11.07.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom dopisa Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću od Mr Alekse Bečića predsjednika Demokratske Crne Gore od 10.07.2016. godine predsjednik Vujanović je obavjestio o sljedećem:

„Analizirajući Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list CG“, br. 54/11, 27/13, 62/13, 12/14 i 3/16), Zakon o Glavnom gradu („Službeni list RCG“, br. 65/05 i („Službeni slit CG“ , br. 88/09, 72/10 i 2/16) i Zakon o izboru odbornika i poslanika, ( Službeni list RCG br- 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i „Službeni list CG“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16) ukazujem na sljedeće:

Zakon o izboru odbornika i poslanika na krajnje eksplicitan način utvrdio je raspisivanje izbora za odbornike i poslanike . Naime, članom 14 ovog Zakona izbori se održavaju najkasnije petnaest dana prije isteka izbornog perioda odbornika a održavaju se tako da od dana raspisivanja do održavanja ne može proteći manje od 6o dana ni više od 100 dana. Dakle, ne postoji mogućost raspisivanja izbora u tekućem ( mandat odbornika traje 4 godine shodno članu 5 ovog Zakona), sem ako se mandat ne skrati odlukom Skupštine. Naravno, novoformirane opštine podrazumijevaju raspisivanje izbora uz uslov da te opštine dobiju samostalan status.

U konkretnom slučaju gradske opštine Tuzi i Golubovci su Zakonom o teritorijalnoj organizaciji , (član 2 i član 16 tačka 8) promijenile status iz gradskih opština u opštine u okviru Glavnog grada. To praktično znači da su dobile svoju teritoriju koja je označena članom 5 ovog Zakona, ali je ta teritorija ostala u okviru teritorije Glavnog grada. Opštine u sastavu Glavnog grada nastavile su da koriste budžet Glavnog grada , a građani Golubovaca i Tuzi zadržali su pravo glasa za odbornike Skupštine Glavnog grada. Prema tome, opštine u sastavu Glavnog grada nijesu dobile status samostalnih opština, koji bi obavezivao na raspisivanje izbora. Tekući mandat odbornika u Skupštini opština Tuzi i Golubovci ne može se prekinuti odlukom o raspisivanju izbora za odbornike jer bi se time direktno ignorisao tekući mandat odbornika za koji su građani glasali na predhodnim izborima. Time bi se takođe ignorisalo temeljno ustavno opredjeljenje iz člana 2 stav 3 Ustava Crne Gore da se ne može uspostaviti vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima.

Ovakvo normativno određenje raspisivanje izbora za odbornike u tekućem mandatu, a bez osnivanja samostalne opštine, onemogućava raspisivanje izbora za odbornike u opštinama Tuzi i Golubovci u okviru Glavnog grada. Oni bi se mogli raspisati samo ako bi odbornici skupština Tuzi i Golubovci skratili svoj mandat“.


Broj čitanja: 107

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora