13.08.2017.


Predsjednik Vujanović u Mojkovcu
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je danas u Mojkovcu, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici SO Mojkovac povodom Dana Opštine.

Želim građanima i građankama, odbornicima, predsjedniku Skupštine opštine i predsjedniku Medojeviću da čestitam praznik. Da iskažem poštovanje za sve ono što je učinjeno između dva praznika. Vidjeli ste da je učinjeno mnogo i da se planira mnogo i da je vrlo konkretno započeta realizacija projekta valorizacije Bjelasice i da je to projekat koji je zaista od posebnog značaja za Mojkovac i koji bi mogao da podigne kvalitet života u Mojkovcu i da valorizuje na jednom važnom dijelu izuzetne potencijale Bjelasice. Razgovarali smo o realizaciji tog projekta i na Savjetu za održivi razvoj i klimatske promjene. Preuzeo sam obavezu da sa dijelom savjeta dođem i obiđem Mojkovac i taj dio Bjelasice. Dogovorio se danas sa predsjednikom Opštine da to bude tokom septembra mjeseca i očekujem da ćemo tada imati informaciju detaljniju za javnost i veoma jasnu o dinamici realizacije projekta. Očekujem da će se pristupni put u ovoj dimanici o kojoj je predsjednik Opštine govorio i realizovati se i da će se uz to što će se omogućiti bolji pristup Bjelasici napraviti ono što je nužno za Mojkovac. Da se obezbijedi priključni pravac za put Berane, Lubnica, Kolašin da se i kroz to prema Beranama napravi kraća saobraćajna relacija. Dakle Mojkovac može biti primjer dobre valoraizacije ograomnih potencijala. Može biti primjer kako se i preduzetništvo kvalitetno promoviše i kako se infrastruktura unapređuje na najbolji način. Ja želim predsjediku Medojeviću i negovoj administraciji da čestitam na onome što su uradili. Želim da iskažem izuzetno poštovanje za ono što je Vlada namjerila i čini za prostor Mojkovca i sjevera Crne Gore i vjerujem da saradnja sa Vladom, ali i sa drugim koji se brinu o razvoju lokalne uprave, Mojkovac dalje unapredovati obezbjeđujući još bolji kvalitet života i bolju valorizaciju zaista a izuzetnih potencijala Mojkovca u interesu svih građana.

Pitanje novinara: Pitanje vezano je za aerodrome, crnogorske aerodrome. Da li mislite da bi se kroz koncesije mogli bolje iskoristiti crnogorski aerodrome i potpitanje da li je inicijativa oko Beranskog aerodrome propala?

Odgovor Predsjednika: Prvo da odgovorim na potpitanje jer sam od početka bio vrlo uključen u taj projekat. Veoma lobirajući kod Turske Vlade da se promovišu vrijednosti Beranskog aerodroma. Vjerujem da se naša javnost sjeća da smo imali jednu sjajnu donaciju turske Vlade čiji je tada bio predsjednik Erdogan. Da se ispita fizibilnost tog aerodroma. Da smo dobili donaciju koja je obezbijedaila da zaista najznačajniji eksperti turske Vlade dođu provjere i utvrde da je taj aerodrome isplativ Da je prethodno Vlada svu imovinu, koja je bila i vojna i državna, prenijela na opštinu Berane. Da je opština Berane raspisala tender, da smo dobili dva vrlo respektna subjekta koja su bila zainteresovana za taj aerodrom i da je jedan od ta dva aspiranta imao vrlo snažne preporuke da bude na tom aerodromu. Dakle, kompanija koja je imala aerodrome i u Turskoj i van Turske i svoju avio-kompaniju i samo zato što nije bilo koalicionog dogovora unutar Vlade nije se realizovao taj aerodrom. Ja mislim da bi apsolutno trebalo aerodrom u Beranama da se valorizuje. Da nema razvoja sjevera Crne Gore, posebno tog prostora šest opština, među kojima je i Mojkovac, u turističkoj valorizaciji bez tog aerodroma. Dakle, on je u tom projektu koji je rađen i bio je objavljen kroz tender trebao da znači najmanje 15 miliona ulaganja korišćenjem tog aerodroma koji ničim ne bi ugrozio na podgorički, ni tivatski aerodrom, a omogućio da jedan tip aviona koja je bio vrlo prilagođen turističkim potrebama, bude na prostoru Berana i sjevera Crne Gore maksimalno valorizujući taj saobraćajni pravac.

Ja ne želim da govorim o koncesiji aerodroma u Podgorici i u Tivtu. Siguran sam da Vlada na krajnje pažlljiv način pravi analizu i da će na krajnje odgovoran način da promisli o najboljem modelu korišćenja aerodroma i neophodnoj investiciji u aerodrome. Ubijeđen sam da će se pronaći model koji će biti u funkciji interesa Tivta, interesa svih građana primorja i pune valorizacije tog aerodroma i imam potpuno povjerenje u ono što Vlada čini da bi se obezbijedilo da se aerodrom koristi na maksimalna način.


Broj čitanja: 100

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora