22.07.2016.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Služba za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore obavještava o sledećem:

Suočen sa višemjesečnim insinuacijama i podmetanjima, za aktuelnu Crnu Goru podrazumijevajuće i uvredama i omalovažavanjima, zbog navodne obaveze zakazivanja izbora u Glavnom gradu Podgorici, i opštinama u okviru Glavnog grada, Tuzi i Golubovci, Predsjednik Crne Gore, radi informisanja javnosti, prinuđen je da obavijesti o sljedećem:

Obaveza Predsjednika države za zakazivanje izbora, na državnom i lokalnom nivou utvrđena je Zakonom o izboru odbornika i poslanika koji krajnje eksplicitno određuje uslove zakazivanja koji se ne mogu tumačiti prema dnevno političkim potrebama. Naime, ovim zakonom izričito je propisano da se redovni izbori zakazuju najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda, a održavaju se tako da od dana raspisivanja do dana održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana (član 14 ovog Zakona). Vanredni izbori mogu se zakazati, samo i isključivo, ako se skrati mandat skupštine – na državnom ili lokalnom nivou. Svako zakazivanje izbora u trajanju tekućeg mandata skupštine – Skupštine Crne Gore ili skupština Glavnog grada, Prijestonice ili opština bila bi direktna zloupotreba zakazivanja izbora i prekida tekućeg mandata. Time i temeljnog ustavnog načela iz člana 2 stav 3 Ustava Crne Gore da se ne može uspostaviti vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima. Dakle, ako bi predsjednik države zakazao izbore u toku trajanja mandata na koji su birani poslanici ili odbornici, on bi direktno ignorisao volju građana sa namjerom da stvori uslove da se zloupotrebom raspisivanja izbora pokuša konstituisanje nelegitimne skupštine.

U konkretnom slučaju Zakonom o teritorijalanoj organizaciji Crne Gore, njenim poslednjim izmjenama, unaprijeđen je status grdskih opština Golubovci i Tuzi, u sastavu Glavnog grada, u opštine Golubovci i Tuzi, takođe u sastavu Glavnog grada. Time je status lokalne samouprave, u sastavu Glavnog grada, promijenjen i unaprijeđen ali su Tuzi i Golubovci ostali dio Glavnog grada. Njihova teritorija, iako opredijeljena naseljima, ostala je u sastavu Glavnog grada. Opštine u sastavu Glavnog grada nastavile su korišćenje budžeta Glavnog grada, a građani Golubovaca i Tuzi sačuvali su pravo da pored svojih lokalnih skupština biraju odbornike u Skupštini Glavnog grada. Ovaj zakon po svojoj funkciji opredjeljuje teritorijalnu organizaciju Crne Gore, uslove način i postupak teritorijalnog organizovanja i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju ( član 1 ovog zakona ). Odredbom člana 7 ovog zakona nabrojane su opštine među kojima, naravno, nema Tuzi i Golubovaca, jer su one u okviru Glavnog grada. To znači da ovaj zakon niti smije niti bi u bilo kojoj državi mogao opredijeljivati obavezu raspisivanja izbora i uslove za to. To svuda, pa i kod nas, pripada zakonu koji to propisuje. U konkretnom slučaju, ponavlja se i ističe, ono što je svima jasno - Tuzi i Golubovci nijesu konstituisani kao samostalne opštine niti su ovim zakonom, dosledno tome, označene među njima. Samo je izmijenjen njihov status u okviru Glavnog grada uz veći nivo lokalne samouprave i unaprijeđenu poziciju lokalne jedinice Glavnog grada. Prema tome, apsolutno ne postoji osnov za zakazivanjem izbora u Glavnom gradu, i njegovim opštinama Golubovci i Tuzi. To zakazivanje bi bilo posledica drastične zloupotrebe tumačenja zakona koji je pogrešno tretirao pitanje koje nije u njegovoj ingerenciji. Prema tome, Glavni grad, Golubovci i Tuzi mogu imati izbore, prije isteka mandata, samo ako njihove skupštine skrate mandat.


Broj čitanja: 150

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora