16.06.2017.


Održana 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene
Danas je u Danilovgradu održana 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao Filip Vujanović, predsjednik Nacionalnog savjeta. U radu sjednice učestvovali su i podpredsjednik Vlade, magistar Milutin Simović, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, ministarka nauke dr Sanja Damjanović i predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović.

Nacionalni savjet je podržao aktivnosti koje je predstavila ministarka nauke dr Sanja Damjanović, a koje se odnose na izgradnju buduće naučno-tehnološke infrastrukture uspostavljanjem Centralne jedinice Naučno-tehnološkog parka u Podgorici i pokretanjem Inicijative za osnivanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi sa misijom "Nauka za mir". Riječ je o izuzetno značajnim aktivnostima koje će omogućiti uspostavljanje optimalne platforme za stavljanje rezultata naučnih istraživanja u funkciju unaprjeđenja ekonomskog razvoja i zdravlja stanovništva.

Nacionalni savjet je razmotrio Socio-ekonomsku analizu koja je priprmljena u okviru Predloga Zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma. Podržan je predlog obima i strukture investicionih ulaganja za dostizanje nacionalno utvrđenog cilja smanjenja emisija gasova s efektom staklene bašte za 30 % do 2030. godine u odnosu na nivo emisija u baznoj 1990. godini.
Ukazano je na značaj kontinuirane saradnje Vlade i privrednih subjekata odgovornih za realizaciju projekata za povećanje energetske efikasnosti, unaprjeđenje industrijskih tehnologija u metalnom sektoru, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije do 33 % i modernizaciju u sektoru proizvodnje energije.

Ocijenjeno je da Akcioni plan za održivi razvoj Glavnog grada predstavlja optimalan okvir za povezivanje djelovanja Glavnog grada s aktivnostima u kontekstu sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja. Preporučeno je da se Akcioni plan dostavi Skupštini Glavnog grada na usvajanje. Donošenjem ovog dokumenta Podgorica će biti prvi grad u regionu, ali i među prvim gradovima u Evropi, koji će započeti implementaciju Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Iskazana je podrška i ostalim inicijativama lokalnih samouprava koje su usmjerene na stvaranje optimalnih uslova za održivi lokalni razvoj.

Nacionalni savjet je podržao Analizu razvoja povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća u opštinama Mojkovac, Bijelo Polje i Berane u kontekstu stvaranja povoljnijeg regulatornog i strateškog okvira za uvođenje podsticajnih mjera za zelene djelatnosti i povećanje broja zelenih poslova. Rezultate ove analize čiju je izradu podržala Međunarodna organizacija rada treba integrisati u razvojne planove lokalnih samouprava.

Nacionalni savjet je razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti.


Broj čitanja: 99

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora