predložio Vladi Crne Gore da je usvoji kako bi njena implementacija odmah otpočela
.
Razmotren je i podržn i predlog za uspostavljanje Koordinacionog tijela za integralno upravljanje obalnim područjem koje će funkcionisati kao stalno stručno tijelo Nacionalnog savjeta. Na taj način biće unaprijeđena realizacija prioriteta u okviru održivog razvoja obalnog područja u skladu s Akcionim planom Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore usvojene juna mjeseca 2015. godine. Konstatovan je i napredak u pripremi Prijedloga Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore nakon javne rasprave završene u martu mjesecu o.g.
Na današnjoj sjednici posebna pažnja poklonjena je pitanju efikasne organizacije sistema upravljanja vodama, zaštiti ovog izuzetnog prirodnog resursa Crne Gore i stvaranju uslova za sprovođenje sveobuhvatnog i kontinuiranog praćenja kvaliteta voda. Posebno je akcentovan značaj uspostavljanja zajedničke prekogranične komisije za unapređenje saradnje Crne Gore i Albanije s aspekta održivog upravljanja resursima na području rijeke Bojane i Skadarskog jezera.


Broj čitanja: 132

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora