04.01.2017.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl.list CG“, br. 1/07 i 38/13), člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG„ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, i „Službeni list CG“ br. 46/11, 14/14,47/14,12/16) i člana 42. stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03,28/04,75/05 i 13/06 i „Sl.list CG“ br. 88/09, 3/10 ,38/12 i 10/14, 57/14,3/16), donosim,


O D L U K U


1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Nikšić.

2. Izbori će se održati 12. marta 2017. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi.Broj: 01-20
Podgorica, 04.01.2017. godine


Predsjednik Crne Gore
Filip Vujanović


Broj čitanja: 175

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora